Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Dostawa materiałów i artykułów biurowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. 1. Baza Lotnictwa Transportowego.
Ogłoszenie nr 109975 - 2017 z dnia 2017-07-19 r. Warszawa: Dostawa materiałów i artykułów biurowych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...
Warszawa,
mazowieckie
19-07-2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie automatycznego mechanizmu importu danych wymaganych do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie automatycznego mechanizmu importu danych wymaganych do personalizacji blankietów ELS/ELD
Lublin,
lubelskie
19-07-2017

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i/lub...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeśli będzie to zasadne)
Katowice,
śląskie
19-07-2017

Remont klatki schodowej i dwóch balkonów w budynku UP Szczecin 10 przy ul. Krakowskiej 19 w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Poczta Polska S.A..
Remont klatki schodowej i dwóch balkonów w budynku UP Szczecin 10 przy ul. Krakowskiej 19 w Szczecinie.
Warszawa,
mazowieckie
19-07-2017

Informacja o wyniku postępowania do Zapytania ofertowego z dnia 10.07.2017 r.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. CALLPAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Nie dotyczy
Warszawa,
małopolskie
19-07-2017

Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.
Ogłoszenie nr 109972 - 2017 z dnia 2017-07-19 r. Babice: Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe....
Babice,
małopolskie
19-07-2017

„Budowa placów zabaw w Starogardzie Gdańskim”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Miejska Starogard Gdański.
Ogłoszenie nr 109964 - 2017 z dnia 2017-07-19 r. Starogard Gdański: „Budowa placów zabaw w Starogardzie Gdańskim” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ...
Starogard Gdański,
pomorskie
19-07-2017

Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach działający w imieniu Powiatu Poddębickiego.
Ogłoszenie nr 109953 - 2017 z dnia 2017-07-19 r. Poddębice: Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby projektu: „STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika ekonomisty i technika informatyka” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w ramach...
Poddębice,
łódzkie
19-07-2017

Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o..
Ogłoszenie nr 109959 - 2017 z dnia 2017-07-19 r. Zielona Góra: Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i...
Zielona Góra,
lubuskie
19-07-2017

jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy.
Ogłoszenie nr 109962 - 2017 z dnia 2017-07-19 r. Puławy: jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Puławy,
lubelskie
19-07-2017

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie odnawialnych źródeł energii na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Wójt Gminy Chełmiec.
Ogłoszenie nr 109950 - 2017 z dnia 2017-07-19 r. Chełmiec: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmiec - w systemie zaprojektuj i wybuduj OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ...
Chełmiec,
małopolskie
19-07-2017

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Zadanie 1: PT i wykonanie przebudowy ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie nr 109943 - 2017 z dnia 2017-07-19 r. Kędzierzyn-Koźle: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Zadanie 1: PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa; Zadanie 2: Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na terenie Gminy - kanalizacja deszczowa w ul....
Kędzierzyn-Koźle,
opolskie
19-07-2017

Dostawa sprzętu wraz z usługą polegającą na zaprojektowaniu i wdrożeniu aplikacji e - urzędu w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - UZP. Powiat Krośnieński.
Ogłoszenie nr 109955 - 2017 z dnia 2017-07-19 r. Krosno Odrzańskie: Dostawa sprzętu wraz z usługą polegającą na zaprojektowaniu i wdrożeniu aplikacji e - urzędu w ramach projektu pt. : e - Powiat Krośnieński". OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie...
Krosno Odrzańskie,
lubuskie
19-07-2017

Termin składania ofert: 04.08.2017 godz. 10:00 - Budowa boiska do baseballa oraz placu zabaw na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Inwestycji Miejskich- dolnośląskie.
Termin składania ofert: 04.08.2017 godz. 10:00 - Budowa boiska do baseballa oraz placu zabaw na terenie Stadionu Sportowego „Zakrzów” przy ul. Niepodległości 6 we Wrocławiu.
Wrocław,
dolnośląskie
19-07-2017

dotyczące wykonania implementacji narzędzia do automatycznej walidacji produktów serwisu czasu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
dotyczące wykonania implementacji narzędzia do automatycznej walidacji produktów serwisu czasu rzeczywistego (NRT) i czasu rzeczywistego (RT), poprzez ich wzajemne porównanie oraz porównanie z produktami finalnymi innych centrów obliczeniowych: WAT (Wojskowa Akademia Techniczna), EPN (EUREF...
Wrocław,
dolnośląskie
19-07-2017

Wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową oraz remontem budynku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
Wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową oraz remontem budynku „MELIORACJI” Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji pl. Grunwaldzki24 we Wrocławiu w zakresie przystosowania do wymagań p.poż., wykonania instalacji elektrycznych, instalacji...
Wrocław,
dolnośląskie
19-07-2017

"Budowa Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt", wchodzącego w skład planowanego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
"Budowa Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt", wchodzącego w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu...
Wrocław,
dolnośląskie
19-07-2017

Dostawa nici chirurgicznych w kasetach dla Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
Dostawa nici chirurgicznych w kasetach dla Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Wrocław,
dolnośląskie
19-07-2017

16/DIR/UŁ/2017 Roboty Budowlane polegające na wykonaniu remontu pokoi studenckich na Osiedlu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Łódzki.
16/DIR/UŁ/2017 Roboty Budowlane polegające na wykonaniu remontu pokoi studenckich na Osiedlu Studenckim Uniwersytetu Łódzkiego Lumumby w Łodzi
Łódź,
łódzkie
19-07-2017

Zakwaterowanie oraz wyżywienie na potrzeby wizyty studyjnej „Surowce mineralne i zasoby przyrody...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Zakwaterowanie oraz wyżywienie na potrzeby wizyty studyjnej „Surowce mineralne i zasoby przyrody ożywionej dla gospodarki” w okolicach Lubina
Katowice,
śląskie
19-07-2017

"Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Powiatu w Limanowej.
"Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Mszana Dolna"
Limanowa,
małopolskie
19-07-2017

„Opracowanie wielowariantowej koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
„Opracowanie wielowariantowej koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie decyzji ZRID rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem: Skotnicka-Wrony-Podgórki Tynieckie z rozwiązaniem odwodnienia, oświetlenia i przekładkami...
Kraków,
małopolskie
19-07-2017

Wymiana istniejących elementów Systemu Sterowania Ruchem

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Wymiana istniejących elementów Systemu Sterowania Ruchem
Kraków,
małopolskie
19-07-2017

SVA/K/4620-38/2017: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w ramach termomodernizacji budynku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o..
SVA/K/4620-38/2017: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w ramach termomodernizacji budynku nr 7 na terenie JW. 3137 Krosno Odrzańskie
Warszawa,
mazowieckie
19-07-2017

SVA/J/4620-171/2017: Wykonanie robót budowlanych związanych z izolacją i dociepleniem ścian...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o..
SVA/J/4620-171/2017: Wykonanie robót budowlanych związanych z izolacją i dociepleniem ścian fundamentowych, dociepleniem ścian zewnętrznych oraz wykonaniem pokrycia dachowego w ramach zadania 01515 Warszawa
Warszawa,
mazowieckie
19-07-2017

SVA/NDM/4620-46/17 – Dostawa wraz z rozładunkiem we wskazanym przez kierownika budowy miejscu drzwi...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o..
SVA/NDM/4620-46/17 – Dostawa wraz z rozładunkiem we wskazanym przez kierownika budowy miejscu drzwi wewnętrznych. Zadanie nr 34559 pod nazwą Przebudowa PST Wierzbiny
Warszawa,
mazowieckie
19-07-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.90.2017 Świadczenie usług cateringowych w dniach 27.08-31.08. 2017 r....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.90.2017 Świadczenie usług cateringowych w dniach 27.08-31.08. 2017 r. dla uczestników XVIII Międzynarodowego Spotkania Integracyjnego Studentów i Doktorantów „SZKOŁA OTWARTEGO UMYSŁU”
Kielce,
świętokrzyskie
19-07-2017

Zamówienie na usługi społeczne : Wynajem centrum konferencyjnego oraz zapewnienie usług...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki.
Zamówienie na usługi społeczne : Wynajem centrum konferencyjnego oraz zapewnienie usług gastronomicznych na potrzeby konferencji naukowej XI International Conference on Computational Heat and Mass Transfer 2018
Kraków,
małopolskie
19-07-2017

Remont pokrycia dachowego budynku Wydziału Mechanicznego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Białostocka.
Remont pokrycia dachowego budynku Wydziału Mechanicznego...
Białystok,
podlaskie
19-07-2017

Świadczenie usług wsparcia Zamawiającego i Uzytkowników przy eksploatacji Kompleksowego Systemu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Zielonogórski.
Świadczenie usług wsparcia Zamawiającego i Uzytkowników przy eksploatacji Kompleksowego Systemu Zarządzania Bibliotgeką PROLIB ENTERPRISE orza świadczenie uslug specjalnych związanych z Systemem
Zielona Góra,
lubuskie
19-07-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij