Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

SPRAWA NR 18/PN/2017.NA ROBOTY BUDOWLANE – PRACE KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE POMIESZCZEŃ STOLARNI...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 5286.
SPRAWA NR 18/PN/2017.NA ROBOTY BUDOWLANE – PRACE KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE POMIESZCZEŃ STOLARNI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU NR 11 NA TERENIE JW. 4408 W SULECHOWIE. PRZETARG NIEOGRANICZONY
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
14-03-2017

Modernizacja kolektora burzowego w ul. Krasińskiego odc. Popiełuszki – Kaniowska L ca 1162 mb w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Modernizacja kolektora burzowego w ul. Krasińskiego odc. Popiełuszki – Kaniowska L ca 1162 mb w Warszawie, na terenie Dzielnicy Żoliborz z podziałem na etapy
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni 81,13 m2 Część II - 2 lokale o powierzchni 80,47 m2 Część III - 2 lokale o powierzchni 47,47 m2
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Wykonanie remontu lokali użytkowych w budynku A w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Wykonanie remontu lokali użytkowych w budynku A w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

remont łazienki w piwnicy i na I piętrze, pokoi oraz pomieszczenia archiwum wraz z instalacją...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
remont łazienki w piwnicy i na I piętrze, pokoi oraz pomieszczenia archiwum wraz z instalacją elektryczną i teletechniczną w Administracji Koło ul. Ciołka 33. Realizacja zaleceń BHP.
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowanie na jej podstawie ul. Świętochowskiego na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowanie na jej podstawie ul. Świętochowskiego na odcinku od ul. Szobera do końca działki nr 4/82 z obrębu 6-11-09 wraz z zawrotką na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje matematyczne (znak sprawy ZP- 20/17).

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje matematyczne (znak sprawy ZP- 20/17).
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych oraz konserwację pomostu na Stawie Jeziorzec

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych oraz konserwację pomostu na Stawie Jeziorzec
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Sprzątanie terenów zieleni o powierzchni 56 ha w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Sprzątanie terenów zieleni o powierzchni 56 ha w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Siatka zbrojeniowa (geosiatka)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Siatka zbrojeniowa (geosiatka)
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę budynku kraty na terenie Zakładu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę budynku kraty na terenie Zakładu Południe przy ul. Sytej 190/192 w Warszawie, Dzielnica Wilanów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Jednorazowa dostawa sprzętu - 1 szt. gastroskopu video, 1 videoduoendoskopu oraz automatycznej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. WS SPZOZ .
Ogłoszenie nr 43389 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Nowa Sól: Jednorazowa dostawa sprzętu - 1 szt. gastroskopu video, 1 videoduoendoskopu oraz automatycznej myjni endoskopowej dla Oddziału Gastroenterologii WS SP ZOZ w Nowej Soli. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ...
Nowa Sól,
lubuskie
14-03-2017

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, WZORCÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.ichpw.pl Ogłoszenie nr 43399 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Zabrze: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, WZORCÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH ...
Zabrze,
śląskie
14-03-2017

43378 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa.
Ogłoszenie nr 43378 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 26031Data: 15/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Rzeszów - Urząd...
Rzeszów,
podkarpackie
14-03-2017

43438 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.
Ogłoszenie nr 43438 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Gdańsk: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 39857-2017Data: 09/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital...
Gdańsk,
pomorskie
14-03-2017

Świadczenie usług rozwoju, hostingu i utrzymania, usługi asysty technicznej oraz dodatkowych usług...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
Ogłoszenie nr 43413 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Warszawa: Świadczenie usług rozwoju, hostingu i utrzymania, usługi asysty technicznej oraz dodatkowych usług rozwoju systemu Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ...
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Zieleni Miejskiej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html Ogłoszenie nr 43434 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Łódź: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla...
Łódź,
łódzkie
14-03-2017

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Zgierskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.powiatzgierski.bip.net.pl Ogłoszenie nr 43405 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Zgierz: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Zgierskiego OGŁOSZENIE O...
Zgierz,
łódzkie
14-03-2017

Przebudowa ulicy Tęczowej i Malinowej” w Sochaczewie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Sochaczew.
Ogłoszenie nr 43425 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Sochaczew: Przebudowa ulicy Tęczowej i Malinowej” w Sochaczewie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Sochaczew,
mazowieckie
14-03-2017

Wykonanie robót rozbiórkowych dla ZMK w Białymstoku – część IV Zad 1: Opr. dok. projektowej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Mienia Komunalnego.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://zmk.bip.gov.pl Ogłoszenie nr 43430 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Białystok: Wykonanie robót rozbiórkowych dla ZMK w Białymstoku – część IV Zad 1: Opr....
Białystok,
podlaskie
14-03-2017

Usługi kierownictwa artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans im. Andrzeja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Narodowe Forum Muzyki.
Ogłoszenie nr 43387 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Wrocław: Usługi kierownictwa artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans im. Andrzeja Markowskiego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...
Wrocław,
dolnośląskie
14-03-2017

43422 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP.
Ogłoszenie nr 43422 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 36636-2017Data: 03/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szkoła Główna...
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Modernizacja energetyczna...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Czarna.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gminaczarna.pl Ogłoszenie nr 43433 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Czarna: Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu:...
Czarna,
podkarpackie
14-03-2017

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych artykułów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach.
Ogłoszenie nr 43428 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Miłkowice: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu aptecznego dla Apteki Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach z podziałem na zadania- pakiety. ...
Miłkowice,
dolnośląskie
14-03-2017

43403 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów.
Ogłoszenie nr 43403 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Ciechanów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 10470Data: 18/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miejska Ciechanów...
Ciechanów,
mazowieckie
14-03-2017

Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda.
Ogłoszenie nr 43439 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Lublin: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...
Lublin,
lubelskie
14-03-2017

Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Komorowie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Ostrów Mazowiecka.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gminaostrowmaz.home.pl Ogłoszenie nr 43412 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Ostrów Mazowiecka: Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Komorowie ...
Ostrów Mazowiecka,
mazowieckie
14-03-2017

Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Pisz.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.pisz.pl/bip Ogłoszenie nr 43416 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Pisz: Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych...
Pisz,
warmińsko-mazurskie
14-03-2017

Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Postomino

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Postomino.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.postomino.bip.net.pl Ogłoszenie nr 43374 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Postomino: Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach...
Postomino,
zachodniopomorskie
14-03-2017

Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zgnochota.waw.pl Ogłoszenie nr 43414 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Warszawa: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy Część...
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij