Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

DostawĂŞ odczynnikĂłw do badaĂą immunologicznych dla UCK .

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.
DostawĂŞ odczynnikĂłw do badaĂą immunologicznych dla UCK .
Gdańsk,
pomorskie
12-11-2018

EDZ.242.105/18 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO- 7 zadań

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4.
EDZ.242.105/18 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO- 7 zadań
Lublin,
lubelskie
12-11-2018

SSM.DZP.200.225.2018 PRACE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z KLIMATYZACJĄ DLA...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu.
SSM.DZP.200.225.2018 PRACE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z KLIMATYZACJĄ DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU.
Toruń,
kujawsko-pomorskie
12-11-2018

Szkolenia w zakresie obsługi programu C-GEO dla uczestników projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA TORUŃ.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi programu C-GEO dla uczniów toruńskich szkół zawodowych, będących uczestnikami projektu „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi”. Uczestnikami kursu będzie 38 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
12-11-2018

Usługa cateringu - dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka "Radosne Skrzaty" ul....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Niepubliczny Żłobek "Radosne Skrzaty" Paulina Brol.
Zamówienie obejmuje usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, uczęszczających do Niepublicznego Żłobka "Radosne Skrzaty" Paulina Brol, ul. Matejki 2, 19-500 Gołdap. 1. Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w...
Gołdap,
warmińsko-mazurskie
12-11-2018

Prace badawcze w zakresie instalacji mikrolafowej do liofilizacji owoców

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GOLDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie partnera - jednostki naukowej do realizacji projektu „Rozwój procesu technologicznego liofilizacji owoców” w zakresie przeprowadzenia prac badawczych: 1. Badań przemysłowych: opracowania projektu instalacji mikrofalowej do liofilizacji owoców. Projektowana...
Góra Kalwaria,
mazowieckie
12-11-2018

Zapytanie ofertowe nr 10/WSB/Z055/2018

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne i wytworzenie kontentów e-learningowych do kursów językowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opracowanie merytoryczne - kursy językowe dla studentów: Część 1. Opracowanie merytoryczne kontentu e-learningowego do kursu z...
Toruń,
kujawsko-pomorskie
12-11-2018

Szacowanie wartości zamówienia przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Business Boost for...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. GMINA MIASTA TARNOWA.
1. Ocena prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (m. in. czy koszty zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu, czy są zgodne z zasadą efektywności i racjonalności); 2. Ocena...
Tarnów,
opolskie
12-11-2018

Usługa przeprowadzenia kursu/szkolenia pilarz podnoszącego kwalifikacje zawodowe wraz z egzaminami...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIESZCZADZKIE FORUM EUROPEJSKIE.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe wraz z egzaminami zewnętrznymi. Rodzaje kursów/szkoleń: 1. Pilarz. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla wydatków powyżej 50 000,00 PLN...
Lesko,
podkarpackie
12-11-2018

Usługa przeprowadzenia kursów/szkoleń (spawanie metodą MAG I stopień) podnoszących kwalifikacje...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIESZCZADZKIE FORUM EUROPEJSKIE.
zgodnie z zapytaniem ofertowym 13/8.1/2018
Lesko,
podkarpackie
12-11-2018

Usługa przeprowadzenia kursu/szkolenia grafik podnoszącego kwalifikacje zawodowe wraz z egzaminami...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. BIESZCZADZKIE FORUM EUROPEJSKIE.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe wraz z egzaminami zewnętrznymi. Rodzaje kursów/szkoleń: 1. Grafik komputerowy. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla wydatków powyżej 50...
Lesko,
podkarpackie
12-11-2018

Usługa cateringowa na szkoleniach w Warszawie - dzielnica Praga-Północ - obiady i przerwy kawowe w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ.
Dostarczenie posiłków (przerw kawowych i obiadów) podczas szkoleń, które zostaną zrealizowane w Warszawie w dzielnicy Praga Północ w okresie od listopada do grudnia 2018 (szczegółowe terminy szkoleń podano w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania)
Warszawa,
mazowieckie
12-11-2018

nabór na stanowisko Członka Zespołu B+R

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Altro Invest Sp. z o.o..
Przedmiot zamówienia dotyczy zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie w wymiarze czasu pracy 45% całkowitego wymiaru pracy w projekcie realizowanego w ramach podziałania 1.1.1 POIR. Członek Zespołu B+R będzie brał udział w przeprowadzaniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, zmierzających do...
Lublin,
lubelskie
12-11-2018

nabór na stanowisko Członka Zespołu B+R

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Altro Invest Sp. z o.o..
Przedmiot zamówienia dotyczy zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie w wymiarze czasu pracy 45% całkowitego wymiaru pracy w projekcie realizowanego w ramach podziałania 1.1.1 POIR. Członek Zespołu B+R będzie brał udział w przeprowadzaniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, zmierzających do...
Lublin,
lubelskie
12-11-2018

nabór na stanowisko Kierownika Zespołu B+R

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Altro Invest Sp. z o.o..
Przedmiot zamówienia dotyczy zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie w wymiarze czasu pracy 45% całkowitego wymiaru pracy w projekcie realizowanym w ramach poddziałania1.1.1POIR. Kierownik Zespołu B+R będzie brał udział w przeprowadzaniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, zmierzających do...
Lublin,
lubelskie
12-11-2018

Doposażenie placu zabaw dla dzieci

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Gnojnik.
Altana z certyfikatem, z podłogą, stolikiem, wymiary 2x2 m, konstrukcje wykonane z profili metalowych, podest antypoślizgowy
Gnojnik,
małopolskie
12-11-2018

Optymalizacja oprogramowania interaktywnego nebulizatora pneumatycznego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Medbryt Sp. z o.o..
Podstawowe zmiany jakie nastąpią w wyniku optymalizacji to: 1. Dodanie języka angielskiego jako opcji wyboru. 2. Uproszczenie wprowadzanej informacji o wieku pacjenta z dotychczasowego wieku w latach, na 2 przedziały wiekowe – poniżej oraz powyżej 18 roku życia. Tego rodzaju podział jest całkowicie...
Warszawa,
mazowieckie
12-11-2018

Stworzenia rozwiązania urządzenia, które ułatwi pracę ekip budowlano - wykończeniowych, zaś...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ROMATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiot zamówienia będzie polegał na opracowaniu technologii produkcji urządzania do mycia wałków malarskich będącego przedmiotem patentu nr 223413. Oczekujemy, iż opracowana technologia będzie bazowała na technice formowania wtryskowego. Zakres wymaganych do przeprowadzenia prac obejmować będzie...
Warszawa,
lubelskie
12-11-2018

Usługa - przeprowadzenie zintegrowanego poradnictwa rodzinnego dla maksymalnie 24 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. VISION CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Sposób realizacji usługi dla 2 grup 12 osobowych:  W ramach spotkań indywidualnych z psychologiem przewiduje się 72 godziny zegarowe, w tym na 1 UP przewidziane jest 1 spotkanie 3 godzinne z psychologiem  W ramach spotkań indywidualnych z pedagogiem przewiduje się 72 godziny zegarowe, w tym na 1...
Kraków,
mazowieckie
12-11-2018

Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 12 osób

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
W najbliższym czasie Zamawiający będzie realizował ww. USŁUGĘ również dla pozostałych Uczestników/czek Projektu, (tj. szkolenia zawodowe o tej samej, podobnej lub innej tematyce zdiagnozowanej przez doradcę zawodowego podczas Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz...
Lublin,
łódzkie
12-11-2018

„Zakup usługi medycyny pracy dla uczestników projektu „Mazowiecka Strefa Kwalifikacji Zawodowych””

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim, dla 78 uczestników 7 szkoleń w ramach projektu „Mazowiecka Strefa Kwalifikacji Zawodowych”: „Spawanie metodą MAG 135” – 20...
Warszawa,
mazowieckie
12-11-2018

Opracowanie nowego produktu w postaci stabilizatora temperatury w akwarium.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. KTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Usługa B+R planowana do zlecenia obejmie swoim zakresem następujące elementy: 1) Rozpoznanie możliwości zastosowania urządzeń chłodniczych w skali mikro, 2) Wytypowanie rozwiązań technicznych, 3) Opracowanie prototypu urządzenia umożliwiającego dwukierunkowy transport ciepła, w zależności od...
Lublin,
lubelskie
12-11-2018

Szkolenie Komputerowe ECDL Base dla 84 UP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
obowiązki wykonawcy w szczególności: 1. Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych UP Szkolenia Komputerowego ECDL Base. 2. Zapewnienie osiągnięcia następujących wskaźników: • Rozpoczęcie i ukończenie szkolenia przez 84 UP. • Przystąpienie do egzaminu certyfikującego przez 84 UP. 3. Zapewnienie...
Lublin,
śląskie
12-11-2018

Zakup usługi kursu „Kierowca/operator wózków jezdniowych (widłowych) z napędem silnikowym z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH "DELTA PARTNER".
Zakup usługi kursu „Kierowca/operator wózków jezdniowych (widłowych) z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych w wózkach” dla uczniów i uczennic szkół branżowych i techników w Jastrzębiu-Zdroju w ramach projektu: Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w...
Cieszyn,
śląskie
12-11-2018

Zapewnienie usług serwerowych w ramach prac informatycznych na rzecz projektu

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. HRP CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na świadczenie usług serwerowych (hostingu).
Łódź,
łódzkie
12-11-2018

IBE/264A/2018 II TURA Przygotowanie wstępnej analizy itemmetrycznej 15 testów (13 testów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH.
Zamawiający przekaże testy Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Zamawiający zamierza w ramach niniejszego zamówienia wyłonić trzech Wykonawców, którzy niezależnie wykonają zamówienie. Zamawiający wyłoni trzech Wykonawców, których oferty zajmą pierwsze trzy miejsca w rankingu punktacji obliczonej wg...
Warszawa,
mazowieckie
12-11-2018

Zapytanie ofertowe na szkolenie zawodowe ,,Język angielski" dla 1 osoby z orzeczeniem o...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO ,,KLUCZ".
Szkolenie zawodowe dla 1 uczestnika Projektu „Agencja Zatrudnienia Osób Młodych Niepełnosprawnych”. Uczestnik w/w projektu to osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, wymagająca szczególnych warunków odbywania szkolenia zawodowego. Szkolenie musi być zrealizowane w sposób zapewniający...
Kolbark,
śląskie
12-11-2018

SZKOLENIA ZAWODOWE dla 60 UP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
obowiązki wykonawcy w szczególności: 1. Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych UP szkoleń zawodowych formie spotkań grupowych zgodnie z zakresem merytorycznym oraz harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego, dostosowanym do indywidualnych potrzeb UP. Zajęcia będą miały charakter...
Gdańsk,
świętokrzyskie
12-11-2018

opracowanie nowego produktu w postaci czujnika kierunku źródła dźwięku.

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. "BARKLEY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Usługa obejmie: 1. Rozpoznanie literatury pod kątem podstaw fizycznych i dostępnych rozwiązań pokrewnych - etap polegał będzie na dokonaniu przeglądu dostępnych źródeł, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, dostępnych w zbiorach dostępnych oraz repozytoriach dokumentów naukowych....
Lublin,
lubelskie
12-11-2018

USŁUGA Warsztaty kompetencji społecznych dla 24 UP

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
obowiązki wykonawcy, w szczególności: 1. Organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych UP „Warsztatów kompetencji społecznych”. 2. Zapewnienie kadry osób (personelu Wykonawcy) realizujących usługę, w ilości niezbędnej do prowadzenia wsparcia w sposób prawidłowy, zgodny z harmonogramem i w miejscu...
Gdańsk,
mazowieckie
12-11-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij