Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19864 / 2016

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Łask.
Numer ogłoszenia: 19864 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8011 - 2016 data 21.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel....
Łask,
łódzkie
28-01-2016

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku PUW...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.
Rzeszów: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 (znak sprawy: OA-XVI.272.6.2016) Numer ogłoszenia: 10219 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie...
Rzeszów,
podkarpackie
28-01-2016

Świadczenie usług poligraficznych polegających na druku publikacji dla Teatru Polskiego im. Arnolda...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.
Warszawa: Świadczenie usług poligraficznych polegających na druku publikacji dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie Numer ogłoszenia: 19760 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...
Warszawa,
mazowieckie
28-01-2016

Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń prasowych na stronach redakcyjnych dla Departamentu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Województwo Małopolskie.
Kraków: Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń prasowych na stronach redakcyjnych dla Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w płatnej prasie codziennej o zasięgu regionalnym województwa małopolskiego Numer ogłoszenia: 19796 - 2016; data...
Kraków,
małopolskie
28-01-2016

dostawa papieru do drukarek i ksero

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
Szczytno: dostawa papieru do drukarek i ksero Numer ogłoszenia: 10197 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów...
Szczytno,
warmińsko-mazurskie
28-01-2016

Materiały kontrolne do sprawdzianów hematologicznych wiarygodności wyników badań laboratoryjnych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.
Łódź: Materiały kontrolne do sprawdzianów hematologicznych wiarygodności wyników badań laboratoryjnych Programu Powszechnego dla Centralnego Ośrodka badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Numer ogłoszenia: 19888 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy...
Łódź,
łódzkie
28-01-2016

Dostawy produktów mięsnych i wędliniarskich

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Areszt Śledczy w Opolu.
Opole: Dostawy produktów mięsnych i wędliniarskich Numer ogłoszenia: 10183 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie...
Opole,
opolskie
28-01-2016

Dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy przeznaczonych do dalszej odsprzedaży

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, jednostka organizacyjna Zamawiającego prowadząca postępowanie- Pion Infrastruktury Wydział Zakupów w Gdańsku.
Gdańsk: Dostawa biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy przeznaczonych do dalszej odsprzedaży Numer ogłoszenia: 10169 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy...
Gdańsk,
pomorskie
28-01-2016

Przebudowa drogi dojazdowej wraz z murami oporowymi na terenie Szpitala SP ZOZ w Świdniku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Świdnik: Przebudowa drogi dojazdowej wraz z murami oporowymi na terenie Szpitala SP ZOZ w Świdniku Numer ogłoszenia: 19832 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego....
Świdnik,
lubelskie
28-01-2016

świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu Izby Celnej w Gdyni przy ul. Północnej 9A i obiektu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Izba Celna w Gdyni.
Gdynia: świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu Izby Celnej w Gdyni przy ul. Północnej 9A i obiektu Urzędu Celnego w Gdańsku przy ul. Opłotki 1 Numer ogłoszenia: 19762 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe....
Gdynia,
pomorskie
28-01-2016

sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla IUNG-PIB w Puławach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy.
Puławy: sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla IUNG-PIB w Puławach Numer ogłoszenia: 19738 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...
Puławy,
lubelskie
28-01-2016

Wykonanie usługi polegającej na:wycince i pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy.
Zegrze: Wykonanie usługi polegającej na:wycince i pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych, na terenach kompleksów wojskowych w rejonie działania 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu. Numer ogłoszenia: 19778 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O...
Zegrze,
mazowieckie
28-01-2016

Wykonanie napraw bieżących pojazdów mechanicznych, będących na ewidencji 4 Wojskowego Oddziału...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy.
Gliwice: Wykonanie napraw bieżących pojazdów mechanicznych, będących na ewidencji 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach w podziale na 5 zadań - numer sprawy 2/WOG/2016. Numer ogłoszenia: 10223 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie...
Gliwice,
śląskie
28-01-2016

Wznowienie i okazanie granic nieruchomości na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi- zamówienie uzupełniające

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.
Łódź: Wznowienie i okazanie granic nieruchomości na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi- zamówienie uzupełniające Numer ogłoszenia: 19788 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego....
Łódź,
łódzkie
28-01-2016

Świadczenie usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego czynności i postępowań dotyczących...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Swarzędz.
Swarzędz: Świadczenie usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego czynności i postępowań dotyczących rozliczeń przez Gminę Swarzędz podatku od towarów i usług obejmujących zastępstwo w zakresie postępowań przed organami administracji i ewentualnymi postępowaniami sądowo administracyjnymi o...
Swarzędz,
wielkopolskie
28-01-2016

Długoterminowy najem pojazdu technicznego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu.
Świerklaniec: Długoterminowy najem pojazdu technicznego Numer ogłoszenia: 10205 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego...
Świerklaniec,
śląskie
28-01-2016

DOSTAWA KRUSZYWA W 2016 R

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Kartuzy.
Kartuzy: DOSTAWA KRUSZYWA W 2016 R Numer ogłoszenia: 19768 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...
Kartuzy,
pomorskie
28-01-2016

Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów w 2016 r

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza.
Andrychów: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów w 2016 r Numer ogłoszenia: 19880 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było...
Andrychów,
małopolskie
28-01-2016

Zakup i dostawa części zamiennych , filtrów oraz akcesoriów samochodowych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy.
Gliwice: Zakup i dostawa części zamiennych , filtrów oraz akcesoriów samochodowych. Numer ogłoszenia: 10221 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...
Gliwice,
śląskie
28-01-2016

Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w miejsce zuzytych -dogrywka.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Wrocław: Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w miejsce zuzytych -dogrywka. Numer ogłoszenia: 19774 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie...
Wrocław,
dolnośląskie
28-01-2016

USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miedźno.
Miedźno: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MIEDŹNO. Numer ogłoszenia: 19890 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:...
Miedźno,
śląskie
28-01-2016

Dostawa systemu do dynamicznych badań wytrzymałościowych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich.
Bydgoszcz: Dostawa systemu do dynamicznych badań wytrzymałościowych. Numer ogłoszenia: 10175 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
28-01-2016

Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu ustalającego jakim działkom w dniu nabycia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasta Radomia.
Radom: Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu ustalającego jakim działkom w dniu nabycia odpowiadają obecne działki położone w Radomiu przy ul. Paderewskiego i Chrobrego. Numer ogłoszenia: 19852 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...
Radom,
mazowieckie
28-01-2016

Dostawa endoprotez bezcementowych przynasadowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu.
Wrocław: Dostawa endoprotez bezcementowych przynasadowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 10195 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Wrocław,
dolnośląskie
28-01-2016

Prowadzenie kompleksowej obsługi ruchu turystycznego w punktach pobierania opłat za wstęp i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze.
Jelenia Góra: Prowadzenie kompleksowej obsługi ruchu turystycznego w punktach pobierania opłat za wstęp i udostępnianie terenu Karkonoskiego Parku Narodowego Numer ogłoszenia: 19826 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe....
Jelenia Góra,
dolnośląskie
28-01-2016

Dostawa słupków prowadzących uchylnych U-1a, U-1b oraz osłon do słupków prowadzących wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu.
Poznań: Dostawa słupków prowadzących uchylnych U-1a, U-1b oraz osłon do słupków prowadzących wraz z elementami mocującymi. Numer ogłoszenia: 19892 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...
Poznań,
wielkopolskie
28-01-2016

Dostawa paliw płynnych 5 ZP 2016

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego.
Złotów: Dostawa paliw płynnych 5 ZP 2016 Numer ogłoszenia: 10173 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów...
Złotów,
wielkopolskie
28-01-2016

UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SUCHY LAS W 2016 ROKU

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Suchy Las.
Suchy Las: UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SUCHY LAS W 2016 ROKU Numer ogłoszenia: 19802 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy...
Suchy Las,
wielkopolskie
28-01-2016

Śruta rzepakowa

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice.
Pawłowice: Śruta rzepakowa Numer ogłoszenia: 19766 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA...
Pawłowice,
wielkopolskie
28-01-2016

Przebudowa ul. Polanka w Targanicach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza.
Andrychów: Przebudowa ul. Polanka w Targanicach Numer ogłoszenia: 19806 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w...
Andrychów,
małopolskie
28-01-2016
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij