Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

6/17

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Ogłoszenie nr 43453 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Poznań: 6/17 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...
Poznań,
wielkopolskie
14-03-2017

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. WS SPZOZ .
Ogłoszenie nr 43452 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Nowa Sól: Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Nowa Sól,
lubuskie
14-03-2017

Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp Ogłoszenie nr 43459 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Szczecin: Dostawy mięsa i produktów mięsno-wędliniarskich...
Szczecin,
zachodniopomorskie
14-03-2017

Usługi w zakresie ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i porządku na terenie...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy.
Ogłoszenie nr 43455 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Świętoszów: Usługi w zakresie ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i porządku na terenie chronionym, realizowane w całodobowym systemie zmianowym przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) w formie...
Świętoszów,
dolnośląskie
14-03-2017

43443 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Miasto Oświęcim.
Ogłoszenie nr 43443 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Oświęcim: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 32802-2017Data: 27/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Oświęcim,...
Oświęcim,
małopolskie
14-03-2017

Wykonanie prac geodezyjnych – 11 zadań

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie.
Ogłoszenie nr 43456 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Myszków: Wykonanie prac geodezyjnych – 11 zadań OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...
Myszków,
śląskie
14-03-2017

Remont ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynku przy ul. Maratońskiej 17 w Radomiu

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.mzdik.pl Ogłoszenie nr 43447 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Radom: Remont ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynku przy ul. Maratońskiej 17 w Radomiu ...
Radom,
mazowieckie
14-03-2017

Remont balkonów w budynkach zamieszkałych, wielomieszkaniowych przy ul. Cieślewskiego 5, 7, 9, 15 i...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://kwateranieruchomosci.pl/zamowienia-publiczne/ Ogłoszenie nr 43449 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Warszawa: Remont balkonów w budynkach zamieszkałych,...
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Dostawę – Samochodów 3 części w 2017roku.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/zts_swierklaniec/zamowienia_publiczne Ogłoszenie nr 43451 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Świerklaniec: Dostawę –...
Świerklaniec,
śląskie
14-03-2017

Jednorazowa dostawa sprzętu - 1 szt. gastroskopu video, 1 videoduoendoskopu oraz automatycznej...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. WS SPZOZ .
Ogłoszenie nr 43389 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Nowa Sól: Jednorazowa dostawa sprzętu - 1 szt. gastroskopu video, 1 videoduoendoskopu oraz automatycznej myjni endoskopowej dla Oddziału Gastroenterologii WS SP ZOZ w Nowej Soli. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ...
Nowa Sól,
lubuskie
14-03-2017

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, WZORCÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.ichpw.pl Ogłoszenie nr 43399 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Zabrze: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, WZORCÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH ...
Zabrze,
śląskie
14-03-2017

43378 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa.
Ogłoszenie nr 43378 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 26031Data: 15/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Rzeszów - Urząd...
Rzeszów,
podkarpackie
14-03-2017

43438 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.
Ogłoszenie nr 43438 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Gdańsk: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 39857-2017Data: 09/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital...
Gdańsk,
pomorskie
14-03-2017

Świadczenie usług rozwoju, hostingu i utrzymania, usługi asysty technicznej oraz dodatkowych usług...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
Ogłoszenie nr 43413 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Warszawa: Świadczenie usług rozwoju, hostingu i utrzymania, usługi asysty technicznej oraz dodatkowych usług rozwoju systemu Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ...
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej wraz z...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Zieleni Miejskiej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html Ogłoszenie nr 43434 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Łódź: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla...
Łódź,
łódzkie
14-03-2017

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Zgierskiego

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.powiatzgierski.bip.net.pl Ogłoszenie nr 43405 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Zgierz: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Zgierskiego OGŁOSZENIE O...
Zgierz,
łódzkie
14-03-2017

Przebudowa ulicy Tęczowej i Malinowej” w Sochaczewie

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Miasto Sochaczew.
Ogłoszenie nr 43425 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Sochaczew: Przebudowa ulicy Tęczowej i Malinowej” w Sochaczewie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Sochaczew,
mazowieckie
14-03-2017

Wykonanie robót rozbiórkowych dla ZMK w Białymstoku – część IV Zad 1: Opr. dok. projektowej...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Mienia Komunalnego.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://zmk.bip.gov.pl Ogłoszenie nr 43430 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Białystok: Wykonanie robót rozbiórkowych dla ZMK w Białymstoku – część IV Zad 1: Opr....
Białystok,
podlaskie
14-03-2017

Usługi kierownictwa artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans im. Andrzeja...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Narodowe Forum Muzyki.
Ogłoszenie nr 43387 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Wrocław: Usługi kierownictwa artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans im. Andrzeja Markowskiego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...
Wrocław,
dolnośląskie
14-03-2017

43422 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP.
Ogłoszenie nr 43422 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 36636-2017Data: 03/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szkoła Główna...
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Modernizacja energetyczna...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Czarna.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gminaczarna.pl Ogłoszenie nr 43433 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Czarna: Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu:...
Czarna,
podkarpackie
14-03-2017

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych artykułów...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach.
Ogłoszenie nr 43428 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Miłkowice: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu aptecznego dla Apteki Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach z podziałem na zadania- pakiety. ...
Miłkowice,
dolnośląskie
14-03-2017

43403 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów.
Ogłoszenie nr 43403 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Ciechanów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 10470Data: 18/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miejska Ciechanów...
Ciechanów,
mazowieckie
14-03-2017

Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”,...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda.
Ogłoszenie nr 43439 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Lublin: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...
Lublin,
lubelskie
14-03-2017

Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Komorowie

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Ostrów Mazowiecka.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gminaostrowmaz.home.pl Ogłoszenie nr 43412 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Ostrów Mazowiecka: Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Komorowie ...
Ostrów Mazowiecka,
mazowieckie
14-03-2017

Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Pisz.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.pisz.pl/bip Ogłoszenie nr 43416 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Pisz: Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych...
Pisz,
warmińsko-mazurskie
14-03-2017

Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Postomino

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Postomino.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.postomino.bip.net.pl Ogłoszenie nr 43374 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Postomino: Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach...
Postomino,
zachodniopomorskie
14-03-2017

Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy Część I - 2 lokale o powierzchni...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zgnochota.waw.pl Ogłoszenie nr 43414 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Warszawa: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy Część...
Warszawa,
mazowieckie
14-03-2017

43411 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Reńska Wieś.
Ogłoszenie nr 43411 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Reńska Wieś: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 42451-2017Data: 13/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Reńska Wieś,...
Reńska Wieś,
opolskie
14-03-2017

Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap II, w tym: „Przebudowa dróg: ks. Jana...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bierun.pl Ogłoszenie nr 43379 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. Bieruń: Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - etap II, w tym: „Przebudowa...
Bieruń,
śląskie
14-03-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij