Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

25382 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.
Ogłoszenie nr 25382 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 19701Data: 03/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Przemysłowy Instytut...
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w Aquaparku w Jarocinie.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie.
Ogłoszenie nr 25378 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Jarocin: Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w Aquaparku w Jarocinie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Jarocin,
wielkopolskie
14-02-2017

25377 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.
Ogłoszenie nr 25377 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Łącko: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 19881-2017Data: 03/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki...
Łącko,
małopolskie
14-02-2017

25387 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Łódzki Ośrodek Geodezji.
Ogłoszenie nr 25387 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Łódź: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 21394Data: 07/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódzki Ośrodek Geodezji,...
Łódź,
łódzkie
14-02-2017

Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu pozakonkursowego „Drużyna...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.czestochowa.powiat.pl/pcpr/ Ogłoszenie nr 25391 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Częstochowa: Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników...
Częstochowa,
śląskie
14-02-2017

Kompleksowe ubezpieczenie SPZOZ w Mońkach

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.mentor.pl/przetargi Ogłoszenie nr 25386 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Mońki: Kompleksowe ubezpieczenie SPZOZ w Mońkach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...
Mońki,
podlaskie
14-02-2017

Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Urząd Gminy Oświęcim.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.malopolska.pl/ugoswiecim,m,294701,2017.html Ogłoszenie nr 25379 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Oświęcim: Przebudowa drogi gminnej nr G510242K na...
Oświęcim,
małopolskie
14-02-2017

Wykonanie studium wykonalności, opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu Platforma...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Ministerstwo Cyfryzacji.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://mc.bip.gov.pl Ogłoszenie nr 25381 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Warszawa: Wykonanie studium wykonalności, opracowanie wniosku o dofinansowanie dla...
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

Dostawa Polialkilofenoloalkiloaminy dla Instytutu Nafty i Gazu –Państwowego Instytutu Badawczego w...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.inig.pl/zamowienia-pub Ogłoszenie nr 25328 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Kraków: Dostawa Polialkilofenoloalkiloaminy dla Instytutu Nafty i Gazu...
Kraków,
małopolskie
14-02-2017

25320 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. "Bionanopark" sp. z o.o..
Ogłoszenie nr 25320 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Łódź: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 17531-2017Data: 01/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY "Bionanopark" sp. z o.o.,...
Łódź,
łódzkie
14-02-2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.uokik.gov.pl Ogłoszenie nr 25359 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym...
Warszawa,
mazowieckie
14-02-2017

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 140145K I NR 140124K W MIEJSCOWOŚCIACH WYSOCICE, CZAPLE MAŁE, CZAPLE...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Urząd Gminy Gołcza.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.golcza.pl Ogłoszenie nr 25330 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Gołcza: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 140145K I NR 140124K W MIEJSCOWOŚCIACH WYSOCICE,...
Gołcza,
małopolskie
14-02-2017

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP....

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.anr.gov.pl Ogłoszenie nr 25344 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Opole: Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych....
Opole,
opolskie
14-02-2017

Remont tunelu pod Rondem Grunwaldzkim w ciągu ul. Konopnickiej w Krakowie – nitka od strony...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zikit.krakow.pl Ogłoszenie nr 25327 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Kraków: Remont tunelu pod Rondem Grunwaldzkim w ciągu ul. Konopnickiej w Krakowie –...
Kraków,
małopolskie
14-02-2017

25336 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny.
Ogłoszenie nr 25336 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Szczecin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 21200Data: 07/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Agencja Restrukturyzacji i...
Szczecin,
zachodniopomorskie
14-02-2017

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Węgrowskiego

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Starostwo Powiatowe w Węgrowie.
Ogłoszenie nr 25347 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Węgrów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Węgrowskiego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Węgrów,
mazowieckie
14-02-2017

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od marca 2017 r. do końca lutego 2018...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Rzekuń.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.rzekun.net Ogłoszenie nr 25353 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Rzekuń: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od marca 2017 r....
Rzekuń,
mazowieckie
14-02-2017

Dostawy sukcesywne implantów słuchowych

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.10wsk.mil.pl Ogłoszenie nr 25316 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Bydgoszcz: Dostawy sukcesywne implantów słuchowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
14-02-2017

Usługa pielęgnacji, konserwacji i bieżącego utrzymania zieleni w Parku Natury przy ul. Bartosza w...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina i Miasto Odolanów.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.odolanow.pl Ogłoszenie nr 25321 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Odolanów: Usługa pielęgnacji, konserwacji i bieżącego utrzymania zieleni w Parku...
Odolanów,
wielkopolskie
14-02-2017

Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu.
Ogłoszenie nr 25334 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Szyldak: Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Szyldak,
warmińsko-mazurskie
14-02-2017

Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip Ogłoszenie nr 25324 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Łódź: Dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi. ...
Łódź,
łódzkie
14-02-2017

„Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Urząd Miejski w Stawiskach.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.stawiski.pl Ogłoszenie nr 25332 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Stawiski: „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo...
Stawiski,
podlaskie
14-02-2017

Dostawa aparatury badawczej dla Politechniki Koszalińskiej

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Politechnika Koszalińska.
Ogłoszenie nr 25343 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Koszalin: Dostawa aparatury badawczej dla Politechniki Koszalińskiej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Koszalin,
zachodniopomorskie
14-02-2017

Usługi marketingowe

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Elbląski Park Technologiczny.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ept.umelblag.pl/index.php/przetargi Ogłoszenie nr 25360 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Elbląg: Usługi marketingowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Elbląg,
warmińsko-mazurskie
14-02-2017

Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Uporządkowanie...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Lubenia.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.lubenia.pl (otwierając zakładkę : Zamówienia publiczne) Ogłoszenie nr 25338 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Lubenia: Kompleksowa obsługa w zakresie...
Lubenia,
podkarpackie
14-02-2017

Sukcesywne dostawy materiałów papierniczych i biurowych

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Instytut Ogrodnictwa.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2017-r. Ogłoszenie nr 25337 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Skierniewice: Sukcesywne dostawy...
Skierniewice,
łódzkie
14-02-2017

wykonanie remontu mieszkań na terenie miasta Gliwice w ramach zadania pt. "Mieszkania na start....

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Ogłoszenie nr 25318 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Gliwice: wykonanie remontu mieszkań na terenie miasta Gliwice w ramach zadania pt. "Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych Gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych" OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ...
Gliwice,
śląskie
14-02-2017

25369 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Łódzki Ośrodek Geodezji.
Ogłoszenie nr 25369 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Łódź: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 21394 Data: 07/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódzki Ośrodek Geodezji,...
Łódź,
łódzkie
14-02-2017

Świadczenie usług transportu autokarowego na potrzeby Orkiestry Leopoldinum w marcu 2017 r.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Narodowe Forum Muzyki.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne Ogłoszenie nr 25366 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Wrocław: Świadczenie usług transportu...
Wrocław,
dolnośląskie
14-02-2017

Przebudowa drogi w Siestrzechowicach

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 25361 - 2017 z dnia 2017-02-14 r. Nysa: Przebudowa drogi w Siestrzechowicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty...
Nysa,
opolskie
14-02-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij