Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

CYFROWA BLACHOWNIA – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców Gminy BLACHOWNIA do cyfrowych...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Urząd Miejski w Blachowni.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://blachownia.bip.net.pl Ogłoszenie nr 7999 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Blachownia: CYFROWA BLACHOWNIA – zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców...
Blachownia,
mazowieckie
13-01-2017

Sukcesywne drukowanie, oprawa i dostawa niżej wymienionych publikacji opracowywanych merytorycznie...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich.
Ogłoszenie nr 8025 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Wrocław: Sukcesywne drukowanie, oprawa i dostawa niżej wymienionych publikacji opracowywanych merytorycznie i typograficznie w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. B/ Gazeta...
Wrocław,
dolnośląskie
13-01-2017

7987 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Burmistrz Miasta Wągrowca.
Ogłoszenie nr 7987 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Wągrowiec: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 4461-2017Data: 09/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Burmistrz Miasta...
Wągrowiec,
wielkopolskie
13-01-2017

Świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego wykonywanego karetkami przewozowymi typu A - 1 i...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.pcz-otwock.pl Ogłoszenie nr 8029 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Otwock: Świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego wykonywanego karetkami...
Otwock,
mazowieckie
13-01-2017

Zakup i dostawa laptopów

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://powiat-krotoszyn.bip.net.pl Ogłoszenie nr 8066 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Krotoszyn: Zakup i dostawa laptopów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Krotoszyn,
wielkopolskie
13-01-2017

8051 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy.
Ogłoszenie nr 8051 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Legnica: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 377065Data: 30/12/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital...
Legnica,
dolnośląskie
13-01-2017

USŁUGA SPRZĄTANIA ORAZ USŁUGA MYCIA OKIEN W BUDYNKU GIS PRZY ULICY TARGOWEJ 65 W WARSZAWIE

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Główny Inspektorat Sanitarny.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gis.gov.pl Ogłoszenie nr 8084 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: USŁUGA SPRZĄTANIA ORAZ USŁUGA MYCIA OKIEN W BUDYNKU GIS PRZY ULICY TARGOWEJ 65...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Dostawa leków do apteki szpitalnej (3)

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Ogłoszenie nr 8089 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Chorzów: Dostawa leków do apteki szpitalnej (3) OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...
Chorzów,
śląskie
13-01-2017

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-Gr. Państwa od km 54+786...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie.
Ogłoszenie nr 8087 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Hrubieszów: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-Gr. Państwa od km 54+786 do km 55+189 o długości 0,403 km –ul. Łany w Hrubieszowie OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY Zamieszczanie...
Hrubieszów,
lubelskie
13-01-2017

Wywóz nieczystości stałych z obiektów Spółki Uzdrowisko-Rabka S.A.w Rabce Zdroju

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. "Uzdrowisko Rabka" S.A..
Ogłoszenie nr 7986 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Rabka-Zdrój: Wywóz nieczystości stałych z obiektów Spółki Uzdrowisko-Rabka S.A.w Rabce Zdroju OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Rabka-Zdrój,
małopolskie
13-01-2017

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek oraz naprawa...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gznk.pl Ogłoszenie nr 8037 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Gdańsk: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek...
Gdańsk,
pomorskie
13-01-2017

8017 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Szpital Uniwersytecki w Krakowie.
Ogłoszenie nr 8017 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Kraków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 4774Data: 09/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpital Uniwersytecki w...
Kraków,
małopolskie
13-01-2017

8076 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zespół Opieki Zdrowotnej.
Ogłoszenie nr 8076 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Busko-Zdrój: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 87-2017Data: 02/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zespół Opieki...
Busko-Zdrój,
świętokrzyskie
13-01-2017

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.przetargi.chcpio.pl Ogłoszenie nr 8080 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Chorzów: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej. ...
Chorzów,
śląskie
13-01-2017

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej przez Powiat Ostrowski.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim.
Ogłoszenie nr 7983 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Ostrów Wielkopolski: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej przez Powiat Ostrowski. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...
Ostrów Wielkopolski,
wielkopolskie
13-01-2017

Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie gminy...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Miastko.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.miastko.pl Ogłoszenie nr 7985 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Miastko: Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół...
Miastko,
pomorskie
13-01-2017

Zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im....

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.
Ogłoszenie nr 8019 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Legnica: Zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Legnica,
dolnośląskie
13-01-2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Dynów

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Dynów.
Ogłoszenie nr 8006 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Dynów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Dynów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Dynów,
podkarpackie
13-01-2017

Ubezpieczenie pojazdów i majątku ITS

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Instytut Transportu Samochodowego.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.its.waw.pl Ogłoszenie nr 8065 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Ubezpieczenie pojazdów i majątku ITS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA - CATERING

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy.
Ogłoszenie nr 8023 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Bydgoszcz: ŚWIADCZENIE USŁUG CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA - CATERING OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
13-01-2017

przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Uzdrowisko-Rabka S.A.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. "Uzdrowisko Rabka" S.A..
Ogłoszenie nr 8073 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Rabka-Zdrój: przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Uzdrowisko-Rabka S.A. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...
Rabka-Zdrój,
małopolskie
13-01-2017

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Wijewo.
Ogłoszenie nr 8098 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Wijewo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Wijewo,
wielkopolskie
13-01-2017

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Brańsk.
Ogłoszenie nr 8045 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Brańsk: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Brańsk” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Brańsk,
podlaskie
13-01-2017

Dostawa wyrobów garmażeryjnych chłodzonych

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wojskowa Akademia Techniczna.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://ww.wat.edu.pl Ogłoszenie nr 8038 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Dostawa wyrobów garmażeryjnych chłodzonych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Dostawa wyrobów mleczarskich i tłuszczów dla DPS zameczek w 2017 roku

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Dom Pomocy Społecznej "Zameczek".
Ogłoszenie nr 7997 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Lubliniec: Dostawa wyrobów mleczarskich i tłuszczów dla DPS zameczek w 2017 roku OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Lubliniec,
śląskie
13-01-2017

Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Mściwojów.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.msciwojow.pl Ogłoszenie nr 8082 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Mściwojów: Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem...
Mściwojów,
dolnośląskie
13-01-2017

7995 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II.
Ogłoszenie nr 7995 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Krosno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 373102Data: 23/12/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital...
Krosno,
podkarpackie
13-01-2017

8020 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach.
Ogłoszenie nr 8020 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Starachowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 2421-2017Data: 04/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Dróg...
Starachowice,
świętokrzyskie
13-01-2017

Druk oraz dostawa wydawnictwa o tematyce kulinarnej oraz albumu zdjęciowego promującego region

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Województwo Małopolskie.
Ogłoszenie nr 7998 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Kraków: Druk oraz dostawa wydawnictwa o tematyce kulinarnej oraz albumu zdjęciowego promującego region OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Kraków,
małopolskie
13-01-2017

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branżach:...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.12tol.wp.mil.pl Ogłoszenie nr 8039 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij