Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Góra powiat pszczyński, gmina Miedźna.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Poczta Polska S.A..
prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Góra powiat pszczyński, gmina Miedźna.
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Remont pomieszczeń UP Karlino ul. Koszalińska 57, 78-230 Karlino.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Poczta Polska S.A..
Remont pomieszczeń UP Karlino ul. Koszalińska 57, 78-230 Karlino.
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie elewacji budynku nr 3 i 4 wraz z wykonaniem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Departament Administracyjny MON.
Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie elewacji budynku nr 3 i 4 wraz z wykonaniem robót towarzyszących przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Modernizacja budynku położonego we Wronkach przy ul. Powstańców Wlkp. 21

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.wronki.pl/ Ogłoszenie nr 43246 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Wronki: Modernizacja budynku położonego we Wronkach przy ul. Powstańców Wlkp. 21 ...
Wronki,
wielkopolskie
14-03-2017

remont łazienki w piwnicy i na I piętrze, pokoi oraz pomieszczenia archiwum wraz z instalacją...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zgnwola.waw.pl/zamowienia-publiczne Ogłoszenie nr 43277 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Warszawa: remont łazienki w piwnicy i na I piętrze, pokoi oraz...
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja nad ul. Bielską w Katowicach – Etap I –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.mzum.katowice.pl Ogłoszenie nr 43334 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Katowice: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja nad ul. Bielską w...
Katowice,
śląskie
14-03-2017

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej WOMP – ZCLiP na okres 2 lat

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://wompszczecin.bip.eur.pl Ogłoszenie nr 43207 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Szczecin: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej WOMP –...
Szczecin,
zachodniopomorskie
14-03-2017

Przebudowa drogi gminnej nr 106921L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Wojciechów.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://https://ugwojciechow.bip.lubelskie.pl Ogłoszenie nr 43323 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Wojciechów: Przebudowa drogi gminnej nr 106921L polegająca na...
Wojciechów,
lubelskie
14-03-2017

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Matejki 4 oraz ul. Okrężnej 19 w Siemianowicach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.msiemianowicesl.finn.pl Ogłoszenie nr 43324 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Siemianowice Śląskie: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Matejki 4...
Siemianowice Śląskie,
śląskie
14-03-2017

Ubezpieczenie mienia UKNF

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
Ogłoszenie nr 43356 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Warszawa: Ubezpieczenie mienia UKNF OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

43222 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Miejski w Sławie.
Ogłoszenie nr 43222 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Sława: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 32899Data: 27/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Miejski w Sławie,...
Sława,
lubuskie
14-03-2017

43212 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów.
Ogłoszenie nr 43212 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Suchedniów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 33907-2017Data: 28/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Skarb Państwa -...
Suchedniów,
świętokrzyskie
14-03-2017

Dostawy druków resortowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Komenda Stołeczna Policji.
Ogłoszenie nr 43213 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Warszawa: Dostawy druków resortowych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej Zamówienie dotyczy projektu lub...
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

43249 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.
Ogłoszenie nr 43249 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Jastrzębie-Zdrój: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 28805 – 2017 Data: 21/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto...
Jastrzębie-Zdrój,
śląskie
14-03-2017

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych o roku produkcji 2016 lub 2017.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
Ogłoszenie nr 43205 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Rzeszów: Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych o roku produkcji 2016 lub 2017. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Rzeszów,
podkarpackie
14-03-2017

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 6/4 w Śremie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Miejski w Śremie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.srem.pl Ogłoszenie nr 43247 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Śrem: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 6/4 w Śremie OGŁOSZENIE O...
Śrem,
wielkopolskie
14-03-2017

Przekształcenie treści mapy zasadniczej z formy analogowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Starostwo Powiatowe w Grajewie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.starostwograjewo.pl Ogłoszenie nr 43302 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Grajewo: Przekształcenie treści mapy zasadniczej z formy analogowej do...
Grajewo,
podlaskie
14-03-2017

Przedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji oprogramowania dla Narodowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ogłoszenie nr 43330 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Rzeszów: Przedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji oprogramowania dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -...
Rzeszów,
podkarpackie
14-03-2017

Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zdw-gdansk.pl Ogłoszenie nr 43316 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Gdańsk: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych...
Gdańsk,
pomorskie
14-03-2017

Usługa odbioru, przewozu i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb Okręgowej Komisji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.oke.waw.pl Ogłoszenie nr 43297 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Warszawa: Usługa odbioru, przewozu i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb...
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

43192 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu.
Ogłoszenie nr 43192 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Namysłów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 41559-2017Data: 10/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Namysłowski...
Namysłów,
opolskie
14-03-2017

Przetarg nieograniczony na dostawę staplerów i klipsów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.poliklinika.net Ogłoszenie nr 43278 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Olsztyn: Przetarg nieograniczony na dostawę staplerów i klipsów ...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
14-03-2017

Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie elewacji budynku nr 3 i 4 wraz z wykonaniem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Ministerstwo Obrony Narodowej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne-mon/aktualnie-prowadzone-postepowania-1025479/ Ogłoszenie nr 43235 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Warszawa:...
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Sukcesywne dostawy oryginalnych odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. WS SPZOZ .
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpital-nowasol.pl Ogłoszenie nr 43237 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Nowa Sól: Sukcesywne dostawy oryginalnych odczynników, kalibratorów, materiałów...
Nowa Sól,
lubuskie
14-03-2017

43248 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Ogłoszenie nr 43248 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 32742017Data: 27/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawski Uniwersytet...
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Andrychów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.andrychow.eu Ogłoszenie nr 43221 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Andrychów: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Andrychów ...
Andrychów,
małopolskie
14-03-2017

Sukcesywna dostawa sprzętu-końcówki jednorazowego użytku kompatybilne z generatorem Liga Sure na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. WS SPZOZ .
Ogłoszenie nr 43346 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Nowa Sól: Sukcesywna dostawa sprzętu-końcówki jednorazowego użytku kompatybilne z generatorem Liga Sure na potrzeby Bloku Operacyjnego - WS SP ZOZ w Nowej Soli. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie...
Nowa Sól,
lubuskie
14-03-2017

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania w siedzibie Krakowskiego Teatru VARIETE przu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Krakowski Teatr VARIETE.
Ogłoszenie nr 43238 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Kraków: Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania w siedzibie Krakowskiego Teatru VARIETE przu ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: ...
Kraków,
małopolskie
14-03-2017

Przebudowa drogi gminnej nr 106917L polegająca na wzmocnieniu istniejącej podbudowy materiałem...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Wojciechów.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://https://ugwojciechow.bip.lubelskie.pl Ogłoszenie nr 43228 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Wojciechów: Przebudowa drogi gminnej nr 106917L polegająca na...
Wojciechów,
lubelskie
14-03-2017

„Przebudowa budynku - wydzielenie pomieszczeń dydaktycznych dla potrzeb Zespołu Szkolno -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wójt Gminy Bełżec.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 43198 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Bełżec: „Przebudowa budynku - wydzielenie pomieszczeń dydaktycznych dla potrzeb Zespołu Szkolno -...
Bełżec,
lubelskie
14-03-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij