Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością (AOON)...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością (AOON) dla uczniów/uczennic z klas IV-VI szkół podstawowych i z klas I-III gimnazjów w Częstochowie, w ramach projektu „Dostępna szkoła”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do...
Częstochowa,
śląskie
11-08-2017

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Skuteczny TELEMARKETER” i/lub...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE OSÓB PO ENDOPROTEZOPLASTYCE BIODRA "BIODERKO".
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe_Telemarketer
Chodzież,
łódzkie
11-08-2017

dostarczenia sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Rozwój infrastruktury B+R Okręgowego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Zakup 5 fabrycznie nowych komputerów o minimalnych parametrach: - procesor min. Intel® Xeon® E5-2630 v4, - pamięć RAM: min. 32GB, - karta graficzna min. 8GB GDDR5, 4 złącza DP, obsługa Display Port 1.2a, rozdzielczość 4K, PCIe 3.0, - 2 dyski SSD min. 512GB PCIe x16, - dysk HDD min 1TB, - karta...
Lublin,
lubelskie
11-08-2017

Zapytanie ofertowe - pośrednik pracy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Pośrednictwa pracy dla 10 Uczestników Projektu, którzy są osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie Województwa Łódzkiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) po 29 r.ż., pozostającymi bez pracy (bezrobotnymi, poszukującymi pracy i biernymi zawodowo),...
Gdańsk,
łódzkie
11-08-2017

RPMA.10.03.04/RR/01/2017 "„Zatrudnienie wykładowców/instruktorów do realizacji kursów „Spawanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące Części: Część 1: Przeprowadzenie zajęć teoretycznych na dwóch kursach „Spawanie metodą MAG (135)” w Krajowym Centrum Metodycznym Kształcenia i Egzaminowania Spawaczy ZDZ w Warszawie, ul. Nasielska 48, 04-342 Warszawa – łącznie 60...
Warszawa,
mazowieckie
11-08-2017

Usługi w projekcie "CIS MEA - AKTYWNA INTEGRACJA III"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA UWOLNIENIE.
1. Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej MEA w projekcie: „CIS MEA – AKTYWNA INTEGRACJA III”. 2. Do obowiązków Wykonawcy należą: • Przygotowanie posiłków dla planowanej grupy 60 uczestników CIS w okresie od 14.08.2017 do 31.12.2018. Ilość uczestników...
Łódź,
łódzkie
11-08-2017

Usługa artystyczna – organizacja i przeprowadzenie aktywizacji kulturalnej dla seniorów w formie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE/REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ.
Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Nazwa zamówienia: Usługa artystyczna – organizacja i przeprowadzenie aktywizacji kulturalnej dla seniorów w formie warsztatów kulturalnych i form aktywności teatralnej/ twórczej w ramach zadania nr 1 projektu pn.: „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych...
Opole,
opolskie
11-08-2017

Zakup i wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie Przemysłówka...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "PRZEMYSŁÓWKA" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego i oprogramowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Olsztyn,
warmińsko-mazurskie
11-08-2017

PROCEDURA WYBORU NR 3/ZNL/2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW.
Przeprowadzenie wywiadów z osobami niezatrudnionymi powyżej 29 roku życia znajdującymi się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na potrzeby II etapu rekrutacji do projektu, dla maksymalnie 16 kandydatów na Uczestników/czki Projektu (UP), w wymiarze 1 godzina zegarowa na każdego kandydata na UP. W...
Lublin,
świętokrzyskie
11-08-2017

Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu prawa jazdy kat. B dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA AKCYJNA.
1. Zamówienie dotyczy wyboru ośrodka szkoleniowego do przeprowadzenia szkolenia zawodowego - „Kursu prawa jazdy kat B (60 godzin)” dla jednej osoby będącej uczestnikiem projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii...
Częstochowa,
śląskie
11-08-2017

Zapytanie ofertowe nr 6/POIR/1.1.1/2017 - dostawa narzędzi – mostków i opraw

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi - mostków i opraw. Narzędzia te są elementami komory wyciskania i służą do zamocowania narzędzi kształtujących geometrię wyciskanych rur. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. ...
Warszawa,
małopolskie
11-08-2017

Wybór psychologa do poprowadzenia zajęć Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w formie wsparcia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego w formie wsparcia psychologiczno-doradczego dla maksymalnie 37 Uczestników Projektu (UP) grupy III, IV i V, w miejscowości Jarocin, w okresie: sierpień-październik 2017 r. (Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia...
Poznań,
wielkopolskie
11-08-2017

Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla 100 Uczestników/czek Projektu "Bądź aktywny i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. SZKOLENIA I EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym obejmuje: 1. Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (w tym opracowanie dokumentu IPD). Opis...
Rzeszów,
śląskie
11-08-2017

Dostawa 440 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Szkolenia z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na koszt Wykonawcy 440 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach Projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”. Na jeden zestaw materiałów biurowych składa się: a) długopis metalowy,...
Kraków,
lubelskie
11-08-2017

ZP/746/2017 Prowadzenie kursu „EWMAPA" w ramach realizacji projektu pt. „Absolwent ZSB – zawodowy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU.
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie prowadzenia kursu/szkolenia z programu komputerowego „EWMAPA” w ramach realizacji projektu pt. „Absolwent ZSB – zawodowy specjalista”.
Katowice,
śląskie
11-08-2017

61/ZK/2017/KD Dostarczenie i montaż konstrukcji wraz z wyposażeniem strefy zabaw do przedszkola w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH.
Przedmiotem zamówienia jest konstrukcja zabawowa z przeszkodami dla dzieci do lat 7. Załączniki od 1A do1 H
Kielce,
świętokrzyskie
11-08-2017

„Świadczenie usług w zakresie technologii rozmrażania”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGRAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie opracowania technologii szybkiego procesu rozmrażania siary bydlęcej w oparciu o umowę zlecenie. Do obowiązków wykonawcy będzie należeć opracowanie technologii szybkiego procesu rozmrażania siary bydlęcej, z zachowaniem jej bioaktywności,...
Poznań,
lubuskie
11-08-2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pod nazwą:...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA ZAMBRÓW.
1. Wykonawca, zobowiązany jest do: 1) codziennego podpisywania listy obecności (w okresie – w dni prowadzenia robót budowlanych), 2) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz...
Zambrów,
podlaskie
11-08-2017

Kompleksowa usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu X Pikniku pieczy zastępczej z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT LEGIONOWSKI/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE.
3. Wymagania dotyczące obsługi technicznej: a) Wyznaczenie i zapewnienie osoby pełniącej funkcję koordynatora imprezy, która będzie w stałym kontakcie z koordynatorem zamawiającego w kwestiach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy, w czasie trwania zapewni jej sprawny, zgodny ze scenariuszem...
Legionowo,
mazowieckie
11-08-2017

Świadczenie usługi cateringowej w projekcie "Akademia Kompetencji"

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT ŻYRARDOWSKI.
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi cateringowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Żyrardów,
mazowieckie
11-08-2017

Dostawa 850 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach Projektu „Zapobieganie i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na koszt Wykonawcy 850 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach Projektu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej” (dalej: Projekt). Na jeden zestaw materiałów biurowych składa się: a) długopis metalowy, automatyczny, o...
Kraków,
lubelskie
11-08-2017

Dostawa 850 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach Projektu „Zapobieganie i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na koszt Wykonawcy 850 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach Projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości” (dalej: Projekt). Na jeden zestaw materiałów biurowych składa się: a) długopis metalowy, automatyczny, o jednolitym...
Kraków,
lubelskie
11-08-2017

Przeprowadzenie diagnozy indywidualnej sytuacji Uczestników/czek projektu – opracowanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy indywidualnej sytuacji Uczestników/czek projektu – opracowanie Indywidualnych Planów Działania. Grupę docelową (84 osoby) w projekcie stanowią osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,...
Lublin,
mazowieckie
11-08-2017

Realizacja szkoleń zawodowych dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu (UP), tj. 6 grup...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń dla 60 UP. Szkolenia dotyczyć będą niżej wymienionych obszarów:  szkolenia zawodowe z zakresu informatyki i wykorzystania komputerów, np.: grafika komputerowa;  szkolenia zawodowe z zakresu sprzedaży, marketingu, public relations, np.: kasjer,...
Lublin,
małopolskie
11-08-2017

ZP/740/2017 Prowadzenie kursu „Operator agregatów tynkarskich” w ramach realizacji projektu pt....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU.
Przedmiotem zamówienia jest: usługa w zakresie prowadzenia kursu „Obsługa agregatów tynkarskich w zakresie III klasy uprawnień” w ramach realizacji projektu pt. „Absolwent ZSB – zawodowy specjalista”.
Katowice,
śląskie
11-08-2017

Zakup ładowarki czołowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ARTUR BUJAK "DRWAL".
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Zakup Ładowarki czołowej – 1 szt. Maszyna ta winna służyć do przenoszenia sypkich elementów (odpadów produkcyjnych w formie trocin) po zakładzie produkcyjnym i transportu ich do brykieciarki. Urządzenie to zatem winno usprawnić transport elementów sypkich po...
Skwierzyna,
lubuskie
11-08-2017

Realizacja zajęć edukacyjnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA RAWICZ.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz” Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1...
Rawicz,
opolskie
11-08-2017

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych: Magazynier z obsługą wózków...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ADVANCE EWELINA PODZIOMEK.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (80h), Kierowca kat. B (60h), Kierowca kat. C (50h), Administrator baz danych (100h), Programista aplikacji (100h), Przedstawiciel handlowy (100h) w ramach projektu Kwalifikacje szansą na pracę –...
Koziegłowy,
dolnośląskie
11-08-2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa z zakresu aplikowania o środki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. EURODORADZTWO SP. Z O.O..
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie indywidulanego doradztwa z zakresu aplikowania o środki finansowe dla 60 Uczestników/czek Projektu a) Tematyka indywidualnego poradnictwa zawodowego obejmuje: - zasady aplikowania o dotacje, - strategia rozwoju działalności gospodarczej,...
Poznań,
lubelskie
11-08-2017

przeprowadzenie kursów zawodowych: w ramach projektu Kwalifikacje szansą na pracę – program...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ADVANCE EWELINA PODZIOMEK.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych: w ramach projektu Kwalifikacje szansą na pracę – program aktywizacji zawodowej osób dorosłych z woj. dolnośląskiego realizowanego w ramach RPO województwa dolnośląskiego Priorytet 8. Rynek pracy, Działanie 8.2. Wsparcie osób...
Koziegłowy,
dolnośląskie
11-08-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij