Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Zakup elementów do budowy prototypu – Układy elektroniczne PCB dla sterowników – 30 szt.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. IN4POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów do budowy prototypu – Układy elektroniczne PCB dla sterowników – 30 szt. zgodnych ze specyfikacją techniczną przygotowaną przez Zamawiającego. 1. Elektroniczne obwody drukowane PCB wg projektu SALS-PA – 15 szt. Specyfikacja - minimalne parametry...
Rzeszów,
podkarpackie
11-08-2017

USŁUGI SZKOLENIOWE (TRENERSKIE)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FUNDACJA MAMY PRAWA.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 33 edycji szkoleń komputerowych dla 468 Uczestników/czek, w ramach projektu „Dolnośląska Akademia Kompetencji ICT”, w celu nabycia kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub A+B wg Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP w terminie...
Warszawa,
dolnośląskie
11-08-2017

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie Projektem), prowadzenie Nadzorów inżynierskich...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. DOM ZAKONNY MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ W KODNIU.
1. Część I - Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie Projektem)-sprawowanie nadzoru merytorycznego nad poprawnością realizacji procedur przy wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej takich jak ewaluacja i sprawozdawczość Projektu w ramach którego będą wykonane:...
Kodeń,
lubelskie
11-08-2017

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie Projektem), prowadzenie Nadzorów inżynierskich...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PARAFIA RZYM.KAT. PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W CZEMIERNIKACH.
1 Część I - Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie Projektem) -sprawowanie nadzoru merytorycznego nad poprawnością realizacji procedur przy wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej takich jak ewaluacja i sprawozdawczość Projektu w ramach którego będą wykonane:...
Czemierniki,
lubelskie
11-08-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2017 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Wykonanie elementów formy rozdmuchowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "TES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elementów formy rozdmuchowej przeznaczonej do gorącego nalewu umożliwiającej mocowanie bloków rozdmuchowych zgodnie z dokumentacją formy rozdmuchowej. Szczegółowy opis zawarty jest w dokumentacji technicznej. W przypadku zainteresowania złożeniem oferty,...
Kowale,
pomorskie
11-08-2017

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Prawo jazdy kat. C, C+E, Kwalifikacji wstępnej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO URSZULA BANCERZ.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Prawo jazdy kat. C, C+E, Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C1, C1+E, C, C+E” dla 16 uczestników projektu ,,Grunt to kwalifikacje” współfinansowanego z Unii Europejskiej z...
Łuków,
lubelskie
11-08-2017

Dostawa Drukarki 3D o możliwości druku 800x800[mm]

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja Drukarki 3D o możliwości druku 800x800[mm] (Kod CPV: 30232100-5 Drukarki i plotery) służącej do wydruku prototypowych projektów, spełniająca następujące kryteria: - Przestrzeń robocza (XYZ): 800x800x1000mm lub większa, - Głowice umożliwiające...
Sułkowice,
małopolskie
11-08-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/9.3/2017/NOE/S

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA NOEZA ANITA SZYMCZUCH.
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia szkoleń EDCL w ramach projektu „Aktywny Obywatel - Kompetencje ICT”. Sale szkoleniowe będą wyposażone w komputery z dostępem do sieci Internet. Wykonawca zapewni sale w różnych miastach powiatowych lub...
Mielec,
podkarpackie
11-08-2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/2017/ZK/2jezyki z dnia 3.08.2017 r. dokonywane w związku z realizacją...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AGNIESZKA OBRAŁ-STANAK ENGLISH CLUB NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH.
3.1. Usługa będzie obejmowała przygotowywanie oraz dostarczanie posiłków dla grupy 12 dzieci objętych opieką w żłobku 2 Języki, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w okresie od podpisania umowy do 31.12.2018 r. za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw świątecznych....
Lubomierz,
małopolskie
11-08-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/9.3/2017/APC/S

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. FIRMA NOEZA ANITA SZYMCZUCH.
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia szkoleń EDCL w ramach projektu „Aktywny Obywatel - Kompetencje ICT”. Sale szkoleniowe będą wyposażone w komputery z dostępem do sieci Internet. Wykonawca zapewni sale w różnych miastach powiatowych lub...
Mielec,
podkarpackie
11-08-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/AKME/CHODZIEŻ 7.2.1 /2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POWIAT CHODZIESKI/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHODZIEŻY.
Zakwaterowanie i wyżywienie : 1. Zakwaterowanie: a) Nocleg dla łącznie 66 osób – osoby niepełnosprawne z opiekunami faktycznymi – 4 grupy, w każdej około 18 osób, 10 dni (9 pełnych dób). b) Nocleg dla 4 osób – kadry (4 opiekunów grup, po 1 w każdej grupie) – 10 dni (9 pełnych dób); c) Nocleg...
Chodzież,
opolskie
11-08-2017

Zapewnienie wyżywienia oraz zapewnienie przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BLUE SUN CONSULTING SP. Z O.O..
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, pełny opis znajduje się w załączniku.
Wrocław,
wielkopolskie
11-08-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PUW w GDAŃSKU BL-VI.1233.35.2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MINISTERSTWO ROZWOJU, DWT.
Szczegółowy opis zamówienia zawarto w specyfikacji przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Warszawa,
pomorskie
11-08-2017

Nadzór inwestorski nad zadaniem „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZRZESZENIE WŁASCICIELI I ZARZADCÓW DOMÓW.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Przemyślu”. Zadanie obejmuje 5 budynków na terenie miasta Przemyśla. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru: – w zakresie nadzoru nad robotami...
Przemyśl,
podkarpackie
11-08-2017

Przygotowanie strony internetowej oraz wytworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BETLEY PIOTR BETLEJ.
Dotyczy przygotowanie profesjonalnej strony internetowej oraz wytworzenie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych.
Świdnica,
dolnośląskie
11-08-2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 105 Uczestników Projektu wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Uczestnicy Projektu (UP, 105 osób) będą mogli skorzystać z kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy. Wsparcie to pozwoli UP na skoncentrowaniu się na nawiązywaniu relacji z pracodawcami, minimalizując czas poświęcony na szukanie ofert. Pozwoli to na osiągnięcie efektywności...
Wrocław,
dolnośląskie
11-08-2017

Usługi szkoleniowe (6 części) w ramach projektu „Azymut na sukces – program wsparcia kierunku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIASTO ŁÓDŹ.
Usługi szkoleniowe (6 części) w ramach projektu „Azymut na sukces – program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,...
Łódź,
łódzkie
11-08-2017

Usługa doradztwa prawnego w zakresie obsługi Projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE.
Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa prawnego w zakresie obsługi Projektu „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
Kraków,
opolskie
11-08-2017

Szkolenie pn. „Technik informatyk” dla 20 osób.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI.
Efektem szkolenia będzie uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami – dyplomem, w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizowanych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. Uzyskanie kwalifikacji jest każdorazowo...
Wrocław,
pomorskie
11-08-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017 na dostawę optymalizerki do cięcia elementów drewnianych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WLAŹ FRANCISZEK.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa • Optymalizerki do cięcia elementów drewnianych wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem użytkowników (gratis, na koszt dostawcy) Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne: - wydajność do 8 150 mb/8h; - dokładność cięcia +/- 0,2 mm; - długość...
Skierbieszów,
lubelskie
11-08-2017

Świadczenie usługi pn. Aktualizacja i dostosowanie kosztorysów inwestorskich na potrzeby realizacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
Uszczegółowienie wymagań i zakresu czynności: 1. Dostosowanie przekazanych przez Zamawiającego w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) kosztorysów do wymagań wynikających z n/w dokumentów: a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, b) Rozporządzenie...
Warszawa,
mazowieckie
11-08-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 na dostawę ładowarki teleskopowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WLAŹ FRANCISZEK.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa • ładowarki teleskopowej wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem użytkowników (gratis, na koszt dostawcy) Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne: - silnik wysokoprężny turbodoładowany bez filtra cząstek stałych DPF i/lub AdBlue, spełniający normę emisji...
Skierbieszów,
lubelskie
11-08-2017

usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MAŁOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Transfer lotniczy: Wykonawca zapewni: Bezpośrednie loty w obie strony na trasach: 1. Kraków Balice(KRK)- Paryż Charles de Gaule (CDG) w dniu 25.09.2017 (w godzinach od 06:00 do 08:00) bezpośredni bądź z maksymalnie jedna przesiadką. Lot nie może trwać dłużej niż 5h,...
Kraków,
opolskie
11-08-2017

PRZEPROWADZENIE DORADZTWA INDYWIDUALNEGO „MÓJ BIZNESPLAN” w ramach projektu "Kielecki Kreator...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z O.O..
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w ramach I Naboru do projektu Doradztwa Indywidualnego „Mój biznesplan” w zakresie konsultacji, weryfikacji i wprowadzania korekt w opracowywanych przez beneficjentów projektu Biznesplanach. Zamówienie zostało podzielone na sześć części: Część 1, 2, 3,...
Kielce,
świętokrzyskie
11-08-2017

Dostawa sortów mundurowych dla pracowników lokalu cukierniczo – gastronomicznego w Rymanowie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W RYMANOWIE.
I. Sorty mundurowe damskie (dla 15 kobiet): 1. Fartuch roboczy damski biały, krótki rękaw, klasyczny krój dekolt łezka zapięcie na 5guzików, trzy kieszenie, zielone obszycia na rękawach i przy kieszeniach - 36 szt. 2. Zapaska kucharska koloru czerwonego - 36 szt. 3. Spodnie damskie białe z...
Rymanów,
podkarpackie
11-08-2017

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2017

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BEST-LIFE BIOTECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie dla 3 dorosłych osób w podanym poniżej zakresie: 5 noclegów w 1 pokoju 1-osobowym i w 1 pokoju 2-osobowym w hotelu z minimum czterema gwiazdkami w Bangkoku (TAJLANDIA), z niezawodnym Wifi, w zasięgu długości dojazdu drogowego (np. samochodem/taxi) do 4...
Gdynia,
pomorskie
11-08-2017

Kursy Umiejętności Zawodowych E.13 i E.14

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BLUE SUN CONSULTING SP. Z O.O..
1. Celem usługi jest organizacja i przeprowadzenie Kursów Umiejętności Zawodowych (KUZ) w ramach kwalifikacji E.14 dla 180 Uczestników Projektu (UP) oraz w ramach kwalifikacji E.13 dla 180 UP wraz z egzaminami. Zapytanie ofertowe podzielone jest na 2 odrębne części: Część 1. KUZ w ramach...
Wrocław,
wielkopolskie
11-08-2017

,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Przebudowa istniejącego budynku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji zadania pn. ,,Przebudowa istniejącego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim”. 2. Zakres obowiązków obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w rozumieniu ustawy z dnia...
Baranów Sandomierski,
podkarpackie
11-08-2017

Dostawa narzędzi programowania

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ICONITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa kontrolek typu FastReport.Net Professional wersja dla minimum 3 użytkowników – 1 sztuka, b) dostawa kontrolek kalendarza typu DHTMLX Scheduler .NET Enterprise License - 1 sztuka, c) dostawa kontrolek typu Rich Text Editor firmy CuteSoft wersja Redistribution...
Katowice,
śląskie
11-08-2017

Wykonanie i uruchomienie innowacyjnej platformy produktu lokalnego e-commerce wraz z modułem do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. LOKALNEOGNIWO SP. Z O.O..
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie i uruchomienie innowacyjnej platformy produktu lokalnego e-commerce wraz z modułem do zarządzania oraz analizy rynku biomasy i produktów lokalnych z wdrożeniem wyników prac B+R dotyczących opracowania algorytmu wykorzystania logów systemów informatycznych do...
Lublin,
lubelskie
11-08-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij