Zmień kryteria/Wyszukiwanie zaawansowane
Nazwa Miasto Data
publikacji

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną "Ochrona i dozór mienia w obiektach użytkowanych...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną "Ochrona i dozór mienia w obiektach użytkowanych wspólnie przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku"
Warszawa,
mazowieckie
27-03-2019

remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej
Rzeszów,
podkarpackie
27-03-2019

Przegląd szczegółowy obiektów inżynierskich na terenie Rzeszowa

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Przegląd szczegółowy obiektów inżynierskich na terenie Rzeszowa
Rzeszów,
podkarpackie
27-03-2019

Symbol: ZZM.ZP/252-05/2019P - przetarg nieograniczony na:

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Poznań.
Symbol: ZZM.ZP/252-05/2019P - przetarg nieograniczony na:
Poznań,
wielkopolskie
27-03-2019

ROZSTRZYGNIĘCIE! Gmina Miasto Rzeszów – Wydział Inwestycji zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
ROZSTRZYGNIĘCIE! Gmina Miasto Rzeszów – Wydział Inwestycji zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska treningowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w ramach zadania...
Rzeszów,
podkarpackie
27-03-2019

Gmina Miasto Rzeszów – Wydział Inwestycji zaprasza do złożenia ofert na opracowanie kompletnego...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Gmina Miasto Rzeszów – Wydział Inwestycji zaprasza do złożenia ofert na opracowanie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch wariantów parkingu (parking w terenie i parking dwupoziomowy) przy ul. Dworaka w Rzeszowie wraz z drogą dojazdową, oświetleniem i...
Rzeszów,
podkarpackie
27-03-2019

Budowę przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej, wraz z przepompownią wód deszczowych zasilaną...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasto Szczecin.
Budowę przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej, wraz z przepompownią wód deszczowych zasilaną z wewnętrznej instalacji elektrycznej, oraz wymianę instalacji drenażowej na części działki nr 127/2 obr 2141 w Szczecinie
Szczecin,
zachodniopomorskie
27-03-2019

Projekt znakowania oraz dostawa materiałów promocyjnych do celów promowania Miasta Szczecin i...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Miasto Szczecin.
Projekt znakowania oraz dostawa materiałów promocyjnych do celów promowania Miasta Szczecin i projektów współfinansowanych z funduszy UE, w tym „Centrum Usługowo – Doradcze w Euroregionie Pomerania” Programu Współpracy Interreg VA Niemcy/ Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska oraz...
Szczecin,
zachodniopomorskie
27-03-2019

Termin składania ofert: 12.04.2019 r. godz. 10:00 - Budowa przyłącza wodociągowego Przedszkola nr...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Zarząd Inwestycji Miejskich- dolnośląskie.
Termin składania ofert: 12.04.2019 r. godz. 10:00 - Budowa przyłącza wodociągowego Przedszkola nr 91 przy ul. Zaporoskiej 52a we Wrocławiu
Wrocław,
dolnośląskie
27-03-2019

271.1.240.2019 Zakup i dostawa chemii gospodarczej oraz artykułów i materiałów do sprzątania dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.
271.1.240.2019 Zakup i dostawa chemii gospodarczej oraz artykułów i materiałów do sprzątania dla MOPS w Krakowie.
Kraków,
małopolskie
27-03-2019

271.1.252.2019 Zakup i dostawa mebli metalowych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.
271.1.252.2019 Zakup i dostawa mebli metalowych
Kraków,
małopolskie
27-03-2019

Świadczenie usług sprzątania oraz utrzymania terenów zielonych w Oddziale Rewita Solina

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
Świadczenie usług sprzątania oraz utrzymania terenów zielonych w Oddziale Rewita Solina
Warszawa,
mazowieckie
27-03-2019

„Świadczenie usług przez agencję pracy tymczasowej polegających na zapewnieniu osób do wykonywania...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
„Świadczenie usług przez agencję pracy tymczasowej polegających na zapewnieniu osób do wykonywania czynności na rzecz zamawiającego z podziałem na 7 części”.
Warszawa,
mazowieckie
27-03-2019

Przedłużenie ważności decyzji środowiskowej z dnia 05.07.2013 r. dla zadania pn.: Budowa obejścia...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Przedłużenie ważności decyzji środowiskowej z dnia 05.07.2013 r. dla zadania pn.: Budowa obejścia m. Złotoryja od drogi nr 363 do drogi nr 328
Wrocław,
dolnośląskie
27-03-2019

Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ramach realizacji kontraktu pod nazwą „Budowa...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ramach realizacji kontraktu pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule zaprojektuj i wybuduj.” CPV 66110000-4
Wrocław,
dolnośląskie
27-03-2019

Remont elewacji frontowej oraz remont i docieplenie pozostałych elewacji i przejazdu bramnego z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Remont elewacji frontowej oraz remont i docieplenie pozostałych elewacji i przejazdu bramnego z kolorystyką budynku mieszkalnego wielorodzinnego i oficyn przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Bydgoszczy.
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
27-03-2019

Remont elewacji frontowej wraz z remontem i dociepleniem pozostałych ścian zewnętrznych budynku...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Remont elewacji frontowej wraz z remontem i dociepleniem pozostałych ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Maksymiliana Jackowskiego 8 w Bydgoszczy.
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
27-03-2019

Modernizacja lokali mieszkalnych (pustostanów) przy ul. Miedza 3/2 i Toruńskiej 84/8 w Bydgoszczy

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o..
Modernizacja lokali mieszkalnych (pustostanów) przy ul. Miedza 3/2 i Toruńskiej 84/8 w Bydgoszczy
Bydgoszcz,
kujawsko-pomorskie
27-03-2019

Usługi szkoleniowe: Wizyty studyjne u pracodawców z branży IT/BPO wraz z zapewnieniem opieki...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Usługi szkoleniowe: Wizyty studyjne u pracodawców z branży IT/BPO wraz z zapewnieniem opieki merytorycznej po stronie pracodawcy w trakcie wizyt
Katowice,
śląskie
27-03-2019

Dostawa ,,Rur PVC do instalacji wodnych” .

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Dostawa ,,Rur PVC do instalacji wodnych” .
Katowice,
śląskie
27-03-2019

Przeprowadzenie dodatkowego kursu, dotyczącego rozwoju dodatkowych kompetencji związanych z...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Śląska.
Przeprowadzenie dodatkowego kursu, dotyczącego rozwoju dodatkowych kompetencji związanych z realizacją procesów logistycznych 
Gliwice,
śląskie
27-03-2019

Specjalistyczny rysunek techniczny w budowie maszyn

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Politechnika Śląska.
Specjalistyczny rysunek techniczny w budowie maszyn
Gliwice,
śląskie
27-03-2019

Kompleksowa organizacja spotkań współfinansowanych w ramach projektu pn."Stworzenie warunków dla...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Kompleksowa organizacja spotkań współfinansowanych w ramach projektu pn."Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w roku 2019. Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu...
Warszawa,
mazowieckie
27-03-2019

Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) mebli, wyposażenia przeznaczonego dla szkoły...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Dostawa (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) mebli, wyposażenia przeznaczonego dla szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pn. „Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej”
Warszawa,
mazowieckie
27-03-2019

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej: 1) Rozbiórki nieruchomości u zbiegu...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej: 1) Rozbiórki nieruchomości u zbiegu ulic Kaliskiej i Barskiej 2) Wymiany stolarki okiennej w dwóch lokalach mieszkalnych
Warszawa,
mazowieckie
27-03-2019

Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót...

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na przeniesieniu oraz uposażeniu siłowni plenerowej przy ul. Karlińskiego w Warszawie.
Warszawa,
mazowieckie
27-03-2019

„Dostawa transformatora energetycznego 630 kVA”

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
„Dostawa transformatora energetycznego 630 kVA”
Warszawa,
mazowieckie
27-03-2019

Zakup materiałów eksploatacyjnych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Miasto Stołeczne Warszawa.
Zakup materiałów eksploatacyjnych
Warszawa,
mazowieckie
27-03-2019

31/ZP/19 Dostawa indywidualnych pakietów medycznych

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Jednostka Wojskowa 4784.
31/ZP/19 Dostawa indywidualnych pakietów medycznych
Rzeszów,
podkarpackie
27-03-2019

http://bip.um.wroc.pl/przetarg/38564/zp-pn-19-2019-wsr

Ogłoszenie / zlecenie. Źródło - strony WWW. Gmina Wrocław.
http://bip.um.wroc.pl/przetarg/38564/zp-pn-19-2019-wsr
Wrocław,
dolnośląskie
27-03-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij