Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Usługi konserwacji instalacji elektrycznej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Główny Inspektorat Transportu Drogowego.
Usługi konserwacji instalacji elektrycznej
Warszawa,
mazowieckie
25-01-2019

Demontaż oświetlenia świątecznego oraz świerka na zieleńcu przy ul. Cieplińskiego w Rzeszowie

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Demontaż oświetlenia świątecznego oraz świerka na zieleńcu przy ul. Cieplińskiego w Rzeszowie
Rzeszów,
podkarpackie
25-01-2019

Dostawa oraz montaż 1 elementu bariery ochronnej betonowej na ul. Krakowskiej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Dostawa oraz montaż 1 elementu bariery ochronnej betonowej na ul. Krakowskiej
Rzeszów,
podkarpackie
25-01-2019

Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane dla następujących zadań: zadanie 1: Przebudowa i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane dla następujących zadań: zadanie 1: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - Granica Województwa, zadanie 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy...
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
25-01-2019

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa
Rzeszów,
podkarpackie
25-01-2019

Roboty budowlane polegające na budowie publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej w...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Roboty budowlane polegające na budowie publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej w Rzeszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Rzeszów,
podkarpackie
25-01-2019

Aktualizacja dokumentacji projektowej opracowanej w sierpniu 2018 r. na rozbudowę ul. Uroczej -...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Aktualizacja dokumentacji projektowej opracowanej w sierpniu 2018 r. na rozbudowę ul. Uroczej - etap II wraz z przebudową kolidujących sieci oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym decyzji ZRID)
Rzeszów,
podkarpackie
25-01-2019

Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 9,...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasto Szczecin.
Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 9, ul. Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin
Szczecin,
zachodniopomorskie
25-01-2019

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I ODCZYNNIKÓW Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI. CZĘŚĆ 1- Dostawa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu .
DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I ODCZYNNIKÓW Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI. CZĘŚĆ 1- Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego CZĘŚĆ 2- Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do spektrofotometrii CZĘŚĆ 3 -Dostawa odczynników laboratoryjnych CZĘŚĆ nr 4- Zestaw roztworów do walidacji...
Wrocław,
dolnośląskie
25-01-2019

Świadczenie usług przez agencję pracy tymczasowej polegających na zapewnieniu osób do wykonywania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
Świadczenie usług przez agencję pracy tymczasowej polegających na zapewnieniu osób do wykonywania czynności na rzecz zamawiającego
Warszawa,
mazowieckie
25-01-2019

Okresowe (cztery razy w roku) przeglądy, serwis oraz konserwacja instalacji wentylacji mechanicznej...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Okresowe (cztery razy w roku) przeglądy, serwis oraz konserwacja instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku CINiBA w Katowicach, przy ul. Bankowej 11A.
Katowice,
śląskie
25-01-2019

Prace polegające na bieżącym utrzymaniu drzewostanu w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2019

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Prace polegające na bieżącym utrzymaniu drzewostanu w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w roku 2019
Warszawa,
mazowieckie
25-01-2019

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację pompowni DEF (wielobranżową) oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację pompowni DEF (wielobranżową) oraz pompowni OPRS na terenie Zakładu Centralnego, ul. Koszykowa 81 w Warszawie, Dzielnica Ochota
Warszawa,
mazowieckie
25-01-2019

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy akumulatorowni pojazdów elektrycznych na...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy akumulatorowni pojazdów elektrycznych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zakładzie „Pruszków” przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie
Warszawa,
mazowieckie
25-01-2019

Remonty oświetlenia w podziale na zadania: Zadanie nr 1 – remont oświetlenia ul. Ułańska; Zadanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Remonty oświetlenia w podziale na zadania: Zadanie nr 1 – remont oświetlenia ul. Ułańska; Zadanie nr 2 – remont oświetlenia ul. Haubicy; Zadanie nr 3 – remont oświetlenia ul. Kłuszyńskiej; Zadanie nr 4 – remont oświetlenia ul. Kordiana; Zadanie nr 5 – remont oświetlenia ul. Fizyków.
Warszawa,
mazowieckie
25-01-2019

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika i zagospodarowania terenów...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika i zagospodarowania terenów zieleni w ul. Karczocha w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Infrastruktura pieszo-rowerowa – realizacja projektów" (projekt "Budowa chodnika i rewitalizacja zieleni po zachodniej stronie ul....
Warszawa,
mazowieckie
25-01-2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu placu zabaw przy Przedszkolu nr 351 przy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu placu zabaw przy Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchołowskiego 4 w Warszawie
Warszawa,
mazowieckie
25-01-2019

Dostawa łączników gwintowych tarcz zestawu kołowego

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Dostawa łączników gwintowych tarcz zestawu kołowego
Warszawa,
mazowieckie
25-01-2019

Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej wykonanych robót budowlanych w budynku przy ulicy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej wykonanych robót budowlanych w budynku przy ulicy Próżnej 14 w Warszawie
Warszawa,
mazowieckie
25-01-2019

Opracowanie ekspertyzy technicznej stropów pomiędzy IV i V piętrem w lok. nr 7 i nr 8 oraz III i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Opracowanie ekspertyzy technicznej stropów pomiędzy IV i V piętrem w lok. nr 7 i nr 8 oraz III i IV piętrem w lok. nr 5 nr 6 i nr 6a w budynku przy ul. Szpitalnej 5 w Warszawie
Warszawa,
mazowieckie
25-01-2019

Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Warszawie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Warszawie znak sprawy 133/K/2018
Warszawa,
mazowieckie
25-01-2019

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie w branży...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Warszawa,
mazowieckie
25-01-2019

Dostawa probówek do PCR i odczynników do Pracowni Molekularno-Genetycznej II

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie.
Dostawa probówek do PCR i odczynników do Pracowni Molekularno-Genetycznej II
Kraków,
małopolskie
25-01-2019

54/PU/19 Usługa czyszczenia separatorów, osadników i innych urządzeń sozotechnicznych oraz...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4784.
54/PU/19 Usługa czyszczenia separatorów, osadników i innych urządzeń sozotechnicznych oraz mechanicznego i ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych
Rzeszów,
podkarpackie
25-01-2019

110/PU/19 Dostawa partii prototypowej, partii próbnej oraz wzoru do produkcji seryjnej szelek do...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4784.
110/PU/19 Dostawa partii prototypowej, partii próbnej oraz wzoru do produkcji seryjnej szelek do przenoszenia oporządzenia
Rzeszów,
podkarpackie
25-01-2019

Dostawy sukcesywne pasków do glukometrów wraz z osprzętem na okres 36 misięcy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Dostawy sukcesywne pasków do glukometrów wraz z osprzętem na okres 36 misięcy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
25-01-2019

Zakup i dostawa endoprotezy stawu biodrowego rewizyjnej, modularnej, bezcementowej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
Zakup i dostawa endoprotezy stawu biodrowego rewizyjnej, modularnej, bezcementowej
Kraków,
małopolskie
25-01-2019

Dostawa materiałów pomocniczych do utrzymania czystości (takich jak m.in.: ścierki, gąbki, zapasy...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Wrocławski Zespół Żłobków.
Dostawa materiałów pomocniczych do utrzymania czystości (takich jak m.in.: ścierki, gąbki, zapasy do mopów, mopy, szczotki, kosze, pojemniki, wycieraczki, worki do odkurzaczy i pozostałe) do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
Wrocław,
dolnośląskie
25-01-2019

Dostawa chusteczek pielęgnacyjnych jednorazowych, koszul operacyjnych dla pacjenta jednorazowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Dostawa chusteczek pielęgnacyjnych jednorazowych, koszul operacyjnych dla pacjenta jednorazowych
Wrocław,
dolnośląskie
25-01-2019

Organizacja szkolenia i egzaminu państwowego z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego.
Organizacja szkolenia i egzaminu państwowego z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta
Wrocław,
dolnośląskie
25-01-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij