Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

25382 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.
Ogłoszenie nr 25382 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 19701Data: 03/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Przemysłowy Instytut...
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w Aquaparku w Jarocinie.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie.
Ogłoszenie nr 25378 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Jarocin: Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w Aquaparku w Jarocinie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Jarocin,
wielkopolskie
14-02-2017

25377 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.
Ogłoszenie nr 25377 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Łącko: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 19881-2017Data: 03/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki...
Łącko,
małopolskie
14-02-2017

25387 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Łódzki Ośrodek Geodezji.
Ogłoszenie nr 25387 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Łódź: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 21394Data: 07/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódzki Ośrodek Geodezji,...
Łódź,
łódzkie
14-02-2017

Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu pozakonkursowego „Drużyna...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.czestochowa.powiat.pl/pcpr/ Ogłoszenie nr 25391 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Częstochowa: Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników...
Częstochowa,
śląskie
14-02-2017

Kompleksowe ubezpieczenie SPZOZ w Mońkach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.mentor.pl/przetargi Ogłoszenie nr 25386 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Mońki: Kompleksowe ubezpieczenie SPZOZ w Mońkach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...
Mońki,
podlaskie
14-02-2017

Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Gminy Oświęcim.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.malopolska.pl/ugoswiecim,m,294701,2017.html Ogłoszenie nr 25379 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Oświęcim: Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na...
Oświęcim,
małopolskie
14-02-2017

Wykonanie studium wykonalności, opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu Platforma...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Ministerstwo Cyfryzacji.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://mc.bip.gov.pl Ogłoszenie nr 25381 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Warszawa: Wykonanie studium wykonalności, opracowanie wniosku o dofinansowanie dla...
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Druk ulotek, broszur, plakatów i innych materiałów informacyjno-promocyjnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego .
Druk ulotek, broszur, plakatów i innych materiałów informacyjno-promocyjnych
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Dostawa immunoreagentów służących do badania: ilościowej zawartości klas immunoglobulin oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
Dostawa immunoreagentów służących do badania: ilościowej zawartości klas immunoglobulin oraz stężenia białek ostrej fazy obecnych w surowicy zwierząt immunizowanych dla Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Wrocław,
dolnośląskie
14-02-2017

Dostawa sprzętu komputerowego (21) UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Śląska.
Dostawa sprzętu komputerowego (21) UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na 03.03.2017 r.
Gliwice,
śląskie
14-02-2017

Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
Zakup energii elektrycznej do obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Kraków,
małopolskie
14-02-2017

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji i wapna sodowanego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
Zakup i dostawa środków do dezynfekcji i wapna sodowanego
Kraków,
małopolskie
14-02-2017

EDZ.242-10/17 PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4.
EDZ.242-10/17 PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie
Lublin,
lubelskie
14-02-2017

Dostawa środków do mycia i dezynfekcji rąk

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Dostawa środków do mycia i dezynfekcji rąk
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Wykonanie operatów szacunkowych oraz wykonanie rzutów kondygnacji budynków
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Roboty nawierzchniowe zewnętrzne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Roboty nawierzchniowe zewnętrzne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk LO nr 30 przy ul. Wolność 1/3 w Warszawie (znak sprawy: 7/ZP/17).
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w latach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w latach 2017 - 2018
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Monitoring wizyjny i alarmowy na obiektach na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Monitoring wizyjny i alarmowy na obiektach na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

2017-4 dostawa oleju opałowego w 2017 roku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
2017-4 dostawa oleju opałowego w 2017 roku
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Wykonanie rozwiązań zamiennych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola nr 16 przy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Wykonanie rozwiązań zamiennych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Górskiego 5a w Warszawie (znak sprawy ZP- 12/17)
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Lubartowskiej 1 i Kordeckiego 61 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Dostawa odczynników oraz akcesoriów do analizatora parametrów krytycznych ABL 837 dla Szpitala...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Dostawa odczynników oraz akcesoriów do analizatora parametrów krytycznych ABL 837 dla Szpitala Bielańskiego (ZP-14/2017)
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Druk ulotek, broszur, plakatów i innych materiałów informacyjno-promocyjnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Druk ulotek, broszur, plakatów i innych materiałów informacyjno-promocyjnych
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Wykonanie wymiany dźwigów osobowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Wykonanie wymiany dźwigów osobowych
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Rozbudowa i przebudowa Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-05/2017)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Rozbudowa i przebudowa Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-05/2017)
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Świadczenie usług na ochronę osób i mienia w budynku Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Świadczenie usług na ochronę osób i mienia w budynku Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 i monitoringu lokalu 90 przy ul. Jagiellońskiej 60.
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Dostawa 45 osi z zaprasowaną tuleją wagonów metra serii 81.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Dostawa 45 osi z zaprasowaną tuleją wagonów metra serii 81.
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Usługa kompleksowej organizacji wydarzeń w ramach uspołeczniania prac nad aktualizacją strategii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Usługa kompleksowej organizacji wydarzeń w ramach uspołeczniania prac nad aktualizacją strategii rozwoju Warszawy
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Realizacja badań społecznych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania m.st. Warszawy.
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij