Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W KOLBUDACH

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Kolbudy.
Ogłoszenie nr 43448 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Kolbudy: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W KOLBUDACH OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Kolbudy,
pomorskie
14-03-2017

6/17

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Ogłoszenie nr 43453 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Poznań: 6/17 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...
Poznań,
wielkopolskie
14-03-2017

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. WS SPZOZ .
Ogłoszenie nr 43452 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Nowa Sól: Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Nowa Sól,
lubuskie
14-03-2017

Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp Ogłoszenie nr 43459 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Szczecin: Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich...
Szczecin,
zachodniopomorskie
14-03-2017

Usługi w zakresie ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i porządku na terenie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy.
Ogłoszenie nr 43455 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Świętoszów: Usługi w zakresie ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i porządku na terenie chronionym, realizowane w całodobowym systemie zmianowym przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) w formie...
Świętoszów,
dolnośląskie
14-03-2017

43443 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Oświęcim.
Ogłoszenie nr 43443 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Oświęcim: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 32802-2017Data: 27/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Oświęcim,...
Oświęcim,
małopolskie
14-03-2017

Wykonanie prac geodezyjnych – 11 zadań

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie.
Ogłoszenie nr 43456 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Myszków: Wykonanie prac geodezyjnych – 11 zadań OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...
Myszków,
śląskie
14-03-2017

Remont ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynku przy ul. Maratońskiej 17 w Radomiu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.mzdik.pl Ogłoszenie nr 43447 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Radom: Remont ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynku przy ul. Maratońskiej 17 w Radomiu ...
Radom,
mazowieckie
14-03-2017

Remont balkonów w budynkach zamieszkałych, wielomieszkaniowych przy ul. Cieślewskiego 5, 7, 9, 15 i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://kwateranieruchomosci.pl/zamowienia-publiczne/ Ogłoszenie nr 43449 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Warszawa: Remont balkonów w budynkach zamieszkałych,...
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Dostawę – Samochodów 3 części w 2017roku.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/zts_swierklaniec/zamowienia_publiczne Ogłoszenie nr 43451 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Świerklaniec: Dostawę –...
Świerklaniec,
śląskie
14-03-2017

Zakup wraz z dostawą testów lateksowych do półilościowego oznaczania FDP dla Zakładu Diagnostyki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Województwo Lubelskie .
Zakup wraz z dostawą testów lateksowych do półilościowego oznaczania FDP dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego dla Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
Lublin,
lubelskie
14-03-2017

Aktualizacja (14.03.2017 r.) Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku Przedszkola nr...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Aktualizacja (14.03.2017 r.) Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 40 przy ul. Rataja 14 w Rzeszowie
Rzeszów,
podkarpackie
14-03-2017

Aktualizacja 14.03.2017 r. -Roboty budowlane w zakresie modernizacji energetycznej budynku Zespołu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Aktualizacja 14.03.2017 r. -Roboty budowlane w zakresie modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Ptasiej 2 w Rzeszowie - przetarg nieograniczony
Rzeszów,
podkarpackie
14-03-2017

UNIEWAŻNIENIE Roboty budowlane w zakresie modernizacji oświetlenia i wymiany okien w budynku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
UNIEWAŻNIENIE Roboty budowlane w zakresie modernizacji oświetlenia i wymiany okien w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hanasiewicza 18 A w Rzeszowie
Rzeszów,
podkarpackie
14-03-2017

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadanie inwestycyjnego pn. „Budowa publicznej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadanie inwestycyjnego pn. „Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej” w Rzeszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji...
Rzeszów,
podkarpackie
14-03-2017

Wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa Nr 6021 .
Wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021 w W-wie.
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/news/od-2017-03-14-do-2017-04-14,c,8...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Poznań.
http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/news/od-2017-03-14-do-2017-04-14,c,8460/od-2017-03-14-do-2017-04-14,103747.html
Poznań,
wielkopolskie
14-03-2017

Aktualizacja (14.03.2017 r.) - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę al....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Aktualizacja (14.03.2017 r.) - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę al. Wyzwolenia w Rzeszowie poprzez budowę ścieżki rowerowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - przetarg nieograniczony
Rzeszów,
podkarpackie
14-03-2017

Aktualizacja 14.03.2017 r. - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę kładek...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Aktualizacja 14.03.2017 r. - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę kładek rowerowych przy mostach Narutowicza, Karpackim, Lwowskim w Rzeszowie wraz z budową nowych ścieżek rowerowych niezbędnych do połączenia istniejących ścieżek rowerowych z projektowanymi kładkami
Rzeszów,
podkarpackie
14-03-2017

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę/budowę układu komunikacyjnego ulic:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę/budowę układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki, Orzeszkowej, Śniadeckich, Głowackiego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID
Rzeszów,
podkarpackie
14-03-2017

Dostawa materiałów introligatorskich poligraficznych dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa Nr 6021 .
Dostawa materiałów introligatorskich poligraficznych dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych oraz Jednostki Wojskowej Nr 6021
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Zakup wraz z dostawą testów lateksowych do półilościowego oznaczania FDP dla Zakładu Diagnostyki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Świętokrzyskie Centrum Onkologii.
Zakup wraz z dostawą testów lateksowych do półilościowego oznaczania FDP dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego dla Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
Kielce,
świętokrzyskie
14-03-2017

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 11 zadań. CPV...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 11 zadań. CPV 90610000-6.
Wrocław,
dolnośląskie
14-03-2017

Remont drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Piaseczna – Stary Węgliniec od km 59+860 do km 61+320 /...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Remont drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Piaseczna – Stary Węgliniec od km 59+860 do km 61+320 / długość 1460 mb.
Wrocław,
dolnośląskie
14-03-2017

Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego.
Wrocław,
dolnośląskie
14-03-2017

Dostawa odczynników Roche

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Dostawa odczynników Roche
Katowice,
śląskie
14-03-2017

Przedłużenie świadczenia usługi wsparcia technicznego producenta dla urządzeń sieciowych Alcatel...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Śląska.
Przedłużenie świadczenia usługi wsparcia technicznego producenta dla urządzeń sieciowych Alcatel OS6900 na okres 12 miesięcy
Gliwice,
śląskie
14-03-2017

http://bip.um.wroc.pl/przetarg/25907/zp-us-5-2017-bwz

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Wrocław.
http://bip.um.wroc.pl/przetarg/25907/zp-us-5-2017-bwz
Wrocław,
dolnośląskie
14-03-2017

AWARYJNA NAPRAWA USZKODZONEJ NAWIERZCHNI LEŚNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NADLEŚNICTWA STRZELCE KRAJEŃSKIE,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie.
AWARYJNA NAPRAWA USZKODZONEJ NAWIERZCHNI LEŚNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NADLEŚNICTWA STRZELCE KRAJEŃSKIE, WYKONANIE PRZEZ ZAKUP I WBUDOWANIE 2.000 TON TŁUCZNIA W 2017R.
Strzelce Krajeńskie,
lubuskie
14-03-2017

Dostawa jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Powiatowy w Limanowej imienia Miłosierdzia Bożego.
Dostawa jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego oznaczania OB dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej
Limanowa,
małopolskie
14-03-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij