Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zadanie 1 Zakup i dostawa systemu monitorowania serwerowni Zadanie 2 Zakup i dostawa sprzętu...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://powiat-krotoszyn.bip.net.pl/ Ogłoszenie nr 43332 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Krotoszyn: Zadanie 1 Zakup i dostawa systemu monitorowania serwerowni...
Krotoszyn,
wielkopolskie
14-03-2017

Wykonanie nawierzchni bitumicznych ścieralnych ścieżek i dróg rowerowych i pieszych na terenie...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Krapkowice.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.krapkowice.pl Ogłoszenie nr 43329 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Krapkowice: Wykonanie nawierzchni bitumicznych ścieralnych ścieżek i dróg...
Krapkowice,
opolskie
14-03-2017

Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Rejonowy Zarząd Infrastruktury.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.rziolsztyn.wp.mil.pl Ogłoszenie nr 43283 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Olsztyn: Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
14-03-2017

Budowa chodnika wzdłuż ul. Okulickiego w Krakowie

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi Ogłoszenie nr 43300 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Kraków: Budowa chodnika wzdłuż ul. Okulickiego w Krakowie...
Kraków,
małopolskie
14-03-2017

Termomodernizacja budynków oświatowych: ZS Nr 3 w Nisku oraz budynku Sali gimnastycznej przy PSP Nr...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Nisko.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.nisko.pl Ogłoszenie nr 43258 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Nisko: Termomodernizacja budynków oświatowych: ZS Nr 3 w Nisku oraz budynku Sali...
Nisko,
podkarpackie
14-03-2017

43321 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o..
Ogłoszenie nr 43321 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Lubsko: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 37864Data: 20/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Lubskie Wodociągi i...
Lubsko,
lubuskie
14-03-2017

Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.itl.waw.pl Ogłoszenie nr 43252 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Warszawa: Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do...
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina i Miasto Szadek.
Ogłoszenie nr 43343 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Szadek: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 209 000 Euro na dostawę szafek na laptopy dla Zespołu Publicznego Gimnazjum i...
Szadek,
łódzkie
14-03-2017

Zakup czasu antenowego w celu rozpowszechniania audycji i materiałów audiowizualnych na potrzeby...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Centrum Innowacji Audiowizualnych.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://cia.lubin.pl Ogłoszenie nr 43243 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Lubin: Zakup czasu antenowego w celu rozpowszechniania audycji i materiałów...
Lubin,
dolnośląskie
14-03-2017

Sukcesywne dostawy pieczywa

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zakład Karny w Kwidzynie.
Ogłoszenie nr 43254 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Kwidzyn: Sukcesywne dostawy pieczywa OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...
Kwidzyn,
pomorskie
14-03-2017

Prace naprawcze budynku techniczno-eksploatacyjnego nr 13 w kompleksie wojskowym w Bobolinie,...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.17wog.wp.mil.pl Ogłoszenie nr 43259 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Koszalin: Prace naprawcze budynku techniczno-eksploatacyjnego nr 13 w kompleksie...
Koszalin,
zachodniopomorskie
14-03-2017

WYKONANIE USŁUGI NAPRAW BIEŻĄCYCH SPRZĘTU SAMOCHODOWEGO, MASZYN INŻYNIERYJNYCH I POJAZDÓW...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.24wog.wp.mil.pl Ogłoszenie nr 43291 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Giżycko: WYKONANIE USŁUGI NAPRAW BIEŻĄCYCH SPRZĘTU SAMOCHODOWEGO, MASZYN...
Giżycko,
warmińsko-mazurskie
14-03-2017

Przebudowa dróg gminnych obejmująca zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Tatarskiej oraz ul....

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Nidzica.
Ogłoszenie nr 43281 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Nidzica: Przebudowa dróg gminnych obejmująca zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa ulicy Tatarskiej oraz ul. Limanowskiego w Nidzicy, Zadanie nr 2: Przebudowa ul. Pieniężnego w Nidzicy, Zadanie nr 3: Przebudowa ul. Bocznej, Zadanie...
Nidzica,
warmińsko-mazurskie
14-03-2017

Wykonanie prac projektowych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa infrastruktury drogowej na os....

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Miejska Dzierżoniów.
Ogłoszenie nr 43223 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Dzierżoniów: Wykonanie prac projektowych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Różanym”. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Dzierżoniów,
dolnośląskie
14-03-2017

Dostawa sprzętu okulistycznego.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.sniadecja.pl Ogłoszenie nr 43325 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Białystok: Dostawa sprzętu okulistycznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Białystok,
podlaskie
14-03-2017

Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu dotyczącym rozgraniczenia...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
Ogłoszenie nr 43296 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Bielsko-Biała: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic w postępowaniu dotyczącym rozgraniczenia nieruchomości składającej się z działek nr 5110 i nr 3788/123, położonych w jednostce ewidencyjnej 240204_4...
Bielsko-Biała,
śląskie
14-03-2017

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W CHRÓSTNIKU NA ODCINKU OD POS. 82/A DO ZJAZDU NA DZ. 332/16 – ETAP I

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Lubin.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl Ogłoszenie nr 43312 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Lubin: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W CHRÓSTNIKU NA ODCINKU OD POS....
Lubin,
dolnośląskie
14-03-2017

Dostawa paliwa gazowego dla potrzeb oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Muzeum Narodowe w Krakowie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.malopolska.pl/mnkrakow/Article/id,240951.html Ogłoszenie nr 43311 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Kraków: Dostawa paliwa gazowego dla potrzeb oddziałów...
Kraków,
małopolskie
14-03-2017

43229 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kudypy.
Ogłoszenie nr 43229 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Gietrzwałd: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 31698-2017Data: 24/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Państwowe...
Gietrzwałd,
warmińsko-mazurskie
14-03-2017

Zakup sprzętu i wyposażenia dla nurka

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Jednostka Wojskowa Nr 4026.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.formoza.wp.mil.pl Ogłoszenie nr 43275 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Gdynia: Zakup sprzętu i wyposażenia dla nurka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Gdynia,
pomorskie
14-03-2017

Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ich przechowywanie...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Powiat Kościerski.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.koscierzyna.bip-24.pl Ogłoszenie nr 43305 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Kościerzyna: Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o...
Kościerzyna,
pomorskie
14-03-2017

Dostawa odczynników do badań serologicznych chorób koni dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.wiw.mazowsze.pl Ogłoszenie nr 43202 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Siedlce: Dostawa odczynników do badań serologicznych chorób koni dla Zakładu...
Siedlce,
mazowieckie
14-03-2017

Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. 3-go...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Miasta Gostynina.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 43225 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Gostynin: Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy...
Gostynin,
mazowieckie
14-03-2017

Przebudowa ulicy Szymanowskiego w miejscowości Unisław

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Unisław.
Ogłoszenie nr 43209 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Unisław: Przebudowa ulicy Szymanowskiego w miejscowości Unisław OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Unisław,
kujawsko-pomorskie
14-03-2017

Budowa ul. Antonio Vivaldiego w Szreniawie oraz ul. Piaskowej w Komornikach

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Urząd Gminy Komorniki.
Ogłoszenie nr 43348 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Komorniki: Budowa ul. Antonio Vivaldiego w Szreniawie oraz ul. Piaskowej w Komornikach OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Komorniki,
wielkopolskie
14-03-2017

43194 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Grudziądz.
Ogłoszenie nr 43194 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Grudziądz: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 31701-2017Data: 24/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Grudziądz,...
Grudziądz,
kujawsko-pomorskie
14-03-2017

Wykonanie przebudowy pomieszczeń Zespołu Obsługi Mieszkańców nr 2 Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.um.gdansk.pl Ogłoszenie nr 43189 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Gdańsk: Wykonanie przebudowy pomieszczeń Zespołu Obsługi Mieszkańców nr 2 Urzędu...
Gdańsk,
pomorskie
14-03-2017

Dostawa zestawów do operacji i ubrań operacyjnych

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.spzozswidnik.pl Ogłoszenie nr 43304 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Świdnik: Dostawa zestawów do operacji i ubrań operacyjnych OGŁOSZENIE O...
Świdnik,
lubelskie
14-03-2017

43299 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Garbatka-Letnisko.
Ogłoszenie nr 43299 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Garbatka-Letnisko: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 32479-2017Data: 27/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina...
Garbatka-Letnisko,
mazowieckie
14-03-2017

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Przebudowa boiska piłkarskiego...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Opole Lubelskie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://umopolelubelskie.bip.lubelskie.pl Ogłoszenie nr 43319 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Opole Lubelskie: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy...
Opole Lubelskie,
brak
14-03-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij