Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

SZP 3820 - 12/16 DOSTAWA LEKÓW

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza.
Choroszcz: SZP 3820 - 12/16 DOSTAWA LEKÓW Numer ogłoszenia: 76090 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...
Choroszcz,
podlaskie
04-04-2016

dostawy sprzętu i materiałów medycznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Centrum Leczenia Oparzeń.
Siemianowice Śląskie: dostawy sprzętu i materiałów medycznych Numer ogłoszenia: 76124 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego...
Siemianowice Śląskie,
śląskie
04-04-2016

Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia Szkoły Podstawowej nr 2 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Wisła.
Wisła: Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem Numer ogłoszenia: 76050 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...
Wisła,
śląskie
04-04-2016

Świadczenie usług medycznych w zakresie badań i pobierania krwi osób zatrzymanych dla garnizonu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.
Radom: Świadczenie usług medycznych w zakresie badań i pobierania krwi osób zatrzymanych dla garnizonu mazowieckiego. Numer ogłoszenia: 76246 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia...
Radom,
mazowieckie
04-04-2016

Przeprowadzenie indywidualnych kursów językowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Ministerstwo Sprawiedliwości.
Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów językowych Numer ogłoszenia: 76130 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w...
Warszawa,
mazowieckie
04-04-2016

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum Zarządzania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
Wrocław: Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowo-warsztatowego na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 , ETAP III Numer ogłoszenia: 76126 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty...
Wrocław,
dolnośląskie
04-04-2016

Usługa hotelarska, w tym: zapewnienie sal, cateringu oraz zakwaterowania dla uczestników...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Bank Gospodarstwa Krajowego.
Warszawa: Usługa hotelarska, w tym: zapewnienie sal, cateringu oraz zakwaterowania dla uczestników konferencji JST organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniach 22-23 czerwca 2016 r Numer ogłoszenia: 76106 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -...
Warszawa,
mazowieckie
04-04-2016

Sukcesywne dostawy produktów przemiału ziarna i skrobi dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A..
Lądek-Zdrój: Sukcesywne dostawy produktów przemiału ziarna i skrobi dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A Numer ogłoszenia: 34157 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy...
Lądek-Zdrój,
dolnośląskie
04-04-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 76054 / 2016

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
Numer ogłoszenia: 76054 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 69654 - 2016 data 29.03.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
04-04-2016

Dostawa sprzętu komputerowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Kalisz.
Kalisz: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 34121 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) ...
Kalisz,
wielkopolskie
04-04-2016

Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni.
Syrynia: Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 5005S (km 0+498) w Wodzisławiu Śląskim Numer ogłoszenia: 76220 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe....
Syrynia,
śląskie
04-04-2016

Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Lublin: Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Stołówki Studenckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Numer ogłoszenia: 34173 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia...
Lublin,
lubelskie
04-04-2016

Prace interwencyjne związane ze świadczeniem usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Budynków Komunalnych.
Kraków: Prace interwencyjne związane ze świadczeniem usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Numer ogłoszenia: 76222 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...
Kraków,
małopolskie
04-04-2016

Dostawa samochodów: jednego terenowego oraz dwóch samochodów dostawczych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Kraków: Dostawa samochodów: jednego terenowego oraz dwóch samochodów dostawczych. Numer ogłoszenia: 76238 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...
Kraków,
małopolskie
04-04-2016

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwach Jankowo, Zabrodzie, Rurzyca

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kliniska.
Kliniska Wielkie: Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwach Jankowo, Zabrodzie, Rurzyca Numer ogłoszenia: 76232 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego....
Kliniska Wielkie,
zachodniopomorskie
04-04-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 76234 / 2016

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiatowy Zarząd Dróg.
Numer ogłoszenia: 76234 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 60406 - 2016 data 17.03.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj....
Płońsk,
mazowieckie
04-04-2016

STANOWISKO DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA POCHŁANIANIA DŹWIĘKU I IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o..
Bielsko-Biała: STANOWISKO DO WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA POCHŁANIANIA DŹWIĘKU I IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ Numer ogłoszenia: 76240 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia...
Bielsko-Biała,
śląskie
04-04-2016

promocja sportu w Małopolsce podczas kolarskiego 73. Tour de Pologne

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Województwo Małopolskie.
Kraków: promocja sportu w Małopolsce podczas kolarskiego 73. Tour de Pologne Numer ogłoszenia: 34155 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, woj....
Kraków,
małopolskie
04-04-2016

Promocja Miasta Białystok podczas XI SuperFinału PLFA w dniu 16.07.2016 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Białystok.
Białystok: Promocja Miasta Białystok podczas XI SuperFinału PLFA w dniu 16.07.2016 r. Numer ogłoszenia: 76084 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było...
Białystok,
podlaskie
04-04-2016

DOSTAWA WODY ZIMNEJ

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza.
Brzozów: DOSTAWA WODY ZIMNEJ Numer ogłoszenia: 76132 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:...
Brzozów,
podkarpackie
04-04-2016

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Pacanów.
Pacanów: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie Numer ogłoszenia: 76118 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...
Pacanów,
świętokrzyskie
04-04-2016

Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie - budowa trybuny

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Radziejów.
Radziejów: Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie - budowa trybuny Numer ogłoszenia: 76114 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego....
Radziejów,
kujawsko-pomorskie
04-04-2016

Przebudowa drogi gminnej nr 118 163E Dobrydział- Kuźnica Skakawska

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Burmistrz Wieruszowa.
Wieruszów: Przebudowa drogi gminnej nr 118 163E Dobrydział- Kuźnica Skakawska Numer ogłoszenia: 76086 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...
Wieruszów,
łódzkie
04-04-2016

Sukcesywna dostawa sprzętu sieciowego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Uniwersytet Medyczny.
Łódź: Sukcesywna dostawa sprzętu sieciowego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Numer ogłoszenia: 34151 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było...
Łódź,
łódzkie
04-04-2016

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WRZOSOWEJ I UL. SŁONECZNEJ W ZIELONCE

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o. o..
Zielonka: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WRZOSOWEJ I UL. SŁONECZNEJ W ZIELONCE Numer ogłoszenia: 75902 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia...
Zielonka,
mazowieckie
04-04-2016

Usługa konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu endoskopowego będącego na wyposażeniu Pracowni...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o..
Września: Usługa konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu endoskopowego będącego na wyposażeniu Pracowni Endoskopowej Zamawiającego Numer ogłoszenia: 75898 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V...
Września,
wielkopolskie
04-04-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 34055 / 2016

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Instytut Hematologii i Transfuzjologii.
Numer ogłoszenia: 34055 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 28807 - 2016 data 21.03.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14,...
Warszawa,
mazowieckie
04-04-2016

: dostaw i montaż trzech automatycznych stacji meteorologicznych dla IUNG-PIB w Puławach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy.
Puławy: : dostaw i montaż trzech automatycznych stacji meteorologicznych dla IUNG-PIB w Puławach Numer ogłoszenia: 75912 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy...
Puławy,
lubelskie
04-04-2016

Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 18...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Nowy Sącz.
Nowy Sącz: Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 18 w Nowym Sączu - Modernizacja systemu grzewczego z pracami towarzyszącymi - realizacja w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - I etap w ramach Programu...
Nowy Sącz,
małopolskie
04-04-2016

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków rodzin pracowników Znak...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
Pińczów: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków rodzin pracowników Znak ZOZ/ZP/3/04/2016 Numer ogłoszenia: 34087 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego ...
Pińczów,
świętokrzyskie
04-04-2016
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij