Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa aparatu do Optycznej Koherentnej Tomografii (OCT) dla SP ZOZ MSW w Szczecinie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie.
Szczecin: Dostawa aparatu do Optycznej Koherentnej Tomografii (OCT) dla SP ZOZ MSW w Szczecinie Numer ogłoszenia: 22189 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy...
Szczecin,
zachodniopomorskie
03-03-2016

Budowa ulicy łączącej ulice Topolową i Ogrodową

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo.
Jaraczewo: Budowa ulicy łączącej ulice Topolową i Ogrodową Numer ogłoszenia: 47638 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...
Jaraczewo,
wielkopolskie
03-03-2016

Dostawa elementów umundurowania leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Nowa Dęba.
Nowa Dęba: Dostawa elementów umundurowania leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Nowa Dęba w 2016 roku. Numer ogłoszenia: 47610 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:...
Nowa Dęba,
podkarpackie
03-03-2016

Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu.
Bieruń: Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem cichych asfaltów wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915S, ul. Ułańskiej w Lędzinach Numer ogłoszenia: 47640 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane ...
Bieruń,
śląskie
03-03-2016

Usługi adiustacji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Komenda Wojewódzka Policji.
Bydgoszcz: Usługi adiustacji, wzorcowania i naprawy urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy Numer ogłoszenia: 47622 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
03-03-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22245 / 2016

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 22245 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 41088 - 2016 data 24.02.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul....
Kraków,
małopolskie
03-03-2016

01/0116/UN - Świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego.
Gdańsk: 01/0116/UN - Świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej Numer ogłoszenia: 22217 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy...
Gdańsk,
pomorskie
03-03-2016

Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Oborniki Śląskie ul. J. Słowackiego,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Oborniki Śląskie.
Oborniki Śląskie: Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Oborniki Śląskie ul. J. Słowackiego, Kuraszkowie i Nizinach w gminie Oborniki Śląskie. Numer ogłoszenia: 47660 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...
Oborniki Śląskie,
dolnośląskie
03-03-2016

Dostawa kruszywa drogowego do remontu nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy.
Werbkowice: Dostawa kruszywa drogowego do remontu nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Werbkowice Numer ogłoszenia: 47580 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia...
Werbkowice,
lubelskie
03-03-2016

Zakup i dostawy odczynników dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Rzeszów: Zakup i dostawy odczynników dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Numer ogłoszenia: 47658 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było...
Rzeszów,
podkarpackie
03-03-2016

Dostawa umundurowania i odzieży bhp dla pracowników Nadleśnictwa Kartuzy w 2016 r

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy.
Kartuzy: Dostawa umundurowania i odzieży bhp dla pracowników Nadleśnictwa Kartuzy w 2016 r Numer ogłoszenia: 47646 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej...
Kartuzy,
pomorskie
03-03-2016

Modernizacja części trybun na Stadionie Lekkoatletycznym, Oddział Golęcin, Poznań ul.Warmińska 1

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy.
Poznań: Modernizacja części trybun na Stadionie Lekkoatletycznym, Oddział Golęcin, Poznań ul.Warmińska 1 Numer ogłoszenia: 47612 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego ...
Poznań,
wielkopolskie
03-03-2016

Zakup i dostawa miału węglowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o..
Milejów: Zakup i dostawa miału węglowego Numer ogłoszenia: 22215 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów...
Milejów,
lubelskie
03-03-2016

dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Bydgoszcz: dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku Numer ogłoszenia: 22197 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
03-03-2016

wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn. Zadanie nr 1 - budowa drogi wewnętrznej - ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miejska Mielec.
Mielec: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań pn. Zadanie nr 1 - budowa drogi wewnętrznej - ul. Saramy, Zadanie nr 2 - wykonanie dokumentacji odprowadzenia wód opadowych wraz z modernizacją ul. Jana Kochanowskiego z parkingami, Numer ogłoszenia: 47650 - 2016; data zamieszczenia:...
Mielec,
podkarpackie
03-03-2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 W Błędów -Huta Błędowska

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Starostwo Powiatowe w Grójcu.
Grójec: Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 W Błędów -Huta Błędowska Numer ogłoszenia: 22211 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...
Grójec,
mazowieckie
03-03-2016

Dostawa prowadników

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
Sosnowiec: Dostawa prowadników Numer ogłoszenia: 47550 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:...
Sosnowiec,
śląskie
03-03-2016

PRZEBUDOWA KORYTARZA ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH WRAZ Z DOSTOSOWANIEM PARTERU BUDYNKU RATUSZA DLA...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miejska Kościan.
Kościan: PRZEBUDOWA KORYTARZA ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH WRAZ Z DOSTOSOWANIEM PARTERU BUDYNKU RATUSZA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Numer ogłoszenia: 47456 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V...
Kościan,
wielkopolskie
03-03-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 47498 / 2016

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ.
Numer ogłoszenia: 47498 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 38748 - 2016 data 22.02.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny...
Kraków,
małopolskie
03-03-2016

Założenie łąk kwietnych na terenie parków położonych w Dzielnicy Mokotów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów.
Warszawa: Założenie łąk kwietnych na terenie parków położonych w Dzielnicy Mokotów Numer ogłoszenia: 22135 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...
Warszawa,
mazowieckie
03-03-2016

numer 03/2016 na dostawę kształtek ocynkowanych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa.
Mława: numer 03/2016 na dostawę kształtek ocynkowanych Numer ogłoszenia: 47482 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w...
Mława,
mazowieckie
03-03-2016

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rogoźno w 2016 roku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Rogoźno.
Rogoźno: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rogoźno w 2016 roku Numer ogłoszenia: 47502 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było...
Rogoźno,
wielkopolskie
03-03-2016

Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do wykonywania nawierzchni drogowych w 2016 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o..
Łapy: Sukcesywna dostawa materiałów betonowych do wykonywania nawierzchni drogowych w 2016 r. Numer ogłoszenia: 22139 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...
Łapy,
podlaskie
03-03-2016

Dostawa aparatu rentgenowskiego do zdjęć kostno-płucnych dla ZZOZ w Wadowicach, znak:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Wadowice: Dostawa aparatu rentgenowskiego do zdjęć kostno-płucnych dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/7/2016 Numer ogłoszenia: 22113 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego ...
Wadowice,
małopolskie
03-03-2016

Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Września.
Września: Budowa parku linowego przy ul. Kaliskiej we Wrześni (II postępowanie) Numer ogłoszenia: 47460 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...
Września,
wielkopolskie
03-03-2016

Ochrona obiektów osób i mienia Instytutu Spawalnictwa

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Instytut Spawalnictwa.
Gliwice: Ochrona obiektów osób i mienia Instytutu Spawalnictwa Numer ogłoszenia: 22153 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego...
Gliwice,
śląskie
03-03-2016

Zakup używanego ambulansu sanitarnego z wyposażeniem do transportu pacjentów - oznaczenie sprawy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Radziejów: Zakup używanego ambulansu sanitarnego z wyposażeniem do transportu pacjentów - oznaczenie sprawy PN-03/2016. Numer ogłoszenia: 22123 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Radziejów,
kujawsko-pomorskie
03-03-2016

PRZETWORZENIE DO POSTACI CYFROWEJ ORAZ UTWORZENIE REJESTRÓW PRZESTRZENNYCH DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH W...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiat Koszaliński.
Koszalin: PRZETWORZENIE DO POSTACI CYFROWEJ ORAZ UTWORZENIE REJESTRÓW PRZESTRZENNYCH DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH W RELACYJNEJ HURTOWNI DANYCH GEOMATICUS DZIAŁAJĄCEJ POD KONTROLĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO TURBOEWID WERSJA 8.6 ORAZ ICH INTEGRACJA Z OBIEKTAMI BAZ DANYCH EGIB, BDOT500, GESUT...
Koszalin,
zachodniopomorskie
03-03-2016

KAWA, HERBATA, PRZYPRAWY DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy.
Dębica: KAWA, HERBATA, PRZYPRAWY DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Numer ogłoszenia: 47436 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy...
Dębica,
podkarpackie
03-03-2016

USŁUGI TRANSMISJI GPRS W TELEFONII MOBILNEJ GSM DLA 8 KART SIM W SIECI OPERATORA TELEFONII...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.
Kielce: USŁUGI TRANSMISJI GPRS W TELEFONII MOBILNEJ GSM DLA 8 KART SIM W SIECI OPERATORA TELEFONII KOMÓRKOWEJ POLKOMTEL SP. Z O.O. Numer ogłoszenia: 22169 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...
Kielce,
świętokrzyskie
03-03-2016
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij