Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Rewitalizacja willi „Niespodzianka”, rozbudowa i...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Grodzisk Mazowiecki.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.grodzisk.pl Ogłoszenie nr 7864 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Grodzisk Mazowiecki: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Rewitalizacja...
Grodzisk Mazowiecki,
mazowieckie
13-01-2017

Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m.Olszowa i Zimna Wódka

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Ujazd.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ujazd.pl Ogłoszenie nr 7936 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Ujazd: Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m.Olszowa i Zimna Wódka ...
Ujazd,
opolskie
13-01-2017

Sprzątanie pomieszczeń w budynku biurowo-laboratoryjnym ITP w Falentach

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy.
Ogłoszenie nr 7856 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Raszyn: Sprzątanie pomieszczeń w budynku biurowo-laboratoryjnym ITP w Falentach OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Raszyn,
mazowieckie
13-01-2017

Zakup i dostawa aparatury medycznej

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpital.zabrze.pl Ogłoszenie nr 7951 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Zabrze: Zakup i dostawa aparatury medycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Zabrze,
śląskie
13-01-2017

Dostawa wody mineralnej oraz soków owocowych

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Jednostka Wojskowa Nr 2305.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne-resortu-on/jw-2305-warszawa-10325476/ Ogłoszenie nr 7953 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Dostawa...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Janikowo.
Ogłoszenie nr 7926 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Janikowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa...
Janikowo,
kujawsko-pomorskie
13-01-2017

Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów z cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej od dnia podpisania...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina i Miasto Środa Śląska.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.srodaslaska.pl Ogłoszenie nr 7912 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Środa Śląska: Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów z cmentarza komunalnego w Środzie...
Środa Śląska,
dolnośląskie
13-01-2017

Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji o kodzie...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. ZGO AQUARIUM Sp. z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zgopukinin.pl Ogłoszenie nr 7873 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Rawa Mazowiecka: Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku...
Rawa Mazowiecka,
łódzkie
13-01-2017

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku: kaniule, opatrunki na wkłucia, igły, akcesoria do biopsji,...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika.
Ogłoszenie nr 7906 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Koszalin: Sprzęt medyczny jednorazowego użytku: kaniule, opatrunki na wkłucia, igły, akcesoria do biopsji, elektrody do długookresowego monitorowania, układ oddechowy OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie...
Koszalin,
zachodniopomorskie
13-01-2017

Pielęgnacja drzew przydrożnych oraz wycinka krzaków i samosiejek w ciągu dróg powiatowych na...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie.
Ogłoszenie nr 7962 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Wejherowo: Pielęgnacja drzew przydrożnych oraz wycinka krzaków i samosiejek w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego - zamówienie z wolnej ręki. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ...
Wejherowo,
pomorskie
13-01-2017

Sukcesywne dostawy implantów do o zespoleń złamań wraz z udostępnieniem zamawiającemu...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o..
Ogłoszenie nr 7974 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Zielona Góra: Sukcesywne dostawy implantów do o zespoleń złamań wraz z udostępnieniem zamawiającemu specjalistycznych narzędzi (instrumentarium) do wszczepiania przedmiotowych implantów OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY ...
Zielona Góra,
lubuskie
13-01-2017

Dostawy stentgraftów oraz urządzeń do obwodowej embolizacji naczynia dla Oddziału Chirurgii Naczyń

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego.
Ogłoszenie nr 7879 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Grudziądz: Dostawy stentgraftów oraz urządzeń do obwodowej embolizacji naczynia dla Oddziału Chirurgii Naczyń OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...
Grudziądz,
kujawsko-pomorskie
13-01-2017

Udzielenie, Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, i obsługa długoterminowego kredytu...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.
Ogłoszenie nr 7866 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Lidzbark Warmiński: Udzielenie, Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego/pożyczki w wysokości 3.258.000,00 PLN OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ...
Lidzbark Warmiński,
warmińsko-mazurskie
13-01-2017

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Waganiec.
Ogłoszenie nr 7872 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Waganiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Waganiec,
kujawsko-pomorskie
13-01-2017

Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.clo.com.pl Ogłoszenie nr 7933 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Siemianowice Śląskie: Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych. OGŁOSZENIE O...
Siemianowice Śląskie,
śląskie
13-01-2017

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE” S.A W ŚWINOUJŚCIU

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. "Uzdrowisko Świnoujście" S.A..
Ogłoszenie nr 7967 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Świnoujście: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW „UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE” S.A W ŚWINOUJŚCIU OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Świnoujście,
zachodniopomorskie
13-01-2017

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w Poznańskim Ośrodku...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.posum.pl Ogłoszenie nr 7858 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Poznań: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w Poznańskim...
Poznań,
wielkopolskie
13-01-2017

Remont nawierzchni gruntowych i poboczy oraz oczyszczenie rowów i przepustów na terenie północnym...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.
Ogłoszenie nr 7954 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Radom: Remont nawierzchni gruntowych i poboczy oraz oczyszczenie rowów i przepustów na terenie północnym miasta Radomia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Radom,
mazowieckie
13-01-2017

Usługa kompleksowej dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Narodowy Instytut Audiowizualny.
Ogłoszenie nr 7899 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Usługa kompleksowej dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Narodowego Instytutu Audiowizualnego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

7888 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Urząd Miejski w Orzyszu.
Ogłoszenie nr 7888 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Orzysz: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 7839-2017Data: 13/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Miejski w Orzyszu,...
Orzysz,
warmińsko-mazurskie
13-01-2017

„Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2017 r.”

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o..
Ogłoszenie nr 7884 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Chojnice: „Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w 2017 r.” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Chojnice,
pomorskie
13-01-2017

CYFROWA BLACHOWNIA – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA do cyfrowych...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Urząd Miejski w Blachowni.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://blachownia.bip.net.pl Ogłoszenie nr 7964 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Blachownia: CYFROWA BLACHOWNIA – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców...
Blachownia,
mazowieckie
13-01-2017

Przebudowa drogi gminnej nr 170057Z na odcinku Warszkowo – Warszkówko w Gminie Sławno

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Sławno.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://ug.slawno.ibip.pl Ogłoszenie nr 7911 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Sławno: Przebudowa drogi gminnej nr 170057Z na odcinku Warszkowo – Warszkówko w Gminie...
Sławno,
zachodniopomorskie
13-01-2017

Przebudowa obiektu inżynierskiego wraz z drogą dojazdową w obrębie Mosina, gmina Szczecinek

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Powiat Szczecinecki.
Ogłoszenie nr 7922 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Szczecinek: Przebudowa obiektu inżynierskiego wraz z drogą dojazdową w obrębie Mosina, gmina Szczecinek OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Szczecinek,
zachodniopomorskie
13-01-2017

7905 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Szpital Giżycki Sp. z o.o..
Ogłoszenie nr 7905 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Giżycko: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 3729Data: 05/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpital Giżycki Sp. z o.o.,...
Giżycko,
warmińsko-mazurskie
13-01-2017

DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH PODCZAS ZAJĘĆ – I EDYCJA

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zp.p.lodz.pl Ogłoszenie nr 7893 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Łódź: DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH PODCZAS ZAJĘĆ – I EDYCJA OGŁOSZENIE O...
Łódź,
mazowieckie
13-01-2017

Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 1

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Dom Pomocy Społecznej "Ostoja".
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.dpsostoja.pl Ogłoszenie nr 7949 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Sośnicowice: Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Sośnicowicach...
Sośnicowice,
śląskie
13-01-2017

Utrzymanie stałego i właściwego stanu sanitarno – epidemiologicznego w budynkach Regionalnego...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Ogłoszenie nr 7958 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Katowice: Utrzymanie stałego i właściwego stanu sanitarno – epidemiologicznego w budynkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach - wykonywanie prac porządkowych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA...
Katowice,
śląskie
13-01-2017

Dostawa i wymiana transformatora zainstalowanego w stacji transformatorowej zasilającej budynek...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.tkp.com.pl Ogłoszenie nr 7943 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Tarnów: Dostawa i wymiana transformatora zainstalowanego w stacji transformatorowej...
Tarnów,
małopolskie
13-01-2017

Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej w 18,9 litrowych butlach wraz z zainstalowaniem i...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Urząd Dozoru Technicznego.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.udt.gov.pl - zakładka - o nas - zamówienia publiczne i sprzedaż majątku - zamówienia publiczne Ogłoszenie nr 7904 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. ...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij