Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Przygotowanie i dostawa posiłków

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ogłoszenie nr 8119 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Brzeg Dolny: Przygotowanie i dostawa posiłków OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...
Brzeg Dolny,
dolnośląskie
13-01-2017

Odkrzaczanie ręczne powierzchni „Nowy Lipsk I”, „Nowy Lipsk II”, „Nowy Lipsk III”, „Nowy Lipsk IV”,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Biebrzański Park Narodowy.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi Ogłoszenie nr 8121 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Goniądz: Odkrzaczanie ręczne powierzchni „Nowy Lipsk I”, „Nowy...
Goniądz,
podlaskie
13-01-2017

8126 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy.
Ogłoszenie nr 8126 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Legnica: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 377065Data: 30/12/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital...
Legnica,
dolnośląskie
13-01-2017

Dostawa mebli dla jednostek AGH.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica.
Ogłoszenie nr 8136 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Kraków: Dostawa mebli dla jednostek AGH. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...
Kraków,
małopolskie
13-01-2017

NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO URZĘDU CELNEGO W ŁOMŻY I SUWAŁKACH

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Izba Celna w Białymstoku.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bialystok.scelna.gov.pl Ogłoszenie nr 8129 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Białystok: NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO URZĘDU CELNEGO W ŁOMŻY I SUWAŁKACH ...
Białystok,
podlaskie
13-01-2017

Opracowanie Krajowego Planu Wdrażania technicznych specyfikacji interoperacyjności, odnoszących się...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
Ogłoszenie nr 8142 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Opracowanie Krajowego Planu Wdrażania technicznych specyfikacji interoperacyjności, odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM)....
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

8122 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa.
Ogłoszenie nr 8122 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 370410Data: 20/12/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Rzeszów - Urząd...
Rzeszów,
podkarpackie
13-01-2017

8124 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Ogłoszenie nr 8124 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 8063Data: 13/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Regionalne Centrum...
Poznań,
wielkopolskie
13-01-2017

16/2017 - Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.
16/2017 - Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
Kraków,
małopolskie
13-01-2017

EZ/215/06/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II.
EZ/215/06/2017 - Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych
Krosno,
podkarpackie
13-01-2017

Kraków: Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Kraków: Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID: cz.1: Rozbudowa ul. Podwórkowej cz.2: Rozbudowa ul. Powały z Taczewa w Krakowie. Zadanie inwestycyjne – Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi.
Kraków,
małopolskie
13-01-2017

Wydział Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji budynków użytecznoœci publicznej – zespół grodzy V i VI z blokhauzem i prochowniš z przeznaczeniem na szalet miejski i informację turystycznš w celu...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
13-01-2017

Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac rozbiórkowych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac rozbiórkowych budynków parterowych przy ul. Bema 19/21 w Toruniu.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
13-01-2017

Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT przystępuje do rozeznania rynku i zaprasza do złożenia oferty na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasta Toruń.
Wydział Œrodowiska i Zieleni UMT przystępuje do rozeznania rynku i zaprasza do złożenia oferty na utrzymanie terenów zieleni w 5 lokalizacjach na terenie Torunia.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
13-01-2017

Wykonanie remontów lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych przy ul. Czwartaków...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o..
Wykonanie remontów lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem położonych przy ul. Czwartaków 1 m. 2 oraz ul. Czwartaków 3 m. 24 w Gdyni
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem położonego przy ul. Sadowskiego 3...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o..
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem położonego przy ul. Sadowskiego 3 A m. 4 w Szczecinie
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

3/PNOG/SZP-3/2017 - Dostawa switchy i modułu OADM dla Politechniki Koszalińskiej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Koszalińska.
3/PNOG/SZP-3/2017 - Dostawa switchy i modułu OADM dla Politechniki Koszalińskiej
Koszalin,
zachodniopomorskie
13-01-2017

Wydanie publikacji: Sztuka poza instytucjami? Artysta w przestrzeni publicznej.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Szczeciński.
Wydanie publikacji: Sztuka poza instytucjami? Artysta w przestrzeni publicznej.
Szczecin,
zachodniopomorskie
13-01-2017

Wydanie publikacji: Europa Środkowo - Wschodnia - w kręgo koncepcji Międzymorza

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Szczeciński.
Wydanie publikacji: Europa Środkowo - Wschodnia - w kręgo koncepcji Międzymorza
Szczecin,
zachodniopomorskie
13-01-2017

Zapytanie ofertowe — usługa monitorowania sygnałów pożarowych wychodzących z Centrali Sygnalizacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Rzeszowski.
Zapytanie ofertowe — usługa monitorowania sygnałów pożarowych wychodzących z Centrali Sygnalizacji Pożaru w obiekcie Uniwersytetu Rzeszowskiego , to jest: z Domu Studenta OLIMP przy ul. Siemieńskiego 17 w Rzeszowie
Rzeszów,
podkarpackie
13-01-2017

Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego przy ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego przy ul. Oczapowskiego w Olsztynie
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
13-01-2017

Ogłoszenie z dnia 13.01.2017 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Jagielloński.
Ogłoszenie z dnia 13.01.2017 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego chromatografu gazowego z...
Kraków,
małopolskie
13-01-2017

Ogłoszenie z dnia 13.01.2017r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Jagielloński.
Ogłoszenie z dnia 13.01.2017r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 komputerów stacjonarnych (stacji roboczych) dla Instytutu Fizyki UJ. Nr sprawy 80.272.17.2017.
Kraków,
małopolskie
13-01-2017

Ogłoszenie z dnia 13.01.2017r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Jagielloński.
Ogłoszenie z dnia 13.01.2017r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla WFAiIS UJ. Nr sprawy 80.272.18.2017.
Kraków,
małopolskie
13-01-2017

Ogłoszenie z dnia 13.01.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Jagielloński.
Ogłoszenie z dnia 13.01.2017r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń audiowizualnych w Sali Audytoryjnej budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, zlokalizowanego w Krakowie (31-005) przy ul. Brackiej 12. Nr sprawy 80.272.10.2017
Kraków,
małopolskie
13-01-2017

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego ubezpieczenia mienia Fundacji Małych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw .
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego ubezpieczenia mienia Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz sprzętu użyczonego przez PARP.
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Zakup i dystrybucja hologramów naklejanych na paszportach bydła

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zakup i dystrybucja hologramów naklejanych na paszportach bydła
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Gorzów Wielkopolski Hipermarket TESCO, ulica...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Poczta Polska S.A..
Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Gorzów Wielkopolski Hipermarket TESCO, ulica Górczyńska, województwo lubuskie
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Prowadzenie Agencji Pocztowej w Gorzowie Wielkopolskim CH NoVa PARK, ulica Przemysłowa, województwo...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Poczta Polska S.A..
Prowadzenie Agencji Pocztowej w Gorzowie Wielkopolskim CH NoVa PARK, ulica Przemysłowa, województwo lubuskie
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Sokolniki powiat myszkowski

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Poczta Polska S.A..
prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Sokolniki powiat myszkowski
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij