Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Ozorków.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 8002 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Ozorków: Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze...
Ozorków,
łódzkie
13-01-2017

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Krzywda.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ugkrzywda.bip.lubelskie.pl Ogłoszenie nr 8068 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Krzywda: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI...
Krzywda,
lubelskie
13-01-2017

Zakup paliw płynnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 8070 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Katowice: Zakup paliw płynnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy ...
Katowice,
śląskie
13-01-2017

Usługa polegająca na świadczeniu serwisu i konserwacji portali internetowych Urzędu Dzielnicy Wola...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.wola.waw.pl Ogłoszenie nr 8105 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Usługa polegająca na świadczeniu serwisu i konserwacji portali internetowych...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP.
Ogłoszenie nr 8033 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Wrocław: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Wrocław,
dolnośląskie
13-01-2017

Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością Tauron Dystrybucja S.A.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Jawor.
Ogłoszenie nr 8018 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Jawor: Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością Tauron Dystrybucja S.A. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Jawor,
dolnośląskie
13-01-2017

Dostawa i montaż rolet i żaluzji dla Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Borzęcin.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.malopolska.pl/ugborzecin Ogłoszenie nr 8077 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Borzęcin: Dostawa i montaż rolet i żaluzji dla Regionalnego Centrum...
Borzęcin,
małopolskie
13-01-2017

Dostawa wszczepów i elementów rekonstrukcyjnych twarzoczaszki do Kliniki Chirurgii...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.usk.bialystok.pl Ogłoszenie nr 8007 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Białystok: Dostawa wszczepów i elementów rekonstrukcyjnych twarzoczaszki do Kliniki...
Białystok,
podlaskie
13-01-2017

Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych w ciągu dróg wojewódzkich na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp..
Ogłoszenie nr 8001 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Ostrów Wielkopolski: Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie...
Ostrów Wielkopolski,
wielkopolskie
13-01-2017

Wykonanie remontów lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych przy ul. Czwartaków 1...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://kwateranieruchomosci.pl/zamowieniapubliczne/ Ogłoszenie nr 8005 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Wykonanie remontów lokali mieszkalnych przed...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Utrzymanie zieleni przy drogach, placach gminnych oraz w parku na terenie gminy Stare Babice.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Stare Babice.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.stare-babice.waw.pl Ogłoszenie nr 8026 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Stare Babice: Utrzymanie zieleni przy drogach, placach gminnych oraz w parku...
Stare Babice,
mazowieckie
13-01-2017

Dostawa prasy krajowej i zagranicznej na rok 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Finansów.
Ogłoszenie nr 8085 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Dostawa prasy krajowej i zagranicznej na rok 2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie.
Ogłoszenie nr 8101 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Lubaczów: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, urządzeń komunalnych oraz do zasilania oświetlenia terenu,...
Lubaczów,
podkarpackie
13-01-2017

Zakup wraz z dostawą pojazdu specjalnego przeznaczonego do pomiaru współczynnika hamowania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Zaproszenie do udziału w on-line przetargu dostępne jest na stronie internetowej http://www.gtl.com.pl/e-aukcje.php Ogłoszenie nr 7994 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. ...
Katowice,
śląskie
13-01-2017

Wykonanie rozbudowy wraz z nową aranżacją jadalni w Sanatorium Uzdrowiskowym MUSZELKA w Kołobrzegu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 7990 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Kołobrzeg: Wykonanie rozbudowy wraz z nową aranżacją jadalni w Sanatorium Uzdrowiskowym MUSZELKA w...
Kołobrzeg,
zachodniopomorskie
13-01-2017

8009 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Instytut Metali Nieżelaznych.
Ogłoszenie nr 8009 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Gliwice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 7965Data: 13/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Instytut Metali...
Gliwice,
śląskie
13-01-2017

"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Jelenia Góra.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.jeleniagora.pl Ogłoszenie nr 8000 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Jelenia Góra: "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w...
Jelenia Góra,
dolnośląskie
13-01-2017

Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo – Górowo Iławeckie. Etap Żelazna...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Powiatowych.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zdp.braniewo.waw.pl Ogłoszenie nr 8052 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Braniewo: Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo –...
Braniewo,
warmińsko-mazurskie
13-01-2017

Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.przetargi.chcpio.pl Ogłoszenie nr 8028 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Chorzów: Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem OGŁOSZENIE O...
Chorzów,
śląskie
13-01-2017

Dostawa obuwia roboczego dla pracowników Zamawiającego.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.spsk4.lublin.pl Ogłoszenie nr 8096 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Lublin: Dostawa obuwia roboczego dla pracowników Zamawiającego. OGŁOSZENIE O...
Lublin,
lubelskie
13-01-2017

Modernizacja budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zut.edu.pl menu: przetargi → roboty budowlane. Ogłoszenie nr 8054 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Szczecin: Modernizacja budynku Wydziału Informatyki...
Szczecin,
zachodniopomorskie
13-01-2017

Usługi druku katalogów i książek wraz z ich dostawą dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Ogłoszenie nr 8104 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Kraków: Usługi druku katalogów i książek wraz z ich dostawą dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...
Kraków,
małopolskie
13-01-2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/16 NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o..
Ogłoszenie nr 8040 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Zabrze: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/16 NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ...
Zabrze,
śląskie
13-01-2017

Sprzęt medyczny j. u. II

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Szpital Specjalistyczny w Pile.
Ogłoszenie nr 8058 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Piła: Sprzęt medyczny j. u. II OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...
Piła,
wielkopolskie
13-01-2017

Wykonanie robót zduńskich w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Ogłoszenie nr 8062 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Katowice: Wykonanie robót zduńskich w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Katowice,
śląskie
13-01-2017

Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Uniwersytet Opolski.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zamowienia.uni.opole.pl/ Ogłoszenie nr 8090 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Opole: Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek Uniwersytetu...
Opole,
opolskie
13-01-2017

Utrzymanie zieleni/prace ziemne w pasie drogowym dróg powiatowych powiatu pilskiego w 2017 roku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.powiat.pila.pl Ogłoszenie nr 8046 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Piła: Utrzymanie zieleni/prace ziemne w pasie drogowym dróg powiatowych powiatu...
Piła,
wielkopolskie
13-01-2017

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem położonego przy ul. Sadowskiego 3...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://kwateranieruchomosci.pl/zamowienia-publiczne/ Ogłoszenie nr 8003 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

7982 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.
Ogłoszenie nr 7982 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 7915Data: 13/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Międzyleski Szpital...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Uruchomienie i bieżąca obsługa szaletów przy Placu Inwalidów Wojennych i Placu Piastów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie nr 8057 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Gliwice: Uruchomienie i bieżąca obsługa szaletów przy Placu Inwalidów Wojennych i Placu Piastów OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...
Gliwice,
śląskie
13-01-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij