Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.przetargi.chcpio.pl Ogłoszenie nr 8028 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Chorzów: Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem OGŁOSZENIE O...
Chorzów,
śląskie
13-01-2017

Dostawa obuwia roboczego dla pracowników Zamawiającego.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.spsk4.lublin.pl Ogłoszenie nr 8096 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Lublin: Dostawa obuwia roboczego dla pracowników Zamawiającego. OGŁOSZENIE O...
Lublin,
lubelskie
13-01-2017

Modernizacja budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zut.edu.pl menu: przetargi → roboty budowlane. Ogłoszenie nr 8054 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Szczecin: Modernizacja budynku Wydziału Informatyki...
Szczecin,
zachodniopomorskie
13-01-2017

Usługi druku katalogów i książek wraz z ich dostawą dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Ogłoszenie nr 8104 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Kraków: Usługi druku katalogów i książek wraz z ich dostawą dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...
Kraków,
małopolskie
13-01-2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/16 NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o..
Ogłoszenie nr 8040 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Zabrze: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/16 NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ...
Zabrze,
śląskie
13-01-2017

Sprzęt medyczny j. u. II

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Szpital Specjalistyczny w Pile.
Ogłoszenie nr 8058 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Piła: Sprzęt medyczny j. u. II OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...
Piła,
wielkopolskie
13-01-2017

Wykonanie robót zduńskich w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Ogłoszenie nr 8062 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Katowice: Wykonanie robót zduńskich w lokalach zarządzanych przez KZGM w Katowicach OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Katowice,
śląskie
13-01-2017

Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Uniwersytet Opolski.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zamowienia.uni.opole.pl/ Ogłoszenie nr 8090 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Opole: Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek Uniwersytetu...
Opole,
opolskie
13-01-2017

Utrzymanie zieleni/prace ziemne w pasie drogowym dróg powiatowych powiatu pilskiego w 2017 roku

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.powiat.pila.pl Ogłoszenie nr 8046 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Piła: Utrzymanie zieleni/prace ziemne w pasie drogowym dróg powiatowych powiatu...
Piła,
wielkopolskie
13-01-2017

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem położonego przy ul. Sadowskiego 3...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://kwateranieruchomosci.pl/zamowienia-publiczne/ Ogłoszenie nr 8003 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

7982 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.
Ogłoszenie nr 7982 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 7915Data: 13/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Międzyleski Szpital...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Uruchomienie i bieżąca obsługa szaletów przy Placu Inwalidów Wojennych i Placu Piastów

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie nr 8057 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Gliwice: Uruchomienie i bieżąca obsługa szaletów przy Placu Inwalidów Wojennych i Placu Piastów OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...
Gliwice,
śląskie
13-01-2017

"Przebudowa dróg powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona i Nr 2056W ulica 11-go Listopada w...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach.
Ogłoszenie nr 8060 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Łosice: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona i Nr 2056W ulica 11-go Listopada w Łosicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, w zakresie budowy kanalizacji deszczowej" OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY ...
Łosice,
mazowieckie
13-01-2017

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – Uczestników Warsztatu Terapii...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Nadzieja”.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.namyslow.pl Ogłoszenie nr 8079 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Namysłów: Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych –...
Namysłów,
opolskie
13-01-2017

Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Kwidzynie

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Sąd Rejonowy w Kwidzynie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.kwidzyn.sr.gov.pl Ogłoszenie nr 8053 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Kwidzyn: Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w...
Kwidzyn,
pomorskie
13-01-2017

sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla domu pomocy społecznej w Nowej Wsi 2017 r.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Dom Pomocy Społecznej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.powiat-szamotuly.pl Ogłoszenie nr 8071 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Nowa Wieś: sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla domu pomocy społecznej w...
Nowa Wieś,
wielkopolskie
13-01-2017

8015 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. WS SPZOZ .
Ogłoszenie nr 8015 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Nowa Sól: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 2769Data: 04/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY WS SPZOZ , Krajowy numer...
Nowa Sól,
lubuskie
13-01-2017

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: dekarskich na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Piła-Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://mzgm.pila.pl Ogłoszenie nr 7975 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Piła: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: dekarskich na potrzeby Miejskiego Zakładu...
Piła,
wielkopolskie
13-01-2017

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl Ogłoszenie nr 7972 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Ostrów Wielkopolski: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z...
Ostrów Wielkopolski,
wielkopolskie
13-01-2017

Dostawa paliwa do środków transportowych, sprzętu i urządzeń grzewczych Przedsiębiorstwa...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów EKO-Wisła sp. z o. o..
Ogłoszenie nr 7919 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Świecie: Dostawa paliwa do środków transportowych, sprzętu i urządzeń grzewczych Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” sp. z o.o. w Sulnówku OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie...
Świecie,
kujawsko-pomorskie
13-01-2017

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Kaplin z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Miejska Spółka Komunalna "Aqualift" sp. z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.aqualift.co Ogłoszenie nr 7902 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Międzychód: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Kaplin z odprowadzeniem...
Międzychód,
wielkopolskie
13-01-2017

Wykonywanie usług żywienia w systemie zleconym w czasie szkoleń, ćwiczeń i zgrupowań

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Jednostka Wojskowa Nr 2305.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne-resortu-on/jw-2305-warszawa-10325476/ Ogłoszenie nr 7935 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa:...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Roboty Budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynków Biblioteki Uniwersytetu...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Uniwersytet Łódzki.
Ogłoszenie nr 7957 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Łódź: Roboty Budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynków Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Matejki32/38. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: ...
Łódź,
łódzkie
13-01-2017

Dostawa 12 miesięcznej subskrypcji na system Linux dla 192 serwerów Blade.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Centralny Ośrodek Informatyki.
Ogłoszenie nr 7863 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Dostawa 12 miesięcznej subskrypcji na system Linux dla 192 serwerów Blade. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

7878 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu.
Ogłoszenie nr 7878 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Ostrołęka: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 7356-2017Data: 12/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Poprawczy i...
Ostrołęka,
mazowieckie
13-01-2017

Montaż automatyki do bram, montaż i wymiana instalacji domofonowej w budynkach administrowanych...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.mzbm.kalisz.pl Ogłoszenie nr 7876 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Kalisz: Montaż automatyki do bram, montaż i wymiana instalacji domofonowej w...
Kalisz,
wielkopolskie
13-01-2017

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Uniwersytet Zielonogórski Biuro Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie nr 7923 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Zielona Góra : Sukcesywna dostawa materiałów biurowych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...
Zielona Góra ,
lubuskie
13-01-2017

Remont i przebudowa budynku Gimnazjum w Białośliwiu

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Białośliwie.
Ogłoszenie nr 7914 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Białośliwie: Remont i przebudowa budynku Gimnazjum w Białośliwiu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Białośliwie,
wielkopolskie
13-01-2017

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem „Kompleksowa modernizacja energetyczna...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Stężyca.
Ogłoszenie nr 7955 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Stężyca: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przedsięwzięciem „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” - Gmina Stężyca OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA...
Stężyca,
pomorskie
13-01-2017

wykonanie ul. Widok w Batorowie

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
Ogłoszenie nr 7868 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Tarnowo Podgórne: wykonanie ul. Widok w Batorowie OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...
Tarnowo Podgórne,
wielkopolskie
13-01-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij