Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa szczepionek

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.womp.lublin.pl Ogłoszenie nr 25247 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Lublin: Dostawa szczepionek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy ...
Lublin,
lubelskie
14-02-2017

Dostawa gazu płynnego propan - butan do celów grzewczych

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Bisztynek.
Ogłoszenie nr 25272 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Bisztynek: Dostawa gazu płynnego propan - butan do celów grzewczych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Bisztynek,
warmińsko-mazurskie
14-02-2017

PN.D.AS.3.17_Zakup wraz z dostawą leków do leczenia WZW typu C terapią bezinterferonową przez okres...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpital.opole.pl Ogłoszenie nr 25264 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Opole: PN.D.AS.3.17_Zakup wraz z dostawą leków do leczenia WZW typu C terapią...
Opole,
opolskie
14-02-2017

Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Świlcza.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.swilcza.i-gmina.pl Ogłoszenie nr 25269 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Świlcza: Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie oraz modernizacja...
Świlcza,
podkarpackie
14-02-2017

25312 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Rejonowy Zarząd Infrastruktury.
Ogłoszenie nr 25312 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Bydgoszcz: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 17538Data: 01/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rejonowy Zarząd...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
14-02-2017

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Uniwersytetu...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Ogłoszenie nr 25289 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Wrocław: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Wrocław,
dolnośląskie
14-02-2017

Rozbudowa i przebudowa osady służbowej gospodarstwa Szkółkarskiego

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_staporkow/zamowienia_publiczne Ogłoszenie nr 25276 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Stąporków: Rozbudowa i...
Stąporków,
świętokrzyskie
14-02-2017

DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO I KOSIARKI NA WYSIĘGNIKU

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 25248 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Radzyń Podlaski: DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO I KOSIARKI NA WYSIĘGNIKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Radzyń Podlaski,
lubelskie
14-02-2017

25243 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ogłoszenie nr 25243 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 21354-2017Data: 07/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ministerstwo Spraw...
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Wykonanie usług informatycznych niezbędnych do połączenia systemów informatycznych Klinicznego...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
Ogłoszenie nr 25299 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Rzeszów: Wykonanie usług informatycznych niezbędnych do połączenia systemów informatycznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie i Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc, ul. Rycerska 2, 35-241...
Rzeszów,
podkarpackie
14-02-2017

Modernizacja pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Raszei 1 w Toruniu na cele...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia.
Ogłoszenie nr 25202 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Toruń: Modernizacja pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Raszei 1 w Toruniu na cele biblioteki. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
14-02-2017

25190 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola.
Ogłoszenie nr 25190 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 319474-2016Data: 07/10/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Stołeczne...
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

25270 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.
Ogłoszenie nr 25270 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Bydgoszcz: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 13341-2017Data: 24/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
14-02-2017

Dostawy artykułów spożywczych i mrożonek do Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Warszawie.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Dom Pomocy Społecznej "Kombatant".
Ogłoszenie nr 25266 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Warszawa: Dostawy artykułów spożywczych i mrożonek do Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Warszawie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

„Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia: część I...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Czerwonak.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.czerwonak.pl/public/ Ogłoszenie nr 25267 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Czerwonak: „Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Czerwonak wg części...
Czerwonak,
wielkopolskie
14-02-2017

Zakup paliw na potrzeby Urzędu Gminy w Izbicy

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Izbica.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ugizbica.bip.e-zeto.eu Ogłoszenie nr 25293 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Izbica: Zakup paliw na potrzeby Urzędu Gminy w Izbicy OGŁOSZENIE O...
Izbica,
lubelskie
14-02-2017

25309 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice.
Ogłoszenie nr 25309 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Wrocław: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 14458Data: 26/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wrocławski Tor...
Wrocław,
dolnośląskie
14-02-2017

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Strażowie-Etap I

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Krasne.
Ogłoszenie nr 25286 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Krasne: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Strażowie-Etap I OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...
Krasne,
podkarpackie
14-02-2017

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Młodzieżowego Ośrodka...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Powiat Łowicki.
Ogłoszenie nr 25232 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Łowicz: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Łowicz,
łódzkie
14-02-2017

świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach konferencji szkoleniowej dla komendantów...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.
Ogłoszenie nr 25246 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Olsztyn: świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach konferencji szkoleniowej dla komendantów straży gminnych i miejskich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
14-02-2017

Wykonanie oraz dostawa materiałów reklamowych na potrzeby „Dni Otwartych Drzwi UWM” dla Wydziału...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.uwm.edu.pl/zamowienia Ogłoszenie nr 25201 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Olsztyn: Wykonanie oraz dostawa materiałów reklamowych na potrzeby „Dni...
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
14-02-2017

Pawilon główny na przystani flisackiej - prace remontowe w części toalet i kas

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Pieniński Park Narodowy.
Ogłoszenie nr 25310 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Krościenko nad Dunajcem: Pawilon główny na przystani flisackiej - prace remontowe w części toalet i kas OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Krościenko nad Dunajcem,
małopolskie
14-02-2017

25285 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej.
Ogłoszenie nr 25285 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Bochnia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 20414-2017Data: 06/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny...
Bochnia,
małopolskie
14-02-2017

Remont budynku przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu w zakresie zmiany warunków ochrony...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Swarzędz.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.swarzedz.eu Ogłoszenie nr 25219 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Swarzędz: Remont budynku przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu w zakresie zmiany warunków...
Swarzędz,
wielkopolskie
14-02-2017

Usługa wykonania analiz czystości mikrobiologicznej

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.clo.com.pl Ogłoszenie nr 25185 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Siemianowice Śląskie: Usługa wykonania analiz czystości mikrobiologicznej ...
Siemianowice Śląskie,
śląskie
14-02-2017

Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi I-go piętra segm. C-2 Zakładów Teorii...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.sum.edu.pl Ogłoszenie nr 25223 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Katowice: Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi I-go piętra segm. C-2...
Katowice,
śląskie
14-02-2017

Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu samowyładowczego z HDS.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A..
Ogłoszenie nr 25189 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Żary: Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu samowyładowczego z HDS. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Żary,
lubuskie
14-02-2017

Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i produktów toaletowych na potrzeby Biura Prezesa Agencji...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Agencja Nieruchomości Rolnych - Biuro Prezesa.
Ogłoszenie nr 25250 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Warszawa: Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i produktów toaletowych na potrzeby Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu typu furgon 4x4

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 25226 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Kartuzy: Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu typu furgon 4x4 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Kartuzy,
pomorskie
14-02-2017

25213 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku.
Ogłoszenie nr 25213 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Płock: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 25106-2017Data: 14/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Państwowa Wyższa Szkoła...
Płock,
mazowieckie
14-02-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij