Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W STRZEGOMIU: UL. PADEREWSKIEGO, MATEJKI ŁĄCZĄCYCH SIĘ Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Strzegom.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.strzegom.pl/public/ Ogłoszenie nr 8117 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Strzegom: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W STRZEGOMIU: UL. PADEREWSKIEGO, MATEJKI...
Strzegom,
dolnośląskie
13-01-2017

Konserwacja szczegółowa Fosy Bema wraz z pracami towarzyszącymi niezbędnymi do wykonania usługi

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy.
Ogłoszenie nr 8149 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Konserwacja szczegółowa Fosy Bema wraz z pracami towarzyszącymi niezbędnymi do wykonania usługi OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Sprzedaż i sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oleju opałowego w 2017 roku

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.orr.gov.pl Ogłoszenie nr 8120 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Karczew: Sprzedaż i sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oleju...
Karczew,
mazowieckie
13-01-2017

8113 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu.
Ogłoszenie nr 8113 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Mielec: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 361129Data: 07/12/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i...
Mielec,
podkarpackie
13-01-2017

Roboty budowlane w zakresie wykonania wentylacji nawiewno – wywiewnej, związanej z przebudową...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1.
Ogłoszenie nr 8133 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Wrocław: Roboty budowlane w zakresie wykonania wentylacji nawiewno – wywiewnej, związanej z przebudową pomieszczeń laboratorium biogenetyki na potrzeby Banku Komórek Krwiotwórczych w budynku ul. Pasteura 4 we Wrocławiu ...
Wrocław,
dolnośląskie
13-01-2017

Rozbudowa i przebudowa budynku edukacyjno – administracyjnego Zaborskiego Parku Krajobrazowego w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.pomorskieparki.pl Ogłoszenie nr 8157 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Słupsk: Rozbudowa i przebudowa budynku edukacyjno – administracyjnego...
Słupsk,
pomorskie
13-01-2017

Świadczenie usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej oraz opieki nad chorym w domu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ogłoszenie nr 8116 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Kępno: Świadczenie usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej oraz opieki nad chorym w domu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Kępno,
wielkopolskie
13-01-2017

Sukcesywna dostawa kopert

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Finansów.
Ogłoszenie nr 8118 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Sukcesywna dostawa kopert OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Dostawa papieru kserograficznego dla TVP S.A.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 266 596 500,00 zł.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne Ogłoszenie nr 8156 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego dla TVP S.A. OGŁOSZENIE...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

8131 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa.
Ogłoszenie nr 8131 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 365998Data: 13/12/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Rzeszów - Urząd...
Rzeszów,
podkarpackie
13-01-2017

Ochrona osób i mienia w obiektach WCB EIT+ Sp. z o.o.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http:// Ogłoszenie nr 8139 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Wrocław: Ochrona osób i mienia w obiektach WCB EIT+ Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Wrocław,
dolnośląskie
13-01-2017

Dostawa switchy i Modułu OADM dla Politechniki Koszalińskiej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Politechnika Koszalińska.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.tu.koszalin.pl Ogłoszenie nr 8135 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Koszalin: Dostawa switchy i Modułu OADM dla Politechniki Koszalińskiej ...
Koszalin,
zachodniopomorskie
13-01-2017

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Od praktyki do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.umwd.dolnyslask.pl Ogłoszenie nr 8128 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Wrocław: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania...
Wrocław,
dolnośląskie
13-01-2017

Roboty interwencyjne: drobne remonty i naprawy, usuwanie awarii oraz prace remontowe...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Ogłoszenie nr 8111 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Swarzędz: Roboty interwencyjne: drobne remonty i naprawy, usuwanie awarii oraz prace remontowe ogólnobudowlane w budynkach zarządzanych przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Swarzędzu OGŁOSZENIE...
Swarzędz,
wielkopolskie
13-01-2017

Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Narodowe Centrum Kultury.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.nck.pl/przetargi Ogłoszenie nr 8134 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.falkiewicza.internetdsl.pl Ogłoszenie nr 8140 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Wrocław: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. A....
Wrocław,
dolnośląskie
13-01-2017

Usługa przeprowadzenia kursu instruktora terapii uzależnień w ramach projektu pozakonkursowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.czestochowa.powiat.pl/pcpr/ Ogłoszenie nr 8114 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Częstochowa: Usługa przeprowadzenia kursu instruktora terapii uzależnień...
Częstochowa,
śląskie
13-01-2017

„Pełnienie funkcji Inspektora Zastępczego dla zadania „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o..
Ogłoszenie nr 8125 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Gorzów Wielkopolski: „Pełnienie funkcji Inspektora Zastępczego dla zadania „Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółki z ograniczona odpowiedzialnością o Ośrodek Radioterapii, w celu...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
13-01-2017

Dostawa kardiowerterów – defibrylatorów jedno- i dwujamowych (KD VR, KD DR) oraz kardiowerterów –...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.sniadecja.pl Ogłoszenie nr 8132 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Białystok: Dostawa kardiowerterów – defibrylatorów jedno- i dwujamowych (KD VR, KD DR)...
Białystok,
podlaskie
13-01-2017

Sprzedaż i dostawa oleju opałowego dla potrzeb tutejszego Domu.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.dpsb.bialystok.pl Ogłoszenie nr 8138 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Białystok: Sprzedaż i dostawa oleju opałowego dla potrzeb tutejszego Domu. ...
Białystok,
podlaskie
13-01-2017

Wykonanie usługi modyfikacji oraz usługi wsparcia dla systemów informatycznych Urzędu Lotnictwa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ulc.gov.pl Ogłoszenie nr 8152 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji oraz usługi wsparcia dla systemów informatycznych...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP.
Ogłoszenie nr 8141 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Wrocław: Sukcesywna dostawa warzyw i owoców do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Wrocław,
dolnośląskie
13-01-2017

8148 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o..
Ogłoszenie nr 8148 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Gorzów Wielkopolski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 8125-2017Data: 13/01/2017 SEKCJA I:...
Gorzów Wielkopolski,
lubuskie
13-01-2017

8137 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu.
Ogłoszenie nr 8137 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Nowy Wiśnicz: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 711-2017Data: 02/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowy Zarząd Dróg...
Nowy Wiśnicz,
małopolskie
13-01-2017

Dostawy rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.pcmnzoz.pl Ogłoszenie nr 8150 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Pabianice: Dostawy rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych OGŁOSZENIE O...
Pabianice,
łódzkie
13-01-2017

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śl.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP.
Ogłoszenie nr 8123 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Wrocław: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śl. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...
Wrocław,
dolnośląskie
13-01-2017

8110 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Komenda Stołeczna Policji.
Ogłoszenie nr 8110 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 376753Data: 30/12/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Komenda Stołeczna Policji,...
Warszawa,
mazowieckie
13-01-2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania i dostawy publikacji, pt. „Wieś dla Smakoszy” o...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Województwo Małopolskie.
Ogłoszenie nr 8145 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Kraków: Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania i dostawy publikacji, pt. „Wieś dla Smakoszy” o nakładzie 500 egzemplarzy objętości 80 stron. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: ...
Kraków,
małopolskie
13-01-2017

8147 / 2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o..
Ogłoszenie nr 8147 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Zabrze: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 2789Data: 04/01/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z...
Zabrze,
śląskie
13-01-2017

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, montażu i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Uniwersytet Jagielloński.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ Ogłoszenie nr 8115 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w...
Kraków,
małopolskie
13-01-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij