Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Budry

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Budry.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.budry.warmia.mazury.pl Ogłoszenie nr 25242 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Budry: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Budry OGŁOSZENIE O...
Budry,
warmińsko-mazurskie
14-02-2017

Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.mokotow.waw.pl Ogłoszenie nr 25284 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Warszawa: Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków...
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Wykonanie usługi w zakresie badań laboratoryjnych, specjalistycznych, diagnostyki obrazowej,...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. 1. Baza Lotnictwa Transportowego.
Ogłoszenie nr 25261 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Warszawa: Wykonanie usługi w zakresie badań laboratoryjnych, specjalistycznych, diagnostyki obrazowej, konsultacji specjalistycznych dotyczących Medycyny Pracy oraz dyspanseryzacji na rok 2017. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU...
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Wykonanie w 2017 roku okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynków...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.adm.com.pl Ogłoszenie nr 25200 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Bydgoszcz: Wykonanie w 2017 roku okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli stanu...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
14-02-2017

Świadczenie usługi eksploatacji oraz usuwanie awarii oświetlenia ulicznego, parkowego,...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.malopolska.pl/zdik Ogłoszenie nr 25216 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Tarnów: Świadczenie usługi eksploatacji oraz usuwanie awarii oświetlenia...
Tarnów,
małopolskie
14-02-2017

25194 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Dąbrowa Górnicza.
Ogłoszenie nr 25194 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Dąbrowa Górnicza: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 21286-2017Data: 07/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Dąbrowa...
Dąbrowa Górnicza,
śląskie
14-02-2017

25233 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Miasto Katowice.
Ogłoszenie nr 25233 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 20982-2017Data: 07/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Katowice,...
Katowice,
śląskie
14-02-2017

Wykonanie przeglądów i napraw urządzeń medycznych będących na stanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.przetargi.ipzp./zoznysa Ogłoszenie nr 25279 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Nysa: Wykonanie przeglądów i napraw urządzeń medycznych będących na stanie...
Nysa,
opolskie
14-02-2017

Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK"

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Twardogóra.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.twardogora.pl Ogłoszenie nr 25211 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Twardogóra: Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI...
Twardogóra,
dolnośląskie
14-02-2017

Usługi dystrybucyjne energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Bolesław.
Ogłoszenie nr 25214 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Bolesław: Usługi dystrybucyjne energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Bolesław OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Bolesław,
małopolskie
14-02-2017

25273 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy.
Ogłoszenie nr 25273 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Rajcza: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 10526Data: 19/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zakład...
Rajcza,
śląskie
14-02-2017

Irządze - przebudowa drogi gminnej o nr 100826D

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Urząd Gminy Jemielno.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.jemielno.biuletyn.net Ogłoszenie nr 25188 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Jemielno: Irządze - przebudowa drogi gminnej o nr 100826D OGŁOSZENIE O...
Jemielno,
dolnośląskie
14-02-2017

Opracowanie dokumentacji na zadania: - Przebudowa ul. Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Burmistrz Miasta Wągrowca.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.wagrowiec.eu Ogłoszenie nr 25208 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Wągrowiec: Opracowanie dokumentacji na zadania: - Przebudowa ul. Kasprowicza na...
Wągrowiec,
wielkopolskie
14-02-2017

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Instytut Kardiologii.
Ogłoszenie nr 25215 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Miejska Iława.
Ogłoszenie nr 25224 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Iława: Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Iława,
warmińsko-mazurskie
14-02-2017

25256 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Powiatu w Bochni.
Ogłoszenie nr 25256 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Bochnia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 13847-2017Data: 25/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Powiatu w...
Bochnia,
małopolskie
14-02-2017

Wykonanie ekspertyzy w zakresie prawidłowości posadowienia mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul....

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.pzd-powiatbl.bip.net.pl Ogłoszenie nr 25196 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Bieruń: Wykonanie ekspertyzy w zakresie prawidłowości posadowienia mostu...
Bieruń,
śląskie
14-02-2017

Implanty neurochirurgiczne, stymulatory bólu

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.lukasz.med.pl Ogłoszenie nr 25292 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Tarnów: Implanty neurochirurgiczne, stymulatory bólu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...
Tarnów,
małopolskie
14-02-2017

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań pn. „Budowa szkoły podstawowej w...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Burmistrz Siechnic.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.siechnice.dolnyslask.pl Ogłoszenie nr 25301 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Siechnice: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań...
Siechnice,
dolnośląskie
14-02-2017

Sukcesywna dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej typu beton asfaltowy dla kategorii ruchu KR 1-...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Powiatowych.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.drogi.trzebnica.pl/download/siwz-dostawa miesz. min.-asf.w 2017r.-14.02.2017r.dr.zip Ogłoszenie nr 25268 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Trzebnica:...
Trzebnica,
dolnośląskie
14-02-2017

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.pan.olsztyn.pl/bip/ Ogłoszenie nr 25275 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Olsztyn: Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
14-02-2017

Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze 7...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ezgdk.pl - BIP Ogłoszenie nr 25220 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Baćkowice: Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z...
Baćkowice,
świętokrzyskie
14-02-2017

Obsługa bankowa Powiatu Sulęcińskiego i podległych jednostek

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Powiat Sulęciński.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.powiatsuecinski.pl Ogłoszenie nr 25217 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Sulęcin: Obsługa bankowa Powiatu Sulęcińskiego i podległych jednostek ...
Sulęcin,
lubuskie
14-02-2017

Dostawa 30.000 l gazu propan-butan (ok. 50% propan i ok. 50% butan) do celów grzewczych.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Dom Pomocy Społecznej w Lipsku.
Ogłoszenie nr 25282 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Lipsko: Dostawa 30.000 l gazu propan-butan (ok. 50% propan i ok. 50% butan) do celów grzewczych. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Lipsko,
mazowieckie
14-02-2017

Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Miejska Iława.
Ogłoszenie nr 25245 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Iława: Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Iławy OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Iława,
warmińsko-mazurskie
14-02-2017

Dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Jeleniej Górze

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień".
Ogłoszenie nr 25227 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Jelenia Góra: Dostawa pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Jeleniej Górze OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Jelenia Góra,
dolnośląskie
14-02-2017

25303 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Komenda Wojewódzka Policji.
Ogłoszenie nr 25303 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Szczecin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 21308Data: 07/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Komenda Wojewódzka Policji,...
Szczecin,
zachodniopomorskie
14-02-2017

Usługa ubezpieczenia Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II.
Ogłoszenie nr 25262 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Trzcianka: Usługa ubezpieczenia Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Trzcianka,
wielkopolskie
14-02-2017

25280 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy.
Ogłoszenie nr 25280 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 24058Data: 13/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Dzielnica Włochy Miasta...
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

25311 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Komenda Wojewódzka Policji.
Ogłoszenie nr 25311 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Szczecin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 21313Data: 07/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Komenda Wojewódzka Policji,...
Szczecin,
zachodniopomorskie
14-02-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij