Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. "Usługi wsparcia i rozwoju systemu ERP"
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Zapytanie ofertowe nr 10/VP/ZK prowadzone w ramach zasady konkurencyjności na opracowanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA W WARSZAWIE.
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za opracowanie sylabusów, materiałów dydaktycznych oraz na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla zmodernizowanego przedmiotu - „Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży” na kierunku Psychologia na potrzeby realizacji...
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

3.12.2019 r. WYJAŚNIENIA SIWZ ! Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
3.12.2019 r. WYJAŚNIENIA SIWZ ! Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych
Rzeszów,
podkarpackie
03-12-2019

3.12.2019 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU!!! Usługa udostępnienia platformy wraz z serwisem służącej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
3.12.2019 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU!!! Usługa udostępnienia platformy wraz z serwisem służącej do zarządzania pełnym cyklem inwestycyjnym w modelu SAAS w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów z wykorzystaniem informacji zawartych w eksploatowanej bazie danych
Rzeszów,
podkarpackie
03-12-2019

Dostawa sprzętu komputerowego dla MOPR

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Poznań.
Dostawa sprzętu komputerowego dla MOPR
Poznań,
wielkopolskie
03-12-2019

Symbol: SP48.231.1.2019 - przetarg nieograniczony na:

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Poznań.
Symbol: SP48.231.1.2019 - przetarg nieograniczony na:
Poznań,
wielkopolskie
03-12-2019

03.12.2019 r. AKTUALIZACJA - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (MOPS)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
03.12.2019 r. AKTUALIZACJA - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (MOPS)
Rzeszów,
podkarpackie
03-12-2019

Usługa Agenta Rozliczeniowego w zakresie obsługi i rozliczania płatności kartowych oraz przy użyciu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Usługa Agenta Rozliczeniowego w zakresie obsługi i rozliczania płatności kartowych oraz przy użyciu form płatności BLIK i Android Pay w samoobsługowych urządzeniach płatniczych oraz w urządzeniach płatniczych mobilnych dla kontrolerów ruchu za towary i usługi
Rzeszów,
podkarpackie
03-12-2019

Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i palików do drzewek dla RDW w Gryficach z podziałem na 2...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich .
Przedmiot: Dostawa sadzonek drzew i palików do drzewek dla RDW w Gryficach z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 Dostawa sadzonek do drzew Zadanie nr 2 Dostawa palików do drzewek
Koszalin,
zachodniopomorskie
03-12-2019

Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka”” - część I...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka”” - część I Wykonanie robót wykończeniowych
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz wędlin dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz wędlin dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-89/2019.
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Dostawa wyrobów włókninowych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-88/2019)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Dostawa wyrobów włókninowych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-88/2019)
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Serwis urządzeń systemu łączności przewodowej Metra Warszawskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Serwis urządzeń systemu łączności przewodowej Metra Warszawskiego
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Prowadzenie zajęć wspomagających rozwój ucznia o charakterze terapeutycznym w podziale na zadania....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Prowadzenie zajęć wspomagających rozwój ucznia o charakterze terapeutycznym w podziale na zadania. Zadanie 2. Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z elementami integracji sensorycznej w placówkach szkolnych na terenie dzielnicy Ursus w ramach...
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Usługi bieżącej konserwacji, utrzymywania w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Usługi bieżącej konserwacji, utrzymywania w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw instalacji domofonowych i instalacji anten zbiorczych znajdujących się w budynkach stanowiących w 100% własność m. st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w...
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Zakup paliwa metanowego Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.37.2019.KB

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Zakup paliwa metanowego Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.37.2019.KB
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Świadczenia usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Świadczenia usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy w 2020 r
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej na rzecz Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej na rzecz Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga- Północ m.st. Warszawy
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Wykonywanie bieżących napraw, prac konserwacyjnych, usuwanie awarii w branży elektrycznej wraz z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Wykonywanie bieżących napraw, prac konserwacyjnych, usuwanie awarii w branży elektrycznej wraz z prowadzeniem pogotowia technicznego w zasobach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w roku 2020. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.59.2019.IMA
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Naprawy i przeglądy aparatów rtg Allura i strzykawek automatycznych MEDRAD

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Naprawy i przeglądy aparatów rtg Allura i strzykawek automatycznych MEDRAD
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
03-12-2019

Opublikowano dokument: Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Rybnik.
Opublikowano dokument: Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach inform
Rybnik,
śląskie
03-12-2019

Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka”” - część I...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka”” - część I Wykonanie robót wykończeniowych
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz wędlin dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz wędlin dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-89/2019.
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Dostawa wyrobów włókninowych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-88/2019)

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Dostawa wyrobów włókninowych dla Szpitala Bielańskiego (ZP-88/2019)
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Serwis urządzeń systemu łączności przewodowej Metra Warszawskiego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Serwis urządzeń systemu łączności przewodowej Metra Warszawskiego
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Prowadzenie zajęć wspomagających rozwój ucznia o charakterze terapeutycznym w podziale na zadania....

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Prowadzenie zajęć wspomagających rozwój ucznia o charakterze terapeutycznym w podziale na zadania. Zadanie 2. Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z elementami integracji sensorycznej w placówkach szkolnych na terenie dzielnicy Ursus w ramach...
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Usługi bieżącej konserwacji, utrzymywania w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Usługi bieżącej konserwacji, utrzymywania w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw instalacji domofonowych i instalacji anten zbiorczych znajdujących się w budynkach stanowiących w 100% własność m. st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w...
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Zakup paliwa metanowego Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.37.2019.KB

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Zakup paliwa metanowego Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.37.2019.KB
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Urząd m.st. Warszawy.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Warszawa,
mazowieckie
03-12-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij