Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na przeprowadzenie wysokiej jakości szkoleń zawodowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia są szkolenia zawodowe, które będą prowadzone w formie zajęć grupowych dla 72 UP, tj.: 6 grup szkoleniowych średnio 12 osobowych. Łączna liczba godzin wszystkich szkoleń w ramach umowy wynosi: 480 godzin lekcyjnych teorii i praktyki. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45...
Kraków,
opolskie
12-10-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY PRZEPROWADZENIA PORADNICTWA ZAWODOWEGO WRAZ Z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INSTYTUT ROZWOJU I INNOWACJI EURO-KONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który zrealizuję przeprowadzenia Poradnictwa Zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz Pośrednictwa Pracy dla 100 Uczestników Projektu (UP) w planowanym okresie 09.2017r. - 09.2018r. Przez jedną godzinę zegarową rozumie...
Lublin,
lubelskie
12-10-2017

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń zawodowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przeprowadzenie grupowych Szkoleń Zawodowych tj.: ŚCIEŻKA A: szkolenia w grupach dla maksymalnie 47 Uczestników Projektu; 4 grupy szkoleniowe po średnio 12 osób w wymiarze 120 godzin lekcyjnych/grupę (teoria – 70 godzin, praktyka – 50 godzin) - 20 spotkań po...
Gdańsk,
małopolskie
12-10-2017

Dostawa wyposażenia do projektu pn."Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIEJSKA MIELEC.
Dostawa wyposażenia obejmująca: a) dostarczenie mebli do aneksów kuchennych oraz sprzętu AGD pod wymiar oraz wszystkie niezbędne elementy wyposażenia aneksów kuchennych w nowym budynku Zamawiającego przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu. b) dostarczenie dokumentacji oraz wszystkie elementy niezbędne do...
Mielec,
podkarpackie
12-10-2017

Wyłonienie Wykonawców mających dostarczyć posiłki na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.
Sukcesywna dostawa posiłków na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 6 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego. Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych. Tabela określająca części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę, zawarta jest w...
Poznań,
wielkopolskie
12-10-2017

Organizacja szkoleń,obejmująca zapewnienie trenerów/wykładowców

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE.
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń obejmująca zapewnienie trenerów/wykładowców na potrzeby realizacji szkoleń na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr...
Rzeszów,
podkarpackie
12-10-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KLANZA/2017 z dnia 02.10.2017 r. prowadzone w trybie zasady...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI.
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania czynności wychowawcy w Klubie Młodzieżowym utworzonym w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO (Białystok, ul. Kleeberga 8) prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w ramach projektu...
Białystok,
podlaskie
12-10-2017

Wyłonienie Wykonawców mających dostarczyć posiłki na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.
Sukcesywna dostawa posiłków na zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 9 Gimnazjach województwa wielkopolskiego. Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych. Tabela określająca części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę,zawarta jest w zapytaniu ofertowym stanowiącym...
Poznań,
wielkopolskie
12-10-2017

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na przeprowadzenie wysokiej jakości szkoleń

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI.
Szkolenia w standardzie certyfikacji VCC: 1.Telemarketer;1 gr.;162h/gr 2.Logistyk/spedytor;1 gr.;130h/gr 3.Specjalista ds.funduszy unijnych wraz z treningiem asertywności;2gr.;47h/gr 4.Programowanie serwisów www;2gr.;50h/gr 5.Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych;2gr.;80h/gr Szkolenia będą...
Lublin,
śląskie
12-10-2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usług szkoleniowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT KRASNOSTAWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KRASNYMSTAWIE.
- grupa szkoleniowa liczyć będzie 10 osób. - przedmiotem kursu powinny być zagadnienia z zakresu „Przedstawiciel handlowy - sprzedawca” - termin szkolenia – październik – 15 grudnia 2017 r. - czas szkolenia: 60 godzin. Godziny szkolenia powinny być godzinami zegarowymi. Godzina zegarowa kursu...
Krasnystaw,
lubelskie
12-10-2017

Zapytanie ofertowe do przeprowadzenia usług szkoleniowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT KRASNOSTAWSKI/POWIATOWY URZĄ PRACY W KRASNYMSTAWIE.
1. Sprzedawca -fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej - 33 osoby: - grupa szkoleniowa liczyć będzie 33 osoby. Zajęcia powinny odbywać się w co najmniej dwóch grupach. Liczba osób w grupie powinna być dostosowana do warunków lokalowych oraz sprzętowych posiadanych przez wykonawcę i powinna umożliwić...
Krasnystaw,
lubelskie
12-10-2017

PROCEDURA WYBORU Nr 2/PD/2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "PRETENDER" ADRIAN WRONKA.
Przeprowadzenie spotkań z Uczestnikami/czkami Projektu o tematyce Coaching: identyfikacja problemów i potrzeb UP w zakresie wsparcia w obszarze specjalistycznych tematów, m.in.: zewnętrzne finansowanie działalności, dobór sprzętu komputerowego i wdrażanie systemów informatycznych w firmie,...
Łódź,
lubelskie
12-10-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi w zakresie studiów podyplomowych:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA CHODZIEŻ.
3.2.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie następujących zajęć: Zamówienie Podzielono na następujące Zadania: 1. Zad.1 Studia pod. - logopedia. Nauczyciele zdobędą wiedzę na temat teorii zaburzeń mowy, audiofonologii, diagnostyki i terapii zaburzeń mowy, rozwojowych zaburzeń mowy u dzieci,...
Chodzież,
opolskie
12-10-2017

Zapytanie ofertowe (ZO) na świadczenie usług szkoleniowych formie warsztatów z zakresu zarządzania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLITECHNIKA WARSZAWSKA.
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w formie warsztatów dla maksymalnie 48 pracowników Politechniki Warszawskiej, będących nauczycielami akademickimi (NA), w zakresie zarządzania informacją. Uczestnikami szkolenia będą nauczyciele akademiccy Politechniki Warszawskiej, zatrudnieni na...
Warszawa,
mazowieckie
12-10-2017

Zapytanie ofertowe nr 09/NE/2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PRYWATNE CENTRUM EDUKACYJNE MARMOŁOWSKI S.C. ALICJA MARMOŁOWSKA, EWA MARMOŁOWSKA.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych: indywidualnych dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego, indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z matematyki oraz prowadzeniu indywidualnych zajęć rewalidacyjnych o charakterze...
Bytów,
pomorskie
12-10-2017

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przygotowawczych tj. kursów dokształcających na studia w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO BIAŁYSTOK.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na części ze względu na bloki tematyczne. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części zamówienia: Część I matematyka na poziomie podstawowym - zajęcia dla 1 grupy młodzieży Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im....
Białystok,
podlaskie
12-10-2017

Zaproszenie do złożenia oferty w związku z realizacją partnerskiego projektu "Wszyscy razem"...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA TARNOWSKIE GÓRY.
Patrz: Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Tarnowskie Góry,
śląskie
12-10-2017

Organizacja kursu Znakarz szlaków nizinnych dla studentów kierunku turystyka i rekreacja

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu wraz z egzaminem dla 2 grup studentów (1 grupa 10- osobowa) w wymiarze 35 godzin dydaktycznych teoretycznych i praktycznych (1 godzina =45 minut) dla 1 grupy. ZAKRES MERYTORYCZNY: zgodny z instrukcją znakowania szlaków turystycznych Polskiego...
Kielce,
świętokrzyskie
12-10-2017

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF".
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota", ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie realizowanego w ramach projektu "Wiedza i doświadczenie naszym atutem". W...
Jędrzejów,
świętokrzyskie
12-10-2017

Zakup Skanera 3D

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GLOBAL TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Skaner 3 D Skaner ręczny ¥ możliwość skanowania na podstawie geometrii oraz tekstury skanowanego obiektu w czasie rzeczywistym bez użycia dodatkowych znaczników ¥ rozdzielczość 3D nie gorsza niż 0,1 mm ¥ dokładność wyznaczenia punktu 3D nie gorsza niż 0,05 mm ¥ dokładność 3D na odległość nie...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
12-10-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów dla nauczycieli -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA FRAMPOL.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów dla nauczycieli - uczestników Projektu pn. „Szkoły Nowych Możliwości w Gminie Frampol” w zakresie tematycznym i na zasadach zgodnych z treścią niniejszego zapytania ofertowego.Zapytanie podzielone jest na części:...
Frampol,
lubelskie
12-10-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie komputerów przenośnych z dnia 04.10.2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OPEN TECHNOLOGIES.
1. Komputer Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną...
Poznań,
wielkopolskie
12-10-2017

Szkolenia dla 3 Uczestników Projektu.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
W ramach zamówienia zrealizowane zostanie szkolenie: 1. MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO - dla 1 grupy 3 os., min. 80 godzin szkoleniowych. Celem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji operatora wózków widłowych z napędem silnikowym oraz wykonania...
Wrocław,
dolnośląskie
12-10-2017

Kompleksowa organizacja szkolenia „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU.
Kompleksowa organizacja szkolenia „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”, zgodnie z warunkami wskazanymi poniżej. 1) Liczba godzin: 60 godzin dydaktycznych/osobę 2) Godzina dydaktyczna: 45 minut 3) Do czasu zajęć nie wlicza się przerw oraz godzin przewidzianych na egzamin. 4) Liczba...
Lublin,
lubelskie
12-10-2017

Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa dla uczestników projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE "ZDROWIE".
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmująca - obiad- składający się z dwóch dań ( zupa i drugie danie ) oraz napoju (sok, kompot) 250 ml dla każdego uczestnika. Usługa będzie realizowana dla 15 osób we wszystkie dni robocze w okresie 16.10.2017r. -31.05.2018r. Menu na dany miesiąc...
Szumowo,
podlaskie
12-10-2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MDDP AKADEMIA BIZNESU SP. Z O.O..
Przedmiot zamówienia obejmuje: ZADANIE 1) Szkolenia dla sędziów i/lub asesorów sądowych i/lub asystentów sędziów [240 godz. (15 grup po 16 godz.)], ZADANIE 2) Szkolenia dla sędziów i/lub asesorów sądowych i/lub asystentów sędziów [240 godz. (15 grup po 16 godz.)], ZADANIE 3) Szkolenia dla sędziów...
Warszawa,
mazowieckie
12-10-2017

Wybór wykonawców usługi Identyfikacja i Diagnoza Predyspozycji Zawodowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TOWARZYSTWO POMOCY IM.ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO KOSZALIŃSKIE.
W ramach zadania: IDENTYFIKACJA I DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH - dla grupy 45 osób będących uczestnikami projektu BYĆ JAK MASTERCHEF-program integracji i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie zachodniopomorskim” 1. Indywidualny Plan Działania Zajęcia...
Koszalin,
pomorskie
12-10-2017

Usługa przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli i ich certyfikacja w ramach projektu pn. „Rozwiń...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT WOŁOWSKI.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń oraz egzaminów w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) lub równoważnym1 i innych w Projekcie: „Rozwiń skrzydła edukacji” - z podziałem na 4 części zamówienia: CZĘŚĆ I: Przeprowadzenie szkoleń w standardzie VCC – w łącznym wymiarze...
Wołów,
dolnośląskie
12-10-2017

Poradnictwo zawodowe

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego zaplanowano w wymiarze maksymalnie 3 godzin zegarowych na 1 UP. Spotkania odbywać się będą w formie jednorazowych spotkań indywidualnych, trwających 3 godziny zegarowe. Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw....
Gdańsk,
łódzkie
12-10-2017

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu „Budowa kanalizacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MSTÓW.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Latosówka gmina Mstów”. Zadanie inwestycyjne obejmuje: a) Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV-U D 200/5,9, ze ścianką litą, w...
Mstów,
śląskie
12-10-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij