Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

8076 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zespół Opieki Zdrowotnej.
Ogłoszenie nr 8076 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Busko-Zdrój: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 87-2017Data: 02/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zespół Opieki...
Busko-Zdrój,
świętokrzyskie
13-01-2017

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.przetargi.chcpio.pl Ogłoszenie nr 8080 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Chorzów: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej. ...
Chorzów,
śląskie
13-01-2017

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej przez Powiat Ostrowski.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim.
Ogłoszenie nr 7983 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Ostrów Wielkopolski: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej przez Powiat Ostrowski. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...
Ostrów Wielkopolski,
wielkopolskie
13-01-2017

Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie gminy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miastko.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.miastko.pl Ogłoszenie nr 7985 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Miastko: Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół...
Miastko,
pomorskie
13-01-2017

Zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
Ogłoszenie nr 8019 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Legnica: Zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Legnica,
dolnośląskie
13-01-2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Dynów

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Dynów.
Ogłoszenie nr 8006 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Dynów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Dynów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Dynów,
podkarpackie
13-01-2017

Ubezpieczenie pojazdów i majątku ITS

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Instytut Transportu Samochodowego.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.its.waw.pl Ogłoszenie nr 8065 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Ubezpieczenie pojazdów i majątku ITS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA - CATERING

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy.
Ogłoszenie nr 8023 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Bydgoszcz: ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA - CATERING OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
13-01-2017

przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Uzdrowisko-Rabka S.A.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. "Uzdrowisko Rabka" S.A..
Ogłoszenie nr 8073 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Rabka-Zdrój: przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Uzdrowisko-Rabka S.A. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...
Rabka-Zdrój,
małopolskie
13-01-2017

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Wijewo.
Ogłoszenie nr 8098 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Wijewo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Wijewo,
wielkopolskie
13-01-2017

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Brańsk.
Ogłoszenie nr 8045 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Brańsk: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Brańsk” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Brańsk,
podlaskie
13-01-2017

Dostawa wyrobów garmażeryjnych chłodzonych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wojskowa Akademia Techniczna.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://ww.wat.edu.pl Ogłoszenie nr 8038 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Dostawa wyrobów garmażeryjnych chłodzonych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Dostawa wyrobów mleczarskich i tłuszczów dla DPS zameczek w 2017 roku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Dom Pomocy Społecznej "Zameczek".
Ogłoszenie nr 7997 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Lubliniec: Dostawa wyrobów mleczarskich i tłuszczów dla DPS zameczek w 2017 roku OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Lubliniec,
śląskie
13-01-2017

Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Mściwojów.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.msciwojow.pl Ogłoszenie nr 8082 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Mściwojów: Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem...
Mściwojów,
dolnośląskie
13-01-2017

7995 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II.
Ogłoszenie nr 7995 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Krosno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 373102Data: 23/12/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital...
Krosno,
podkarpackie
13-01-2017

8020 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach.
Ogłoszenie nr 8020 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Starachowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 2421-2017Data: 04/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Dróg...
Starachowice,
świętokrzyskie
13-01-2017

Druk oraz dostawa wydawnictwa o tematyce kulinarnej oraz albumu zdjęciowego promującego region

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Województwo Małopolskie.
Ogłoszenie nr 7998 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Kraków: Druk oraz dostawa wydawnictwa o tematyce kulinarnej oraz albumu zdjęciowego promującego region OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Kraków,
małopolskie
13-01-2017

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branżach:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.12tol.wp.mil.pl Ogłoszenie nr 8039 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

8100 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Lądek.
Ogłoszenie nr 8100 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Lądek: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zmianie umowy INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 861Data: 02/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Lądek, Krajowy numer...
Lądek,
wielkopolskie
13-01-2017

Dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2017 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Kielce.
Ogłoszenie nr 8024 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Kielce: Dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2017 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: ...
Kielce,
świętokrzyskie
13-01-2017

Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie.
Ogłoszenie nr 8078 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Kamienna Góra: Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Kamienna Góra,
dolnośląskie
13-01-2017

Dostawa oleju opałowego, ekogroszku i węgla kostki do placówek oświatowych na terenie Gminy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Przasnysz.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 8055 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Przasnysz: Dostawa oleju opałowego, ekogroszku i węgla kostki do placówek oświatowych na terenie Gminy...
Przasnysz,
mazowieckie
13-01-2017

Dostawę sprzętu komputerowego do IMN w Gliwicach

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Instytut Metali Nieżelaznych.
Ogłoszenie nr 7989 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Gliwice: Dostawę sprzętu komputerowego do IMN w Gliwicach OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...
Gliwice,
śląskie
13-01-2017

Dostawa oprogramowania (systemy operacyjne) do Działu Zaopatrzenia Politechniki Krakowskiej im....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie nr 8075 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Kraków: Dostawa oprogramowania (systemy operacyjne) do Działu Zaopatrzenia Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe....
Kraków,
małopolskie
13-01-2017

Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do posiadanego przez Zamawiającego sekwenatora...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Ogłoszenie nr 8063 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Poznań: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do posiadanego przez Zamawiającego sekwenatora ABI Genetic Analizer 3500 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi Zamówienie dotyczy...
Poznań,
wielkopolskie
13-01-2017

Usługi specjalistyczne w zakresie programowania w ramach realizacji projektu pn.: Platforma...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bpnt.bialystok.pl Ogłoszenie nr 8095 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Białystok: Usługi specjalistyczne w zakresie programowania w ramach realizacji...
Białystok,
podlaskie
13-01-2017

Świadczenia usług kompleksowej ochrony obiektów Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.przetargi.ipzp.pl/praski Ogłoszenie nr 8048 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Świadczenia usług kompleksowej ochrony obiektów Szpitala...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Dostawa artykułów i środków czystości dla Gminy Kolbuszowa i jej jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Kolbuszowa.
Ogłoszenie nr 8092 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Kolbuszowa: Dostawa artykułów i środków czystości dla Gminy Kolbuszowa i jej jednostek organizacyjnych. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Kolbuszowa,
podkarpackie
13-01-2017

CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.
Ogłoszenie nr 8011 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Toruń: CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
13-01-2017

Remont pracowni szkolnych i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalet w ZSET w Rakowicach...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiat Lwówecki.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.powiatlwowecki.pl Ogłoszenie nr 8013 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Lwówek Śląski: Remont pracowni szkolnych i dostosowanie dla osób...
Lwówek Śląski,
dolnośląskie
13-01-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij