Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników VI Światowego Kongresu Polonistów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych.
Katowice: Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników VI Światowego Kongresu Polonistów Numer ogłoszenia: 34129 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy...
Katowice,
śląskie
04-04-2016

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Budowa drogi utwardzonej wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Świebodzin.
Świebodzin: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Budowa drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem i oświetleniem -ul. Łąkowa w Świebodzinie Numer ogłoszenia: 34181 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...
Świebodzin,
lubuskie
04-04-2016

roboty dodatkowe związane z przebudową i adaptacją pomieszczeń NZOZ w Legionowie przy ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiat Legionowski.
Legionowo: roboty dodatkowe związane z przebudową i adaptacją pomieszczeń NZOZ w Legionowie przy ul. Sowińskiego 4 Numer ogłoszenia: 34113 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Legionowski,...
Legionowo,
mazowieckie
04-04-2016

Zakup wraz z dostawą do bazy sprzętowo - magazynowej Starostwa Powiatowego w Świdniku przy ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiat Świdnicki.
Świdnik: Zakup wraz z dostawą do bazy sprzętowo - magazynowej Starostwa Powiatowego w Świdniku przy ul. Warsztatowej emulsji asfaltowej K 1-70 Numer ogłoszenia: 76154 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...
Świdnik,
lubelskie
04-04-2016

Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na trasie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zakład Obsługi Placówek Oświatowych.
Ostrzeszów: Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na trasie dowozu do Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie oraz Gimnazjum w Siedlikowie a także dowóz na Krytą Pływalnię OCEANIK w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018....
Ostrzeszów,
wielkopolskie
04-04-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 76122 / 2016

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o w Elblągu.
Numer ogłoszenia: 76122 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 69472 - 2016 data 29.03.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o w Elblągu, ul. Mazurska...
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
04-04-2016

wykonanie zamówienia dodatkowego do umowy podstawowej nr 7/4/G/2016 z dnia 26.02.2016r. na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Gorzów Wielkopolski: wykonanie zamówienia dodatkowego do umowy podstawowej nr 7/4/G/2016 z dnia 26.02.2016r. na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dawnego Klubu LAMUS przy ul. Sikorskiego 5 w Gorzowie Wlkp. Numer ogłoszenia: 76066 - 2016; data zamieszczenia:...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
04-04-2016

Dostawa artykułów spożywczych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Dom Pomocy Społecznej.
Godziszewo: Dostawa artykułów spożywczych Numer ogłoszenia: 76058 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...
Godziszewo,
pomorskie
04-04-2016

Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2016 roku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu.
Przemyśl: Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2016 roku Numer ogłoszenia: 76040 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było...
Przemyśl,
podkarpackie
04-04-2016

wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Uniwersytet Jagielloński.
Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka polskiego na język angielski pracy zbiorowej pt. Medycyna regeneracyjna w leczeniu nietrzymania moczu, pod redakcją Klaudii Stangel-Wójcikiewicz, ISBN 978-83-233-3749-2, wraz z przeniesieniem...
Kraków,
małopolskie
04-04-2016

Przebudowa drogi nr 106 odc. skrzyżowanie z drogą 142 - skrzyżowanie w kierunku Starej Dąbrowy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Koszalin: Przebudowa drogi nr 106 odc. skrzyżowanie z drogą 142 - skrzyżowanie w kierunku Starej Dąbrowy Numer ogłoszenia: 76104 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego...
Koszalin,
zachodniopomorskie
04-04-2016

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań remontowych p.n.: Część I : Adaptacja sali nr 42 na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz.
Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań remontowych p.n.: Część I : Adaptacja sali nr 42 na potrzeby biblioteki szkolnej i czytelni w Szkole Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Załuskich 1 w Warszawie; Część II: Remont bloku kuchennego w Szkole Podstawowej nr 267 przy u. Braci...
Warszawa,
mazowieckie
04-04-2016

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku dworca PKP wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Miejski w Łapach.
Łapy: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu i pełnieniem usługi nadzoru autorskiego Numer ogłoszenia: 76226 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe....
Łapy,
podlaskie
04-04-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 76210 / 2016

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Zawiercie.
Numer ogłoszenia: 76210 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 35106 - 2016 data 17.02.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Zawiercie, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie,...
Zawiercie,
śląskie
04-04-2016

Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Pawłowice - sieć wodociągowa

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
Krzyżowice: Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Pawłowice - sieć wodociągowa Numer ogłoszenia: 76192 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...
Krzyżowice,
śląskie
04-04-2016

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Działki Brzózkie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Głowaczów.
Głowaczów: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Działki Brzózkie Numer ogłoszenia: 76138 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego ...
Głowaczów,
mazowieckie
04-04-2016

Zapewnienie zaplecza technicznego do przeprowadzenia cyklu szkoleń pn. Doskonalenie zawodowe kadr...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Województwo Małopolskie.
Kraków: Zapewnienie zaplecza technicznego do przeprowadzenia cyklu szkoleń pn. Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce Numer ogłoszenia: 76134 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V...
Kraków,
małopolskie
04-04-2016

Dostawa stołów i krzeseł konferencyjnych Zp/pn/35/2016

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.
Dęblin: Dostawa stołów i krzeseł konferencyjnych Zp/pn/35/2016 Numer ogłoszenia: 76200 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...
Dęblin,
lubelskie
04-04-2016

Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2016 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Siemiatycze.
Siemiatycze: Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2016 r. Numer ogłoszenia: 76180 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia...
Siemiatycze,
podlaskie
04-04-2016

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Reja w Pionkach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Pionki.
Pionki: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Reja w Pionkach Numer ogłoszenia: 34141 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...
Pionki,
mazowieckie
04-04-2016

Wykonanie nasadzeń zastępczych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
Warszawa: Wykonanie nasadzeń zastępczych Numer ogłoszenia: 76202 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...
Warszawa,
mazowieckie
04-04-2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 2744L Polichna Podlesie - Dąbrowica - Potok Stany przebiegającej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Powiatowych.
Janów Lubelski: Przebudowa drogi powiatowej nr 2744L Polichna Podlesie - Dąbrowica - Potok Stany przebiegającej przez Powiat Kraśnicki (gm. Szastarka) w lokalizacji od km 2+140 do km 2+630 Numer ogłoszenia: 76088 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty...
Janów Lubelski,
lubelskie
04-04-2016

Naprawa główna zabudów dwóch pojazdów bezpylnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o..
Warszawa: Naprawa główna zabudów dwóch pojazdów bezpylnych Numer ogłoszenia: 76190 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego...
Warszawa,
mazowieckie
04-04-2016

SVA K: Wykonanie posadzek żywicznych epoksydowych w ramach budowy garaży w JW. 5700 Międzyrzecz

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. SINEVIA Sp. z o.o..
Warszawa: SVA K: Wykonanie posadzek żywicznych epoksydowych w ramach budowy garaży w JW. 5700 Międzyrzecz Numer ogłoszenia: 34115 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego...
Warszawa,
mazowieckie
04-04-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 76182 / 2016

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Gminy.
Numer ogłoszenia: 76182 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 67296 - 2016 data 24.03.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Gminy, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, woj. małopolskie,...
Gromnik,
małopolskie
04-04-2016

Dostawa materiałów, odczynników oraz narzędzi chirurgicznych do Publicznego Banku Komórek...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.
Chęciny: Dostawa materiałów, odczynników oraz narzędzi chirurgicznych do Publicznego Banku Komórek Macierzystych. Numer ogłoszenia: 76044 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego ...
Chęciny,
świętokrzyskie
04-04-2016

Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Dobre Miasto: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście Numer ogłoszenia: 76198 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Dobre Miasto,
warmińsko-mazurskie
04-04-2016

Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - lewy i prawy wał rzeki Żupawki - Dąbrówki L- 0+000-5+761,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Rzeszów: Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - lewy i prawy wał rzeki Żupawki - Dąbrówki L- 0+000-5+761, P w km 0+000-4+861- 10622mb, bieżące utrzymanie - rzeka Żupawka - Dąbrówka w km 0+000-6+140 - 6140mb w m. Stale-Bukie, Buda Stalowska, gm. Grębów, Nowa Dęba, pow. tarnobrzeski Numer...
Rzeszów,
podkarpackie
04-04-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 34183 / 2016

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Numer ogłoszenia: 34183 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 31205 - 2016 data 25.03.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
04-04-2016

USŁUGA GASTRONOMICZNA DLA WYDZIAŁU FILOLOGICZNO - HISTORYCZNEGO

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
Częstochowa: USŁUGA GASTRONOMICZNA DLA WYDZIAŁU FILOLOGICZNO - HISTORYCZNEGO Numer ogłoszenia: 76082 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...
Częstochowa,
śląskie
04-04-2016
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij