Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa układarki poboczy i poszerzeń dróg

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Miękinia: Dostawa układarki poboczy i poszerzeń dróg Numer ogłoszenia: 58604 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu...
Miękinia,
dolnośląskie
16-03-2016

Przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Annopol

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Annopol.
Annopol: Przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Annopol Numer ogłoszenia: 58540 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było...
Annopol,
lubelskie
16-03-2016

Dostawa ładunków do staplerów wieloorazowego użytku

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o..
Pruszków: Dostawa ładunków do staplerów wieloorazowego użytku Numer ogłoszenia: 58562 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w...
Pruszków,
mazowieckie
16-03-2016

Materiały medyczne-obłożenia pola oeracyjnego

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej.
Brzesko: Materiały medyczne-obłożenia pola oeracyjnego Numer ogłoszenia: 58574 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w...
Brzesko,
małopolskie
16-03-2016

Dostawa oleju napędowego do Nadleśnictwa Żednia

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Nadleśnictwo Żednia.
Michałowo: Dostawa oleju napędowego do Nadleśnictwa Żednia Numer ogłoszenia: 58508 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w...
Michałowo,
podlaskie
16-03-2016

SPZZOZ.NT.III.382-4/16 Dostawa jajek, ryb i konserw rybnych dla Szpitala Powiatowego Nowej Dębie

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie.
Nowa Dęba: SPZZOZ.NT.III.382-4/16 Dostawa jajek, ryb i konserw rybnych dla Szpitala Powiatowego Nowej Dębie Numer ogłoszenia: 58520 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego....
Nowa Dęba,
podkarpackie
16-03-2016

KWALIFIKACJA APARATURY ADZP 240-17/16

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Instytut Farmaceutyczny.
Warszawa: KWALIFIKACJA APARATURY ADZP 240-17/16 Numer ogłoszenia: 58578 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu...
Warszawa,
mazowieckie
16-03-2016

Dostawa żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Krypno.
Krypno Kościelne: Dostawa żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno Numer ogłoszenia: 58610 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...
Krypno Kościelne,
podlaskie
16-03-2016

Remont drogi gminnej Nr 113111 E Księża Wola - Chrusty - Rawa Mazowiecka

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Rawa Mazowiecka.
Rawa Mazowiecka: Remont drogi gminnej Nr 113111 E Księża Wola - Chrusty - Rawa Mazowiecka Numer ogłoszenia: 58600 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy...
Rawa Mazowiecka,
łódzkie
16-03-2016

Zamówienie uzupełniające na prace projektowe dla realizacji zadania przebudowy części istniejącego...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu.
Wrocław: Zamówienie uzupełniające na prace projektowe dla realizacji zadania przebudowy części istniejącego budynku A-1 na potrzeby Oddziału Chemii Dziennej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 58614 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU...
Wrocław,
dolnośląskie
16-03-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 58632 / 2016

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Numer ogłoszenia: 58632 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 46984 - 2016 data 02.03.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz,...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
16-03-2016

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul....

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych.
Poznań: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową i Gimnazjalną Numer ogłoszenia: 58518 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016...
Poznań,
wielkopolskie
16-03-2016

Remont kuchni i posadzek w domkach wypoczynkowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łazach,...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Poznań: Remont kuchni i posadzek w domkach wypoczynkowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łazach, ul. Leśna 4 Numer ogłoszenia: 26911 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...
Poznań,
wielkopolskie
16-03-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26883 / 2016

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 26883 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 25195 - 2016 data 10.03.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...
Szczecin,
zachodniopomorskie
16-03-2016

CRZP/5/2016/AEZ/ Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Akademii...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Akademia Morska w Gdyni.
Gdynia: CRZP/5/2016/AEZ/ Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Akademii Morskiej w 2016 roku Numer ogłoszenia: 26863 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...
Gdynia,
pomorskie
16-03-2016

Dostawa odczynników laboratoryjnych do przeprowadzania badań mikrobiologicznych. WIWzp.272.03.2016

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Inspekcja Weterynaryjna-Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu.
Wrocław: Dostawa odczynników laboratoryjnych do przeprowadzania badań mikrobiologicznych. WIWzp.272.03.2016 Numer ogłoszenia: 26869 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego ...
Wrocław,
dolnośląskie
16-03-2016

Zakup licencji programu antywirusowego

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Września.
Września: Zakup licencji programu antywirusowego Numer ogłoszenia: 58492 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu...
Września,
wielkopolskie
16-03-2016

Dostawa leków i artykułów medycznych

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Dom Pomocy Społecznej im. bł. Jana Pawła II w Krasnymstawie.
Krasnystaw: Dostawa leków i artykułów medycznych Numer ogłoszenia: 58496 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie...
Krasnystaw,
lubelskie
16-03-2016

Dostawa produktu leczniczego Lipiodol Ultra-Fluid

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny.
Warszawa: Dostawa produktu leczniczego Lipiodol Ultra-Fluid Numer ogłoszenia: 58494 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego...
Warszawa,
mazowieckie
16-03-2016

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO HODOWLI, IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI PRĄTKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny.
Częstochowa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO HODOWLI, IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI PRĄTKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU Numer ogłoszenia: 58502 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Częstochowa,
śląskie
16-03-2016

Modernizacja obiektu - wymiana tynków sufitów w salach i na korytarzach , wymiana okładzin...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5.
Gliwice: Modernizacja obiektu - wymiana tynków sufitów w salach i na korytarzach , wymiana okładzin ściennych w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 39 Numer ogłoszenia: 58482 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -...
Gliwice,
śląskie
16-03-2016

DOSTAWA PREPARATÓW CHEMICZNYCH.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Jednostka Wojskowa Nr 1156.
Poznań: DOSTAWA PREPARATÓW CHEMICZNYCH. Numer ogłoszenia: 26865 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...
Poznań,
wielkopolskie
16-03-2016

Remont istniejących nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Nr 1104 L Mokre - Podberwy od 0+004...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej.
Biała Podlaska: Remont istniejących nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Nr 1104 L Mokre - Podberwy od 0+004 do km 0+950 - 0,946 km i Nr 1106 L dr. pow. 1105L - Mokre - Kolembrody od 3+316 do km 3+400 - 0,084 km Numer ogłoszenia: 58504 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O...
Biała Podlaska,
lubelskie
16-03-2016

Dostawa albumów

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Województwo Podkarpackie.
Rzeszów: Dostawa albumów Numer ogłoszenia: 26867 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I:...
Rzeszów,
podkarpackie
16-03-2016

Dostawa koparko-ładowarki

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Instytut Ogrodnictwa.
Skierniewice: Dostawa koparko-ładowarki Numer ogłoszenia: 58500 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)...
Skierniewice,
łódzkie
16-03-2016

Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Zakładu usług Technicznych Sp. z o.o.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zakład Usług Technicznych Sp. z o. o..
Zagórz: Dostawa oleju napędowego dla pojazdów Zakładu usług Technicznych Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 58498 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było...
Zagórz,
podkarpackie
16-03-2016

Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicy Towarowej i Północnej w Czempiniu

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Czempiń.
Czempiń: Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicy Towarowej i Północnej w Czempiniu Numer ogłoszenia: 26861 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy...
Czempiń,
wielkopolskie
16-03-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 58490 / 2016

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Numer ogłoszenia: 58490 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 56500 - 2016 data 14.03.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, 00-240...
Warszawa,
mazowieckie
16-03-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 58488 / 2016

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego.
Numer ogłoszenia: 58488 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26571 - 2016 data 15.03.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J....
Wrocław,
dolnośląskie
16-03-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 58484 / 2016

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Numer ogłoszenia: 58484 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 49040 - 2016 data 04.03.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz,...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
16-03-2016
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij