Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

25254 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
Ogłoszenie nr 25254 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Bydgoszcz: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 22618-2017Data: 09/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
14-02-2017

25222 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Ogłoszenie nr 25222 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 23235-2017Data: 10/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Centrum Unijnych...
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Dostawa implantów do leczenia urazów i schorzeń kręgosłupa

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o..
Ogłoszenie nr 25244 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Gorzów Wielkopolski: Dostawa implantów do leczenia urazów i schorzeń kręgosłupa OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
14-02-2017

25296 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Infrastruktury Miejskiej.
Ogłoszenie nr 25296 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Tarnów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 16603-2017Data: 30/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasta Tarnowa -...
Tarnów,
małopolskie
14-02-2017

25290 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Ogłoszenie nr 25290 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Kraków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 20970Data: 07/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Małopolski Związek...
Kraków,
małopolskie
14-02-2017

Tłumaczenia pisemne i ustne

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.mrpips.gov.pl, BIP zakładka Zamówienia Publiczne/rok2017/ Ogłoszenie nr 25257 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Warszawa: Tłumaczenia pisemne i ustne ...
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Zagospodarowanie odpadów zakwalifikowanych pod kodami 17 01 01 ( Odpady betonu oraz gruz betonowy z...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. SINEVIA Sp. z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.sinevia.pl Ogłoszenie nr 25209 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Nowy Dwór Mazowiecki: Zagospodarowanie odpadów zakwalifikowanych pod kodami 17 01 01 (...
Nowy Dwór Mazowiecki,
mazowieckie
14-02-2017

Zakup i dostawa ogrodzenia na ul. Wyszyńskiego 29 w Walimiu

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Walim.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.walim.pl Ogłoszenie nr 25314 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Walim: Zakup i dostawa ogrodzenia na ul. Wyszyńskiego 29 w Walimiu OGŁOSZENIE O...
Walim,
dolnośląskie
14-02-2017

Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Ozimek

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Ozimek.
Ogłoszenie nr 25230 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Ozimek: Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Ozimek OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...
Ozimek,
opolskie
14-02-2017

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesicach oraz odcinka kanalizacji sanitarnej w...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gminny Zakład Komunalny.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.przyrow.pl/bip Ogłoszenie nr 25281 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Przyrów: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesicach oraz odcinka...
Przyrów,
śląskie
14-02-2017

Dostawa elementów systemu transmisji bezprzewodowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.dzp.pg.gda.pl Ogłoszenie nr 25295 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Gdańsk: Dostawa elementów systemu transmisji bezprzewodowej dla Wydziału Elektroniki,...
Gdańsk,
pomorskie
14-02-2017

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Miejska Złotoryja.
Ogłoszenie nr 25306 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Złotoryja: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Złotoryja,
dolnośląskie
14-02-2017

25302 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika.
Ogłoszenie nr 25302 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Tarnów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 22860Data: 09/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Specjalistyczny Szpital im....
Tarnów,
małopolskie
14-02-2017

DOSTAWA APARATURY DLA WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Uniwersytet Gdański.
Ogłoszenie nr 25207 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Gdańsk: DOSTAWA APARATURY DLA WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Gdańsk,
pomorskie
14-02-2017

Budowa parkingu przy ul. Robotniczej w Wałczu

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Miejska.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.walcz.pl Ogłoszenie nr 25253 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Wałcz: Budowa parkingu przy ul. Robotniczej w Wałczu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Wałcz,
zachodniopomorskie
14-02-2017

Utrzymanie, ochrona, remonty dróg, mostów, przepustów, placów, drogowych obiektów inżynierskich,...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Miasto Mińsk Mazowiecki.
Ogłoszenie nr 25249 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Mińsk Mazowiecki: Utrzymanie, ochrona, remonty dróg, mostów, przepustów, placów, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, organizacja ruchu drogowego ...
Mińsk Mazowiecki,
mazowieckie
14-02-2017

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 Z OBIEKTEM MOSTOWYM W MIEJSCOWOŚCI KOLONOWSKIE

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.zdw.opole.pl Ogłoszenie nr 25210 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Opole: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 Z OBIEKTEM MOSTOWYM W MIEJSCOWOŚCI...
Opole,
opolskie
14-02-2017

25308 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Miejska Giżycko.
Ogłoszenie nr 25308 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Giżycko: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 23711-2017Data: 10/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miejska Giżycko,...
Giżycko,
warmińsko-mazurskie
14-02-2017

Dostawa nasion kukurydzy i nasion lucerny do siewu dla Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.uwm.edu.pl/zamowienia Ogłoszenie nr 25228 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Olsztyn: Dostawa nasion kukurydzy i nasion lucerny do siewu dla Stacji...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
14-02-2017

„Sukcesywna dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z przekazaniem pomp do ich podaży do...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.stalowowolski.pl/index.php/jednostki-organizacyjne/zaklad-pielegnacyjno-opiekunczy/przetargi Ogłoszenie nr 25199 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. ...
Stalowa Wola,
podkarpackie
14-02-2017

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz.
Ogłoszenie nr 25234 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Warszawa: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. Remont i przebudowa drogi wewnętrznej na odc. od ul. Broniewskiego do ul. Popiełuszki...
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

25238 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Miasta Bochnia.
Ogłoszenie nr 25238 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Bochnia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 21074-2017Data: 07/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasta Bochnia,...
Bochnia,
małopolskie
14-02-2017

Dostawa fabrycznie nowej kołowej koparko – ładowarki.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wójt Gminy Radecznica.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.gminaradecznica.p Ogłoszenie nr 25198 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Radecznica: Dostawa fabrycznie nowej kołowej koparko – ładowarki. ...
Radecznica,
lubelskie
14-02-2017

Przebudowa dróg gminnych: Część I – Przebudowa drogi gminnej Nr 103980B w miejscowości...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Urząd Gminy Korycin.
Ogłoszenie nr 25193 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Korycin: Przebudowa dróg gminnych: Część I – Przebudowa drogi gminnej Nr 103980B w miejscowości Laskowszczyzna, gm. Korycin. Część II - Przebudowa drogi gminnej Nr 103969B w miejscowości Nowinka, gm. Korycin. Część III –...
Korycin,
podlaskie
14-02-2017

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb Zakładu Karnego w Trzebini.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zakład Karny w Trzebini.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zp.sw.gov.pl Ogłoszenie nr 25291 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Trzebinia: Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla potrzeb Zakładu Karnego w...
Trzebinia,
małopolskie
14-02-2017

25294 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Świlcza.
Ogłoszenie nr 25294 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Świlcza: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 19880-2017Data: 03/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Świlcza, Krajowy...
Świlcza,
podkarpackie
14-02-2017

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Wronki

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy.
Ogłoszenie nr 25231 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Wronki: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Wronki OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...
Wronki,
wielkopolskie
14-02-2017

25274 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wojskowy Instytut Łączności.
Ogłoszenie nr 25274 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Zegrze Południowe: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 23369Data: 10/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojskowy Instytut...
Zegrze Południowe,
mazowieckie
14-02-2017

Opracowanie dokumentacji projektowych (ekspertyzy, orzeczeń i projektów) dla nieruchomości...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Lokali Miejskich.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zlm.lodz.pl Ogłoszenie nr 25197 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Łódź: Opracowanie dokumentacji projektowych (ekspertyzy, orzeczeń i projektów) dla...
Łódź,
łódzkie
14-02-2017

25239 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o..
Ogłoszenie nr 25239 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Kielce: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 23299-2017Data: 10/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rejonowe...
Kielce,
świętokrzyskie
14-02-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij