Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

50544 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie.
Ogłoszenie nr 50544 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Szczecin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 46608-2017Data: 17/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny...
Szczecin,
zachodniopomorskie
23-03-2017

Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Muzeum Mazowieckie w Płocku.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.muzeumplock.eu Ogłoszenie nr 50546 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Płock: Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego wraz z...
Płock,
mazowieckie
23-03-2017

Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Powiatowych.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zdpgliwice.pl Ogłoszenie nr 50548 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Gliwice: Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku ...
Gliwice,
śląskie
23-03-2017

Sukcesywna dostawa masy mineralno-asfaltowej na gorąco wraz z transportem w termosie do miejsca...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Zarząd Dróg Powiatowych w Turku.
Ogłoszenie nr 50547 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Turek: Sukcesywna dostawa masy mineralno-asfaltowej na gorąco wraz z transportem w termosie do miejsca wbudowania w granicach administracyjnych powiatu tureckiego, masy mineralno-asfaltowej z odbiorem własnym masy przez...
Turek,
wielkopolskie
23-03-2017

Udzielenie kredytu krótkoterminowego Gminie Ostrów.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Ostrów.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.ostrow.gmina.pl Ogłoszenie nr 50545 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Ostrów: Udzielenie kredytu krótkoterminowego Gminie Ostrów. OGŁOSZENIE O...
Ostrów,
podkarpackie
23-03-2017

Dostawa odczynników chemicznych i plastików laboratoryjnych

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Instytut Ogrodnictwa.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2017-r. Ogłoszenie nr 50543 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Skierniewice: Dostawa odczynników...
Skierniewice,
łódzkie
23-03-2017

Przebudowa dróg wewnętrznych nr DWT-1, DWT-2, DWT-13, DWT-14 w Torkach

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Medyka.
Ogłoszenie nr 50540 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Medyka: Przebudowa dróg wewnętrznych nr DWT-1, DWT-2, DWT-13, DWT-14 w Torkach OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...
Medyka,
podkarpackie
23-03-2017

Wynajem maszyn wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót związanych z remontami dróg na...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. "Spółka Komunalna Żukowo" Spółka z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.skzukowo.pl Ogłoszenie nr 50539 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Żukowo: Wynajem maszyn wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót związanych z...
Żukowo,
pomorskie
23-03-2017

Dostawa implantów ortopedycznych, drenów do pompy płuczącej, akcesoriów do respiratora

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zoz.wodzislaw.pl Ogłoszenie nr 50537 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Wodzisław Śląski: Dostawa implantów ortopedycznych, drenów do pompy płuczącej,...
Wodzisław Śląski,
śląskie
23-03-2017

Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWM-13 w Medyce.0 i Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWM-15 w...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Medyka.
Ogłoszenie nr 50542 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Medyka: Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWM-13 w Medyce.0 i Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWM-15 w Medyce. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...
Medyka,
podkarpackie
23-03-2017

Dostawa wyrobów medycznych.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.spzoz.proszowice.pl Ogłoszenie nr 50541 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Proszowice: Dostawa wyrobów medycznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...
Proszowice,
małopolskie
23-03-2017

Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWT-12 w Torkach.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Medyka.
Ogłoszenie nr 50538 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Medyka: Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWT-12 w Torkach. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...
Medyka,
podkarpackie
23-03-2017

„Budowa Stacji Wodociągowej dla miejscowości Bycina ”

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Rudziniec ul. Gliwicka 26 44-160 Rudziniec Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.zb.rudziniec.pl Ogłoszenie nr 50533 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Rudziniec: „Budowa Stacji Wodociągowej dla miejscowości Bycina ” OGŁOSZENIE O...
Rudziniec,
śląskie
23-03-2017

Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Prudnickiego Centrum Medycznego S....

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.
Ogłoszenie nr 50534 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Prudnik: Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Prudnik,
opolskie
23-03-2017

Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWL-10 w Lesznie.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Medyka.
Ogłoszenie nr 50535 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Medyka: Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWL-10 w Lesznie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...
Medyka,
podkarpackie
23-03-2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce – Staniszów w km 1+730 do 4+022 Etap I [intensywne...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.powiat.jeleniogorski.pl/ Ogłoszenie nr 50528 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Jelenia Góra: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce – Staniszów w...
Jelenia Góra,
dolnośląskie
23-03-2017

Modernizacja boiska piłkarskiego w Baboszewie (działka nr ewid. 218/11)

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Baboszewo.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bipgminababoszewo.pl Ogłoszenie nr 50532 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Baboszewo: Modernizacja boiska piłkarskiego w Baboszewie (działka nr ewid....
Baboszewo,
mazowieckie
23-03-2017

50526 / 2017

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie nr 50526 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Gliwice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zmianie umowy INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 45503Data: 16/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Gliwice, Wydział...
Gliwice,
śląskie
23-03-2017

Roboty budowlane i prace konserwatorskie w ramach rewitalizacji, modernizacji i adaptacji...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.muzeum.ostroleka.pl Ogłoszenie nr 50531 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Ostrołęka: Roboty budowlane i prace konserwatorskie w ramach rewitalizacji,...
Ostrołęka,
mazowieckie
23-03-2017

Konserwacja i restauracja dekoracji malarskich wnętrz w pomieszczeniach nr 4,5,6A,6B,6C,7,8 na II...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/bip Ogłoszenie nr 50527 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Warszawa: Konserwacja i restauracja dekoracji malarskich wnętrz w...
Warszawa,
mazowieckie
23-03-2017

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul.Janowskiej, Sidorskiej i...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Miejska Biała Podlaska.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.bialapodlaska.pl Ogłoszenie nr 50530 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Biała Podlaska: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę...
Biała Podlaska,
mazowieckie
23-03-2017

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Łubnice.
Ogłoszenie nr 50529 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Łubnice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. ...
Łubnice,
łódzkie
23-03-2017

Dostawa obrabiarek, sprzętu samochodowego, urządzeń spawalniczych, sprzętu budowlanego,...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.pceikk.pl/bip.html Ogłoszenie nr 50520 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Bolesławiec: Dostawa obrabiarek, sprzętu samochodowego, urządzeń spawalniczych,...
Bolesławiec,
dolnośląskie
23-03-2017

Zaprezentowanie podczas festiwalu XXIV Łódzkie Spotkania Baletowe spektaklu „DEBUT” w wykonaniu...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Teatr Wielki w Łodzi.
Ogłoszenie nr 50512 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Łódź: Zaprezentowanie podczas festiwalu XXIV Łódzkie Spotkania Baletowe spektaklu „DEBUT” w wykonaniu zespołu Acosta Danza OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi Zamówienie dotyczy projektu lub...
Łódź,
łódzkie
23-03-2017

Budowa obwodnicy centrum Miasta Nowy Staw od ul. Słowackiego do ul. Gdańskiej.

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Nowy Staw.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.nowystaw.pl Ogłoszenie nr 50511 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Nowy Staw: Budowa obwodnicy centrum Miasta Nowy Staw od ul. Słowackiego do ul....
Nowy Staw,
pomorskie
23-03-2017

Zakup i dostawa pakietu oprogramowania specjalistycznego

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o..
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.pnt.opole.pl Ogłoszenie nr 50517 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Opole: Zakup i dostawa pakietu oprogramowania specjalistycznego OGŁOSZENIE O...
Opole,
opolskie
23-03-2017

Dostawa środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego, szczepionek, witamin, różnych...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.szpitalbp.pl Ogłoszenie nr 50523 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Biała Podlaska: Dostawa środków antybakteryjnych do użytku ogólnoustrojowego,...
Biała Podlaska,
lubelskie
23-03-2017

„Usługi cateringowe świadczone na rzecz Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni”

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Agencja Mienia Wojskowego .
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.amw.com.pl Ogłoszenie nr 50518 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Warszawa: „Usługi cateringowe świadczone na rzecz Oddziału Regionalnego Agencji Mienia...
Warszawa,
mazowieckie
23-03-2017

Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie miasta Tarnowa

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Infrastruktury Miejskiej.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.malopolska.pl/umtarnow/ Ogłoszenie nr 50519 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Tarnów: Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie miasta...
Tarnów,
małopolskie
23-03-2017

Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) w...

Przetarg publiczny. Źródło - UZP. Szkoła Podstawowa nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.cuw.katowice.pl Ogłoszenie nr 50521 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Katowice: Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody,...
Katowice,
śląskie
23-03-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij